Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.09.2015.

Samir Manić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29. 02. 1984
 • Mesto rođenja: Novi Pazar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšti
 • Godina diplomiranja: 2008
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. S. Manić, „Predugovorna odgovornost“, Pravni život, br. 10/2010, Tom II, str. 885-903.


  2. S. Manić, “Novčana naknada za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti”, Pravni život, br.10/2012, str. 845- 862.


  3. S. Manić, “Novčana naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti i teškog invaliditeta bliskog lica”, Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, br.2/2012, str. 437–454.


  4. S. Manić, „Pretpostavke (uslovi) odgovornosti za prekid pregovora“, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 9/2012, str. 565- 582.


  5. S. Manić, „ Uporedno-pravni prikaz odgovornosti u vezi sa pregovorima za zaključenјe ugovora”, Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, LX, Niš, 2012, str. 331-342.


  6. S. Manić, “Novčana naknada za duševne bolove zbog naruženosti”, Advokatska komora Vojvodine, 2013, str. 363-376.


   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 21 septembar 2015 15:16