Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 03.07.2015.

Enes Curić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.06.1974.
 • Mesto rođenja: Novi Pazar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Prištini
 • Odsek / Grupa / Smer: Konstrukterstvo - konstruktivni smer
 • Godina diplomiranja: 2001.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Enes Curić, Dragoljub Drenić, Zoran Grdić, Analiza stanja napona i deformacija betonskih pragova za skretnice i ukrštanja pri statičkom i dinamičkom opterećenju, GRAĐEVINAR 66 (2014) 12, 1117-1124, http://www.casopis-gradjevinar.hr/archive/article/1138 


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Dragoljub Drenić, Enes Curić,  Prikaz ispitivanja prednapregnutog betonskog železničkog praga - tip B70, Međunarodni naučno-stručni skup povodom 100 godina rođenja Žeželja, Zbornik radova Instituta IMS, 2010.


  2. Enes Curić, Adrijana Savić, Dragoljub Drenić, Kapacitet nosivosti prednapregnutog betonskog praga nakon dejstva zamornog opterećenja, GNP2012, Žabljak, Zbornik radova, 2012.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.   Enes Curić , Marko Milošević , Zoran Grdić , Dragoljub Drenić, Distribucija napona u AB prethodno napregnutim pragovima na mestu naleganja šine u ambijentalnim uslovima eksploatacije, DIMK konferencija Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu, Beograd,  jun 2015.


  2.  Enes Curić, Radomir Folić,  Seizmička analiza ab skeletnih zgrada ukrućenih zidovima, Savetovanje, Divčibare 2012.


  3.  Enes Curić, Dragoljub Drenić, Todor Vacev, Prikaz proračuna prednapregnutog betonskog železničkog praga - tip B70, II Simpozijum studenata doktorskih studija PhIDAC2010, ISBN 978-86-7892-276-3  COBISS.SR-ID 255639047,  Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad,  2010.


  4. Enes Curić, Dragoljub Drenić, Todor Vacev, Uticaj krutosti podloge na distribuciju naponskog stanja kod prednapregnutog betonskog železničkog praga tip B70, Nauka+Praksa, 2010., br. 13, str. 13-16


  5.   Enes Curić, Problemi u odlaganju čvrstog komunalnog otpada u Novom Pazaru, PhIDAC2009, Nauka + Praksa, vol. 12, br. 1, str. 13-17, Niš, 2009.


  6.     Nenad Stojković, Dragoljub Drenić, Enes Curić, Nemanja Marković, Određivanje ugiba grede za ukrućenje visećeg mosta prema teoriji drugog reda, TEIK2010, Zbornik radova GAF Niš, knjiga2, Prvi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem Niš, 2010.


  7.  Dragoljub Drenić, Nenad Stojković, Enes Curić, Nemanja Marković, Neophodni algoritam procesa projektovanja visećih mostova tipa lančanice, TEIK2010, Zbornik radova GAF Niš, knjiga2, Prvi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem Niš, 2010.

Poslednji put izmenjeno utorak, 01 septembar 2015 13:44