Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 03.11.2015.

Marija Savić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.06.1982
 • Mesto rođenja: Užice
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin " Zrenjanin
 • Odsek / Grupa / Smer: Dizajn i projektovanje tekstila i odeće
 • Godina diplomiranja: 2009
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Daniela Barbulov, Vasilije Petrović, Marija Savić, Nenad Ćirković: THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SEWING THREAD TYPE ON THE SEAM STRENGTH - naučni i stručni časopis tekstilne i odevne industrije - Tekstilna industrija 2011.godine, br.2, str. 21-26. (M52)


  2. M.Savić, V.Petrović, M.Reljić, B.Staković: ANALIZA KONSTRUKCIJSKE PRIPREME ODEĆE OD PLETENINA - naučni i stručni časopis - Menadžment, Inovacije, Razvoj 2009.godine, volume 4, br.13, str. 46-51. (M52)


  3. Tatjana Šarac, Dušan Trajković, Nenad Cirković, Marija Savić: THE INFLUENCE OF RAW MATERIALS AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF KNITS ON QUALITY OF KNITTED SOCKS PRODUCTS, Uticaj sirovine i strukturnih karakteristika pletenina na kvalitet čaraparskih proizvoda - Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu 2011.godine, br.20, str. 244-250. (M52)


  4. M.Reljić, V.Petrović, M.Savić, S.Poznanović: UTICAJ KONCENTRACIJE SREDSTVA ZA DORADU PROTIV GUŽVANjA NA REZULTATE PREKIDNIH SILA NA KOŠULjARSKOJ TKANINI - naučni i stručni časopis - Menadžment, Inovacije, Razvoj, 2009.godine, volume 4, br.13, str.52-57. (M52)


  5. D. B-Popov, V.Petrović, M.Savić, A.Šehović: ANALIZA PROMENE JAČINE KONCA U PETLjI -  Razvoj i upravljanje, 2009.godine, volume 4, br.4. (M52)


  6. D. B-Popov, V.Petrović, B.Staković, Z.Arsenijević, M.Savić: ANALIZA GUBITAKA RADNOG VREMENA U TEHNOLOŠKOM PROCESU IZRADE ŽENSKIH MAJICA - stručni časopis DITT Leskovac, Tekstil i praksa 2009.godine, br.1-2, str.11-19. (M52)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Marija Savić, Dušan Trajković, Tatjana Šarac, Stanislava Sinđelić: ANALYSIS OF WATER VAPOUR AND AIR PERMEABILITY AS “COMFORT-FACTORS“ THAT AFFECT ON COMFORT OF CLOTHING MADE FROM DOUBLE- LAYERED KNITTED FABRICS“, Zbornik radova u elekronskoj formi sa IV međunarodno naučno-stručne konferencije TNP, u Zrenjaninu 2012.godine, str. 176-182. (M33)


  2. V. Petrović, J. Stepanović, V. Kovačev, Marija Savić & Mirjana Reljić, ANALYSIS OF OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF CLOTHING INDUSTRY CLUSTER, Zbornik radova sa V međunarodno naučno-stručnog simpozijuma u Zagrebu 26.01.2012.godine, str. 261-264. (M33)


  3. Stanislava Sinđelić, Srđan Cakić, Nadežda Ljubojev,  Marija Savić: ECO FASHION, Zbornik radova u elekronskoj formi sa II međunarodne konferencije “ECOLOGY OF URBAN AREAS” u Zrenjaninu 2012.godine, str. 283-287. (M33)


  4. Sanja Stefanović, Vasilije Petrović, Marija Stanković, Marija Savić: “MODEL COMPLEXITY AND ITS IMPACT ON PRODUCTION TIME“,  Zbornik radova u elekronskoj formi sa IV međunarodno naučno-stručne konferencije TNP, u Zrenjaninu 2012.godine, str. 280-286. (M33)


  5. Marija Stanković, Vasilije Petrović, Aleksandra Zdravković, Ivana Skoko, Marija Savić: “DEVELOPMENT OF TECHNICAL DOCUMENTATION USING INDUSTRIAL DESIGN SOFTWARE KALEDO STYLE ON EXAMPLE OF A FEMALE PANTS“, Zbornik radova u elekronskoj formi sa IV međunarodno naučno-stručne konferencije TNP, u Zrenjaninu 2012.godine, str. 287-291. (M33)


  6. Sanja Stefanović, Vasilije Petrović, Marija Stanković, Marija Savić: “INFLUENCE OF MEN’S SHIRT MODEL COMPLEXITY ON PRODUCTION TIME“, Zbornik radova u elekronskoj formi sa IV međunarodno naučno-stručne konferencije TNP, u Zrenjaninu 2012.godine, str. 271-279. (M33)


  7. V.Petrović, Marija Savić, D. Trajković, M. Reljić: THE ANALYSIS OF THE KNITTED FABRICS’ CHARACTERISTICS SUBSTANTIAL OF THE TERMOPHYSICAL COMFORT OF CLOTHEST -  Međunarodno naučno-stručni skup Energetske tehnologije sa tematskom konferencijom: MENADžMENT; INOVACIJE; RAZVOJ, SRBIJA SOLAR, 21 maj 2010. godine, Vrnjačka Banja, (rad štampan u Zborniku radova u elektronskoj formi), 2010.godine, volume 5, br.16, str.3-9. (M52)


  8. V. Petrović,  J. Stepanović, M. Reljić,  Z.Arsenijević, M.Savić: ANALIZA UPRAVLjANjA PROIZVODNjOM U ODEVNOJ INDUSTRIJI, Zbornik radova u elekronskoj formi sa međunarodno naučno-stručnog skupa »ENERGETSKA EFIKASNOST – 2009. – sa tematskom konferencijom: ZNANjE, ORGANIZACIJA, FINANSIJE«, SRBIJA SOLAR, Vrnjačka Banja 22. i 23. maj 2009.godine (M63)


  9. Marija Savić, Dušan Trajković, Tatjana Šarac: “THE ANALYSIS OF DOUBLE INTERLOCK FABRIC IMPORTANT FOR THERMO-PHYSIOLOGICAL COMFORT OF CLOTHING”, zbornik izvoda radova sa XXII kongresa hemičara i tehnologa u Makedoniji, Ohrid od 5. do 9.septembra 2012.godine, str.27. (M64)


  10. M. Reljić,  V. Petrović,  J. Stepanović,  M.Savić: PSIHO-FIZIČKI MEHANIZMI LjUDSKIH OSEĆAJA I OSETLjIVOST ODEĆE NA PRITISAK, Zbornik radova u elekronskoj formi sa međunarodno naučno-stručnog skupa »ENERGETSKA EFIKASNOST – 2009. – sa tematskom konferencijom: ZNANjE, ORGANIZACIJA, FINANSIJE«, SRBIJA SOLAR, Vrnjačka Banja 22. i 23. maj 2009.godine (M63)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Marija Savić, Tatjana Šarac, Miodrag Srtamenković, Dušan Trajković, Nataša Randmanovac, Petar Stojanović: UTICAJ TEHNOLOŠKIH PARAMETARA POSTUPKA TEKSTURIRANjA SA LAŽNIM UPREDANjEM NA KARAKTERISTIKE KOVRDžAVOSTI POLIAMIDNIH TEKSTURIRANIH PREĐA, Zbornik radova sa X simpozijuma ”Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac 22. i 23. oktobar 2013.godine, str. 162-173. (M63)


  2. Marija Savić, Petar Stojanović, Dušan Trajković, Tatjana Šarac, Nataša Radmanovac, Miodrag Stamenković: ZAVISNOST MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA POLIAMIDNIH TEKSTURIRANIH PREĐA OD PARAMETARA PROCESA TEKSTURIRANjA LAŽNIM UPREDANjEM, Zbornik radova sa X simpozijuma ”Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac 22. i 23. oktobar 2013.godine, str. 174-182.  (M63)


  3. D. B-Popov, V.Petrović,  M.Reljić, M.Savić: UTICAJ VRSTE KONCA NA JAČINU ŠAVOVA, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu 2009.godine, br.19, str. 298-304. (M63)


  4. M.Reljić, V.Petrović, M.Savić, S. Poznanović: UTICAJ KLIMATSKIH USLOVA I KONCENTRACIJE SREDSTVA ZA DORADU PROTIV GUŽVANjA NA REZULTATE UGLOVA GUŽVANjA  KOŠULjARSKE TKANINE, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu 2009.godine, br.19, str. 306-314. (M63)


  5. Petar Stojanović, Marija Savić, Miodrag Stamenković, Dušan Trajković, Jovan Stepanović, Tatjana Šarac: MEHANIČKE KARAKTERISTIKE POLIESTARSKIH TEKSTURIRANIH PREĐA POSTUPKOM LAŽNOG UPREDANjA NA MAŠINI ”FTF15”, SA KRATKOM ZONOM ZAGREVANjA, Zbornik izvoda radova sa X simpozijuma ”Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac 22. i 23. oktobar 2013.godine, str.199. (M64)

Poslednji put izmenjeno utorak, 03 novembar 2015 15:07