Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 03.07.2015.

Biljana Soleša

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.02.1971.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki fakultet, Skopje
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija književnosti naroda SFRJ i srpskohrvatski jezik
 • Godina diplomiranja: 1993.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Biljana Soleša, Medicinska škola Kruševac: 1948 - 2018, Sigraf, Kruševac, 2018.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Biljana S. Soleša, „Njegoš u memoarskoj prozi Matije Bana“, Sinteze, br.4, Kruševac, 2013,  29-43.


  Biljana S. Soleša, „Konfliktno jezgro pripovetke Laze K. Lazarevića“, Sinteze, br.6, Kruševac, 2014, 49-59.


  Biljana S. Soleša, "Tragično u nesatiričnoj prozi Radoja Domanovića", Sinteze, br. 8, Kruševac,2015, 63-77.


  Biljana S. Soleša, "Tragikomična spoznaja života i sudbine Kočićevih junaka", Sinteze, br. 10, Kruševac, 2016, 69-86.


  Biljana S. Soleša, "Integrativni pristup obradi pripovetke Vetar Laze Lazarevića", Školski čas, br.1, god. XXXIII, Beograd, 2017, 16-34. 


  Biljana S. Soleša, "Srpski jezik i književnost u projektnoj nastavi",Školski čas, br. 3-4, god. XXXIII, Beograd, 2017, 94-108.


  Biljana Soleša, "Stvaralačko čitanje u nastavi književnosti" u: Zbornik radova Visoke škole za vaspitače strukovnih studija u Gnjilanu - Bujanovac br. 2/3, Bujanovac 2016/2017, 159-175.


  Biljana S. Soleša, "Od časa srpskog jezika i književnosti do zdravih stilova života - razvoj, funkcija i značaj komunikativne kompetencije", Školski čas, br. 2, god. XXXIV, Beograd, 2018, 45-66.


  Biljana S. Soleša, "Odnos znanja, moći i slobode u Prokletoj avliji Ive Andrića", Sinteze, god. 7. br. 14. Kruševac, 2018. 91-107.  


  Biljana Soleša, "Poetski svet lirske pesme u nastavi književnosti i doživljaju učenika", Zbornik radova Visoke škole za vaspitače strukovnih studija u Gnjilanu - Bujanovac br. 4/5, (2018/2019), 31-51.  


  Biljana Soleša, "Umetnička slika Beograda u prozi Stevana Sremca", Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, god.49. br.4. 2019. 269-284.


  Raisa Cvetkovič, Biljana Soleša, "Moć kolektiva i identitet ženskih likova u prozi Laze K. Lazarevića", Baština, sv. 49. 2019. 29-40


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Biljana S. Soleša, "Timska nastava kao izazov", u Naše stvaranje 15, zbornik radova sa XI simpozijuma "Vaspitač u 21. veku", Aleksinac, 2016, 349-355.


   Biljana S. Soleša, "Srpska realistička pripovetka u nastavnoj praksi", u: Studenti i nauka, STUDKON 2, zbornik radova, Filozofski fakultet, Niš, 2017, 123-134.


  Biljana Soleša, "Informaciono-komunikaciona tehnologija u nastavi književnosti", u: Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja, zbornik radova, Učiteljski fakultet, Užice, 2017, 433-442. 


  Biljana Soleša, "Hronotop krčme u srpskoj realističkoj pripoveci", u: Jezik, književnost,  prostor, zbornik radova, Filozofski fakultet, Niš, 2018, 217-229.


  Biljana S. Soleša, "Institucionalni i individualni okviri nastave književnosti kao kreatori čitalačke (ne)pismenosti", u: Nauka bez granica 1, br. 5, Budućnost bez granica, zbornik radova, Filozofsi fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2018, 51-75.


  Biljana S. Soleša, "Feminističko istraživanje devijantnih tipova materinstva u prozi srpskog realizma", u: Jezik, književnost, teorija, zbornik radova, Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić (ur), Filozofski fakultet NIš, 2019. 677 - 689. 


  Biljana S. Soleša, "Tipovi pripovedača u prozi Laze K. Lazarevića", u: Nauka bez granica 2 (međunarodni tematski zbornik), br 5. Glasovi, Filozofski fakultet Univerzitta u Prištini,  Kosovska Mitrovica, 2019. str. 29-42.


  Biljana Soleša, "Simbolika prostora u prozi Laze Lazarevića", u: Savremeni tokovi u nauci o jeziku i književnosti, tematski zbornik radova sa naučnog skupa NISUN 8, knjiga 2, urednik Marina Janjić, Filozofski fakultet Niš, 2019. str. 107 - 118.


  Biljana Soleša, "Recepcija bugarske pripovetke kod srpskih mladih čitalaca - ka interkulturalnom obrazovanju" u: Balkani, jezik, istorija kultura VI, zbornik radova, Velikotrovski univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Veliko Trnovo, 2019, 216 - 229. 


  Biljana Soleša, "Ekološke teme i motivi u književnosti", u: Umetnost i kontekst 4: priroda, zbornik radova,  Niš: Srpska akademija nauka i umetnosti - Ogranak SANU u NIšu, 201 - 212.


  Biljana S. Soleša, Raisa J. Cvetković, "Metodički sistemi i kompetencije u obrazovnoj praksi srednje škole", u: Inovativni pristup obrazovanju i vaspitanju: stanje, dileme i perspektive, zbornik radova, Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću, Leposavić, 2019. 457-471.


  Raisa J. Cvetković, Biljana S. Soleša, "Lik učitelja u književnom delu A. P. Čehova", u: Inovativni pristup obrazovanju i vaspitanju: stanje, dileme i perspektive, zbornik radova, Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću, Leposavić, 2019.  99 - 111.  


  Биљана Солеша, „Патријархално-стереотипно констурисање женских ликова у прози српског реализма“,у: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, Том II, Университет „Св. Климент Охридски“, София,  2019. 201-208.


  Биљана Солеша, "Сиромаштво, болест и смрт - пратиоци детињства у приповеци српских реалиста", у: СТУДКОН 3, зборник радова, Филозофски факултет; Ниш, 2020. 19-31.


  Биљана Солеша, "Историјско и документарно у приповеткама Катанска буна и Сургун Милорада Поповића Шапчанина", у: Jezik, književnost, kontekst, zbornik radova Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić (ur), Filozofski fakultet NIš, 2020, 691-703.


  Биљана Солеша, "Дијалошка природа свести и културе у прози Лазе Лазаревића и Боре Станковића", у: Наука без граница III (међународни тематски зборник) 1, Књижевност кроз простор и време, 2020, стр. 331-344.


  Биљана С. Солеша, "Књижевност за децу и младе у пројектној настави", у : Књижевност за децу у науци и настави, Зборник радова, Факултет педагошких наука, Јагодина, 2020. 379 - 392.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Biljana S. Soleša, "Književnost za decu u integrativnoj nastavi", u: Književnost za decu u nauci i nastavi, zbornik radova, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, 2018, 213-224.

Poslednji put izmenjeno sreda, 10 februar 2021 16:34