Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 06.10.2014.

Marta Vujisić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.01.1987.
 • Mesto rođenja: Priština
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Kriminalističko-policijska akademija
 • Godina diplomiranja: 2009
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom: Marta Vujisić, Nasilje u porodici nad maloletnicima, Glasnik advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, 3/2014, str. 186-201, ISSN 0017-0933.
 • Radovi u ostalim časopisima: Marta Vujisić, Kriminološki aspekt kriminaliteta belog okovratnika, Zbornik radova studentata doktorskih studija prava, Niš, 2014, str.1-16, ISBN 978-86-7148-186-1.
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja: Marta Vujisić, Obstructing an authorized officer in performing security tasks or maintaining public order and peace, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T.1/ Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Beograd, 1-2. mart 2012, str. 463-477, ISBN 978-86-7020-217-7.

  Marta Vujisić, Murder of a police officer as an aggravated murder criminal offense, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Tom 2/ Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Beograd, 1-2. mart 2013, str. 355-362, ISBN 978-86-7020-261-0.

  Marta Vujisić, Endangerment of police officers’ safety – occupational hazard, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Tom 2/ Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Beograd, 3-4. mart 2014, str. 165-173, ISBN 978-86-7020-279-5.
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima: Marta Vujisić, Primanje mita kao oblik ispoljavanja korupcije, Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje: zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, 28-30. jun 2011. godine, Tara, str. 173-183, ISBN 978-86-7020-199-6.
Poslednji put izmenjeno četvrtak, 09 oktobar 2014 16:19