Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 03.07.2015.

Biljana Soleša

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.02.1971.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki fakultet, Skopje
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija književnosti naroda SFRJ i srpskohrvatski jezik
 • Godina diplomiranja: 1993.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Biljana S. Soleša, „Njegoš u memoarskoj prozi Matije Bana“, Sinteze, br.4, Kruševac, 2013,  29-43.


  Biljana S. Soleša, „Konfliktno jezgro pripovetke Laze K. Lazarevića“, Sinteze, br.6, Kruševac, 2014, 49-59.


  Biljana S. Soleša, "Tragično u nesatiričnoj prozi Radoja Domanovića", Sinteze, br. 8, Kruševac,2015, 63-77.


  Biljana S. Soleša, "Tragikomična spoznaja života i sudbine Kočićevih junaka", Sinteze, br. 10, Kruševac, 2016, 69-86.


  Biljana S. Soleša, "Integrativni pristup obradi pripovetke Vetar Laze Lazarevića", Školski čas, br.1, god. XXXIII, Beograd, 2017, 16-34. 


  Biljana S. Soleša, "Srpski jezik i književnost u projektnoj nastavi",Školski čas, br. 3-4, god. XXXIII, Beograd, 2017, 94-108.


  Biljana Soleša, "Stvaralačko čitanje u nastavi književnosti" u: Zbornik radova Visoke škole za vaspitače strukovnih studija u Gnjilanu - Bujanovac br. 2/3, Bujanovac 2016/2017, 159-175.


  Biljana S. Soleša, "Od časa srpskog jezika i književnosti do zdravih stilova života - razvoj, funkcija i značaj komunikativne kompetencije", Školski čas, br. 2, god. XXXIV, Beograd, 2018, 45-66.


  Biljana S. Soleša, "Odnos znanja, moći i slobode u Prokletoj avliji Ive Andrića", Sinteze, god. 7. br. 14. Kruševac, 2018. 91-107.  


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Biljana S. Soleša, "Timska nastava kao izazov", u Naše stvaranje 15, zbornik radova sa XI simpozijuma "Vaspitač u 21. veku", Aleksinac, 2016, 349-355.


   Biljana S. Soleša, "Srpska realistička pripovetka u nastavnoj praksi", u: Studenti i nauka, STUDKON 2, zbornik radova, Filozofski fakultet, Niš, 2017, 123-134.


  Biljana Soleša, "Informaciono-komunikaciona tehnologija u nastavi književnosti", u: Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja, zbornik radova, Učiteljski fakultet, Užice, 2017, 433-442. 


  Biljana Soleša, "Hronotop krčme u srpskoj realističkoj pripoveci", u: Jezik, književnost,  prostor, zbornik radova, Filozofski fakultet, Niš, 2018, 217-229.


  Biljana S. Soleša, "Institucionalni i individualni okviri nastave književnosti kao kreatori čitalačke (ne)pismenosti", u: Nauka bez granica 5, Budućnost bez granica, zbornik radova, Filozofsi fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2018, 51-75.


  Biljana S. Soleša, "Feminističko istraživanje devijantnih tipova materinstva u prozi srpskog realizma", u: Jezik, književnost, teorija, zbornik radova, Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić (ur), Filozofski fakultet NIš, 2019. 677 - 689. 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Biljana S. Soleša, "Književnost za decu u integrativnoj nastavi", u: Književnost za decu u nauci i nastavi, zbornik radova, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, 2018, 213-224.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 14 april 2019 18:01