Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.01.2016.

Milena Žikić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18. 01. 1985.
 • Mesto rođenja: Ниш
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет
 • Odsek / Grupa / Smer: Историја
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  М 13 Монографска студија


  Десет година Фармацеутског факултета, Наташа Јовановић Љешковић, Милена Жикић, (уредници), Нови Сад: (2012-2022). Нови Сад: Фармацеутски факултет, 2022. -170 стр. илустр; 23 цм ISBN - 978-86-80788-24-1; COBISS.SR-ID - 69706761


   


  M 41 Истакнута монографија националног значаја:


  Жене у страним медицинским мисијама на српским ратиштима 1912-1918 (1. изд.). Прометеј; Радио-телевизија Србије, 2022, 251 стр. : илустр.
  ISBN - 978-86-515-2052-8

  COBISS.SR-ID - 82744073   

  Женe у српским ослободилачким ратовима : (1912-1918), Нови Сад : Покрајински завод за равноправност полова, 2019 (Нови Сад : Сајнос), 2019, стр. 223. ISBN 978-86-86259-33-2


   

  М 42 Монографско издање грађе:


  Ниш у листу Ново време 1941-1944. године / у коауторству са Бобаном Јанковићем/, Ниш : Филозофски факултет : Историјски архив, 2014, стр. 493. ISBN 978-86-82713-05-0 (ИАН; брош.)


  https://www.arhivnis.rs/Izdavacka%20delatnost/Monografske%20publikacije/Novo%20Vreme/Nis%20u%20listu%20Novo%20vreme%201941-1944.pdf


  М 43 Монографска библиографска публикација:


  Библиографија часописа "Дискурси" : (2011-2013), Нови Сад : Центар за емпиријска истраживања религије, 2020 (Београд : Чигоја штампа), 94 стр. ISBN 978-86-84111-06-9


  http://www.ceir.co.rs/upload/2020/Diskursi.pdf


  Живот вођен вером и науком : библиографија радова др Зорице Кубурић, Београд : Чигоја штампа ; Нови Сад : ЦЕИР, 2020 (Београд : Чигоја штампа), 167 стр. ISBN 978-86-531-0546-4 (ЧШ); 978-86-84111-03-8 (ЦЕИР)


  http://www.ceir.co.rs/upload/2020/Zivot-vodjen-verom-i-naukom.pdf


  Библиографија часописа "Религија и толеранција" : (2004-2019), Нови
  Сад : Центар за емпиријска истраживања религије : Филозофски факултет, 2019 (Београд : Чигоја штампа), стр, 342. ISBN 978-86-84111-04-5 


  http://ceir.co.rs/upload/2020/Bibliogafija%20RiT.pdf


  Библиографија Небојше Озимића, Ниш : Свен, 2019, стр. 109. ISBN 978-86-7746-761-6


  https://www.academia.edu/39783330/Bibliografija_Nebojse_Ozimica


  Bibliografija diplomskih radova odbranjenih na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad : (2013/2014 - 2017/2018), Novi Sad : Farmaceutski fakultet : Univerzitet Privredna akademija, 2018, стр. 74. ISBN 978-86-80788-09-8


  Библиографија радова југоисточне Србије академика Владимира Стојанчевића / у коауторству са Љиљаном Ђуровић /,  Ниш : Историјски архив : Филозофски факултет, 2016, стр. 137. ISBN 978-86-82713-07-4 (ИА; брош.)


  https://www.arhivnis.rs/Izdavacka%20delatnost/Monografske%20publikacije/Bibliografija%20radova%20Vladimira%20Stojancevica/BIBLIOGRAFIJA%20STOJANCEVIC.pdf


  Библиграфија часописа „Пешчаник“ (2003-2013), / у коауторству са Бобаном Јанковићем /, Ниш : Историјски архив Ниш, 2015, стр. 276. ISBN 978-86-82713-06-7 (брош.)


   Дани борбе и време успомена: жена – (не)моћ – идентитет – Нови Сад : [Матица српска], 2013 ([б. м. : б. и.]). Стр. 719-732 ; 25 cm


  П. о.: Зборник Матице српске за друштвене науке; бр. 145, 2013., Нови Сад.


  M 41 Поглавље у књизи


  Флора Сендс са Србима и за Србе у: Енглескиња у српској војсци / Флора Сендс, Нови Сад : Прометеј ; Београд : Радио-телевизија Србије, 2023, стр 119-128.


  М 45 Поглавље у књизи


  Меморијални комплекс "12. фебруар" у записима истраживача, у: Осамдесет година меморијалног комплекса „12. фебруар” / Небојша Озимић ; [аутори фотографија Ненад Младеновић... [и др,]] ; [преводилац на енглески језик Маја Пешић], Ниш : Народни музеј "Ниш", 2021, стр. 104-115.


  ИСБН 978-86-83019-70-0

 • Knjige i udžbenici:

  Kraljević-Balalić Marija, Žikić Milena, Vasiljković Jovana, Krstinić Dalibor, Naučnoistraživački rad sa osnovama akademskog pisanja : udžbenik za studente medicinskih nauka, Novi Sad : Farmaceutski fakultet, 2021, 360 str. ; 25 cm. 


  ISBN - 978-86-80788-22-7; COBISS.SR-ID - 49827849


   

  Марија Краљевић-Балалић, Милена Жикић, Јована Цицмил, Далибор Крстинић, Технике научног рада у медицинским наукама : практикум, Нови Сад : Фармацеутски факултет, 2022 (Београд : Спринт). - 196 стр. : илустр. ; 25 цм

  ISBN - 978-86-80788-23-4; COBISS.SR-ID - 63762185


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Милена Жикић, Тања Милосављевић, Значај Просветног одељења у Француској за образовање и лечење српске омладине за време Првог светског рата, у Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. God. 54, 2/2024, стр. 247–259, ISSN: 0354-3293. doi: 10.5937/zrffp54-48139. hhttps://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2024/0354-32932402248Q.pdf


  Žena i prostitucija u Republici Srbiji : izbor ili potreba? naučna dostignuća dr Dragane Pejović, u: Sociološki pregled, 2024. (u štampi)


  O ulozi žena u mirovnim pregovorima: koncept inkluzivne bezbednosti, u Etnoantropološki problemi, God. 19, br. 1/2024, str. 312-313. https://eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1238/1158


  Emancipacija žena u istraživanjima dr Kristine Jorgić Stepanović, у: Гласник Етнографског института САНУ, Год. 72 св. 1/2024, стр. 267-271. https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1123/1010


  Milena Žikić, Tanja Milosavljević, Femmes françaises en missions humanitaires (1912–1918) U: Godišnjak za društvenu istoriju,  br. 2/2023, str. 83-93. (ISSN: 0354-5318). https://udi.rs/wp-content/uploads/2023/12/05-Z%CC%8Cikic%CC%81-i-Milosavljevic%CC%81.pdf


  Научни резултати др Божице Младеновић (1987-2019): Гласник удружења архивских радника Републике Српске, број 14, 2022. http://www.uarrs-arhivisti.org/Upload/Udruzenje/3_3_2023_57_Glasnik_UARRS_14_2022.pdf


  Milena Žikić , Tanja Milosavljević, UNE FIGURE HISTORIQUE DE L’HISTOIRE SERBE – SOFIA JOVANOVIĆ, u: FACTA UNIVERSITATIS Series Philosophy, Sociology, Psychology and History Vol. 21, No2, 2022, pp. 101 - 111  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/index 


  Хипократ и Клио у радовима др Александра С. Недока, у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске. ISSN 1840-4626. - Год. 13, бр. 13 (2021), стр. 223-235. https://doisrpska.nub.rs/index.php/GUARS/article/view/8547/8283


  Koreni vladavine užasa Adolfa Hitlera, u: Religija i tolerancija, Vol. XХ, br. 37 (2021), str. 143-156. http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/rit/2022-37/rit-2022-20-37-9.pdf


  Milena Žikić et Tanja Milosavljević, La vie des réfugiés serbes en Corse dans la Première Guerre mondiale. Témoignages de Jelena Lozanić, jeune humanitaire, u: Serbica: Revue électronique, N° 28 / juin 2021, ISSN 2268-3445.


  https://serbica.u-bordeaux-montaigne.fr/index.php/revues/1305-milena-zikic-et-tanja-milosavljevic-la-vie-des-refugies-serbes-en-corse-dans-la-premiere-guerre-mondiale-temoignages-de-jelena-lozanic-jeune-humanitaire


  Емелин и Кристабел Панкхрст о Србији и Србима у Великом рату, у: Синеза Вол. 2, бр. 1/2021 стр. 27–38. https://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/23/26


  Положај хришћанске раје под османском влашћу, у: Religija i tolerancija : časopis Centra za empirijska istraživanja religije = Religion and Tolerance : journal of the Center for Empirical Researches of Religion, Vol. 19, br. 35 (2021), str. 85-99.


  Будизам у: Religija i tolerancija : časopis Centra za empirijska istraživanja religije = Religion and Tolerance : journal of the Center for Empirical Researches of Religion,Vol. 18, no. 33 (2020), стр. 157-180.


  Odbori dobročinstva u Japanu, Egiptu i Francuskoj u Prvom svetskom ratu, u: Vojno delo, br. 3/2019, str. 299-302.


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8426/2019/0042-84261903299Q.pdf#search=%22zikic%20Milena%22


  Љубица Чакаревић у вихору Првог светског рата,у: Војно дело, бр. 2/2019, стр. 334-339.


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8426/2019/0042-84261902334Q.pdf#search=%22zikic%20Milena%22


  Топлички устанак у огледалу „Српских новина“, у: Војно дело, бр. 8/2017, стр. 393-398.


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8426/2017/0042-84261708393Z.pdf


  Надежда Петровић на страницама српске штампе, у: Војно дело, бр. 5/2017, стр. 523-533.


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8426/2017/0042-84261705523Z.pdf#search=%22zikic%20Milena%22


  Југоисточна Србија у истраживањима академика Владимира Стојанчевића: допринос за будућност, у: Војно дело, бр. 2/2017, стр. 372-383.


  http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2017-2/69-2017-2-31-Zikic.pdf


  Библиографија часописа Караџић (2009-2013), у: Гласник Етнографског музеја, бр. 79/2016, стр. 316-340.


  http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/f5838eb8a1b24cab8830e573f48984e2.pdf


  Полна структура становништва Краљевине Србије од 1912. до 1918. године, у: Пешчаник: часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке = Sandglass : magazine for historiography, archivistics and humanistic sciences, Год 14, бр. 14/2016., стр. 65-82.


  Немачка принцеза Викторија Хоенцолерн у листу Политика 1929. године, у: Пешчаник: часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке = Sandglass : magazine for historiography, archivistics and humanistic sciences, Год 13, бр. 13/2015., стр. 247-256.


  Митраизам и његово тумачење са аспекта историјских и археолошких сазнања, у: Пешчаник: часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке = Sandglass : magazine for historiography, archivistics and humanistic sciences, Год. 11, бр. 11/2013, стр. 124-146.


  Политичка историја Ниша у другој половини 20 века, у Нова српска политичка мисао ISSN: 1450-7382


  http://ftp.nspm.rs/prikazi/politicka-istorija-nisa-u-drugoj-polovini-devetnaestog-veka.html


  Школство у Нишу после Првог светског рата – извештај школског надзорника, у: Пешчаник: часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке = Sandglass : magazine for historiography, archivistics and humanistic sciences, Год. 10, бр. 10/2012, стр. 201-211.


  Животни пут академика Тихомира Р. Ђорђевића, у: Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 76/2012, стр. 331-338. (ISSN 0350-0861) (осврт)


  http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/1f4bb70e73334055ab7c431b925cf19b.pdf


  Први светски рат у историографском делу Андреја Митровића (Осврт на дела Андреја Митровића о Првом светском рату и међуратном периоду), у: Српска политичка мисао, Год. 21, Вол. 44, бр. 2/2014, 331-342. (ISSN 0354-5989) 


  Прикупљање података о истраживачима Универзитета у Нишу за потребе базе E-CRIS. SR, у: Библиозона, Ниш 2011. стр. 41-52.


  Научна критика, полемика и прикази књига


  Место жене у друштвеном животу -  (Научна критика: Alen Turen, Svijet žena / prevela s francuskog Mileva Filipović /, Podgorica : CID, 2011), у: Гласник Етнографског института САНУ, Год. LXI, св. 2/2013, стр. 182-187.


  http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/364/305


  Ема Миљковић Бојанић: На раскршћу епоха – студије из историје српског народа под Османском влашћу, Филозофски факултет, Ниш, 2013., у: Војно историјски гласник, бр. 2/2013, стр. 265-271. (ISSN 0042-8442) (научна критика)


  Научни допринос жена - (Научна критика: Dragana Popović, Žene u nauci: od Arhimeda do Ajnštajna ... : osvajanje osvojenog, Beograd : Službeni glasnik, 2012.), у: Гласник Етнографског института САНУ, Год. LXII, св. 2/2014, стр. 305-310.


  http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/325/266


  Истраживачки домети Николе Вулића – (Научна критика: Ирена Љубомировић, Никола Вулић – историчар антике, Ниш : Филозофски факултет), у: Гласник Етнографског института САНУ, Год. LXVI, св. 2/2016, стр. 443-448. 


  https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/144/993


  Slavica Popović FilipovićThe Great War Revisited, Valjevo: Istorijski arhiv, 2017, 273 pages, u: Istraživanja: journal of historical researches, br. 30/2019, str. 312-314.


  http://istrazivanja.ff.uns.ac.rs/index.php/istr/article/view/2143/2164


  Naš brat : život kapetana Flore Sends - (Prikaz knjige: Naš brat : život kapetana Flore Sends / Luiz Miler. - Beograd : Laguna, 2013.), у: Балканске синтезе : часопис за друштвена питања, културу и регионални развој = Balkan syntheses : journal for social issues, culture and regional development / главни и одговорни уредник Љубиша Митровић/, Год. 1, бр. 2/2014., стр. 181-182.  (ISSN 2406-1190)


  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2014/balkanske-sinteze-2-2014


  Istorija Više pedagoške škole u Užicu - (Приказ књиге: Ratomir M. Cvijetić: Viša pedagoška škola u Užicu 1961/62 - 1973/74, Užice, 2007.), у: Педагогија, Год. 68, бр. 1/2013, стр. 140-141. (ISSN 0031-3807)


  Uloga i značaj univerziteta sa aspekta istorije i filozofije: vremena i percepcije - (Приказ књиге: Zoran Dimić, Rađanje ideje univerziteta, Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013.), у: Theoria : часопис Српског филозофског друштва, бр. 2/2013, стр. 101-105. (ISSN 0351-2274)


  Анализа религије и морала у друштвеној историји Србије - (Приказ књиге: Данијела Гавриловић, Доба употребе: религија и морал у савременој Србији, Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2013.), у: Социјална мисао: часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, бр. 85/2015 (јануар-март), стр. 91-95. (ISSN 0354-401X)


  Анри Жиру – деценије посвећене критичкој педагогији, студијама културе и медија - (Приказ књиге: Жиру Анри, О критичкој педагогији, Београд: Едука, 2013.), у: Норма: часопис за теорију и праксу васпитања и образовања, Вол. 19, бр. 2/2014, стр. 337-342. (ISSN 0353-7129)


  Бенџамин Дизраели – државник и идеолог модерног британског конзервативизма и империјализма - (Приказ књиге: Милош Ковић: Дизраели и источно питање, Београд, Clio, 2007.), у: Баштина бр. 35/2013, стр. 423-427. (ISSN 0353-9008)


  http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-9008/2013/0353-90081335423Z.pdf


  Бити жена! Служити или господарити?Робовати или ратовати? - (Приказ књиге: Gizela Bok, Žena u istoriji Evrope : od srednjeg veka do danas /prevela s nemačkog Ljubinka Milenković/, Beograd : Clio, 2005.), у: Религија и толеранција : часопис Центра за емпиријска истраживања религије = Religion and Tolerance : journal of the Center for Empirical Researches of Religion, Вол. XI, № 20, јули – децембар, 2013, стр. 363-369. (ISSN 1451-8759)


  Допринос усмеравању студената ка самосталном истраживачком раду - (Приказ часописа: Časopis "the POST", godina I, broj 1, Klub studenata etnologije i antropologije, Beograd, 2005.), у: Теме: часопис за друштвене науке, бр. 2/2006, стр. 353-356. (ISSN 0353-7919)


  http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme2-2006/teme2-2006-19.pdf


  Жена у рату: изазови и искушења - (Приказ књиге: Ален Полц, Жена на фронту : једно поглавље из мог живота, [превео с мађарског Арпад Вицко], Нови Сад : Матица српска, 1994.), у: Религија и толеранција : часопис Центра за емпиријска истраживања религије = Religion and Tolerance : journal of the Center for Empirical Researches of Religion / главни и одговорни уредник Зорица Кубурић /, Вол. XIII, № 23, јануар - јул, 2015, стр. 181-184. (ISSN 1451-8759)


  Записи из Србије – Катарина Клара Штурценегер – изводи из писама - (Приказ књиге: Катарина Клара Штурценегер, Србија у рату 1914-1916 : истинити доживљаји илустровани са 120 фотографија Швајцаркиње немачког порекла у служби Црвеног крста / поговор Владимир Стојанчевић ; [превео с француског Миливоје Марковић], Нови Сад : Прометеј ; Београд : Радио-телевизија Србије, 2014.), у: Војно дело, бр. 5/2015 (септембар-октобар) (ISSN 0042-8426), стр. 429-432.


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8426/2015/0042-84261505429Z.pdf#search=%22zikic%20Milena%22


  Ибарски Колашин у записима истраживача - (Приказ књиге: Снежана Бојовић,  Библиографија Iбарског Колашина, Зубин Поток : ЈП „Стари Колашин“, 2012.), у: Новопазарски зборник, бр. 36/2013, стр. 303-305. (YU ISSN 0351-3017)


  Историја соколства у Моравско соколској жупи Ниш - (Приказ књиге: Звездан М. Савић: Соколство и моравска соколска жупа Ниш (1920-1941), Ниш, Универзитет у Нишу, Универзитетска библиотека "Никола Тесла" и Факултет спортаи физичког васпитања, 2011.), у: Теме: часопис за друштвене науке, Год. 37, бр. 3/ 2013, стр. 1489-1491. (ISSN 0353-7919)


  http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme3-2013/teme%203-2013-26.pdf


  Коју информацију преносимо и када ћутимо? - (Приказ књиге: Aleksandra Kostić: Govor lica: značenja facijalnih ponašanja, Niš, Filozofski fakultet, 2014.), у: Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику: Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy, бр. 147/2015,  стр. 299-305. (ISSN 0023-5164)


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0023-5164/2015/0023-51641547299Z.pdf


  Лесковац између два светска рата - (Приказ књиге: Звонимир Шимунец, Мира Ниношевић, Верољуб Трајковић, Златно доба Лесковца (1918-1941), Лесковац : Народни музеј, 2014.), у: Баштина бр. 38/2015, стр. 267-270.


  https://iskp.co.rs/wp-content/uploads/2021/07/%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-38.pdf


  Монографија о методологији истраживања историје: историчар-метод-извори-критика извора - (Приказ књиге: Здравко М. Делетић, Истраживање историје, Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2013.), у: Педагогија. Год. 68, бр. 4/2014, стр. 591-594. (ISSN 0031-3807)


  Нишки официри пали у ратовима 1912-1918. у: Весник: часопис за историју, музеологију и уметност.бр. 40/2013, стр. 383-384. (ISSN 0067-5660) 


  О пожељним особинама личности наставника - (Приказ књиге: Снежана Стојиљковић, Психолошке карактеристике наставника, Ниш: Филозофски факултет, 2014.), у: Зборник Института за педагошка истраживања, Год. 46, бр. 2/2014, стр. 529-534. (ISSN 0579-6431)


  https://www.ipisr.org.rs/images/arhiva-zbornika/46/Prikaz%202014-2.pdf


  Од појаве првих часописа, па све до данас - (Приказ књиге: Зоран Б. Живковић, Марија Чупић: Нишка периодика, Универзитетска библиотека "Никола Тесла", Ниш, 2011.), у: Теме: часопис за друштвене науке, бр. 2/2012, стр. 971-972. (ISSN 0353-7919)


  http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme2-2012/teme%202-2012-34.pdf


  Осврт на Фројдово спознавање несвесног у књизи Милорада Тодоровића - (Приказ књиге: Milorad Todorović, Psihologija u prostoru umetničkog stvaralaštva, Beograd : Čigoja štampa ; Kosovska Mitrovica : Filozofski fakultet, 2012.), у: Култура полиса: часопис за неговање демократске политичке културе / главни и одговорни уредник Љубиша Деспотовић, бр. 2/2014, стр. 449-454. (ISSN 1820-4589)


  https://kpolisa.com/KP24/kp24-VII-3-Zikic.pdf


  Положај и перспективе младих истраживача у Србији – (Приказ зборника:  (red.) Ivan Stošić, Bojana Radovanović, Mihajlo Đukić, Istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji : pregled stanja, karakteristični problemi i preporuke, Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2013.), у: Теме: часопис за друштвене науке, Год. XXXVII, бр. 4/2013, стр. 2077-2081. (ISSN 0353-7919)


  http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme4-2013/teme%204-2013-35.pdf


  Портрети познатих и успешних жена у историји - (Приказ књиге: Ksenija Atanasijević: Portreti žena, Beograd: Plavi jahač group, 2010.), у: Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Год. 43, бр. 2/2013, стр. 793-799. (ISSN 0354-3293)


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2013/0354-32931302793Z.pdf


  Antun Hangi, Život i običaji Muslimana, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2010., у: Токови историје: часопис института за новију историју Србије, бр. 2/2012, стр. 342-346. (ISSN 0354-6497) (приказ књиге)


  Божица Младеновић, Судбина жене у рату: Роса Пантић 1891-1945. Београд : Iсторијски институт, 2012., у: Темида, Год. 17, бр. 4/2014, стр 133-138. (ISSN 1450-6637) (приказ књиге)


  Небојша Павловић, Савремене концепције лидерства и организационе културе, , Рача : "Ђура Јакшић", 2013., у: Настава и васпитање : часопис за педагошка питања, Год. LXII, бр. 4/2013, стр. 757-761. (ISSN 0547-3330) (приказ књиге)


  Радош Љушић, Кнегиња Љубица, Завод за уџбенике, Београд, 2013., у: Војно дело: интердисциплинарни научно-теоријски часопис, Год. LXVI, пролеће 2014, стр. 362-367. (ISSN 0042-8426) (приказ књиге)


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8426/2014/0042-84261401362Z.pdf


  Прилог проучавању српске војске, државе и санитета у егзилу 1916. године. О значају Српског војног санитета у години јубилеја (Приказ зборника: [уредници Александар Недок, Брана Димитријевић] - Српски војни санитет у 1916. години, Београд : Академија медицин­ских наука Српског лекарског друштва, 2007.), у: Политичка ревија: часопис за политикологију, комуникологију и примењену политику, Год. (XXVI) XIII, Вол. 42, бр. 4/2014, стр. 195-199. (ISSN 1451-4281)


  https://www.ips.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/PR-42-11.pdf


  Промене друштвеног положаја жене у току двадесетог века  (Приказ књиге: Момчило Исић, Вера Гудац Додић, Жена је темељ куће : жена и породица у Србији током двадесетог века, Институт за новију историју Србије, Београд, 2011.), у: Етноантрополошки проблеми: часопис = Ethno-anthropological problems : journal, Вол. 8, бр. 4/2013, стр. 1170-1172. (ISSN 0353-1589)


  http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/720092618b4642ffbaaef36b6ad5fc38.pdf


  Просветна историографија у Србији - (Приказ књиге: Јасна Љ. Парлић-Божовић, Историја педагошких идеја у Србији. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2011.), у: Зборник Института за педагошка истраживања, Год. 45, бр. 2/2013, стр. 493-496. (ISSN 0579-6431)


  https://www.ipisr.org.rs/images/arhiva-zbornika/45/Prikaz.pdf


  Развој политичке воље у временском и историјском контексту - (Приказ књиге: Зоран Р. Пешић: Институционализација политичке воље, Ниш, Despot Book, 2013.), у: Теме: часопис за друштвене науке, Год. 38, бр. 2/ 2014, стр. 945-949. (ISSN 0353-7919)


  http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme2-2014/teme%202-2014-29.pdf


  Резултати научних истраживања др Сање Лазаревић Радак - (Приказ књиге: Sanja Lazarević-Radak: Otkrivanje Balkana, Mali Nemo, Pančevo, 2013.), у: Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Год. 44, бр. 2/2014, стр. 485-490. (ISSN 0354-3293)


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2014/0354-32931402485Z.pdf#search=%22zikic%20Milena%22


  У контексту комуникације - (Приказ књиге: Stjuart Tabs: Komunikacija - principi i konteksti, Clio, Beograd, 2013.), у: Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 142/2014, стр. 327-332. (ISSN 0023-5164)


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0023-5164/2014/0023-51641442327Z.pdf


  Промишљање о жени на почетку 21. века - (Приказ књиге: Daško Milinović, Zoran Petakov (ur.): Partizanke - žene u narodnooslobodilačkoj borbi, Novi Sad: Cenzura, 2011.), у: Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Год. 45, бр. 1/2015, стр. 393-398. (ISSN 0354-3293)


  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2015/0354-32931501393Z.pdf


  Осврт на Србе и рат у Југославији 1941. године: преиспитивање достигнутих научних резултата - (Приказ зборника: [уредник Драган Алексић], Срби и рат у Југославији 1941. године, Београд, Институт за новију историју Србије, 2013.), у: Теме: часопис за друштвене науке, Год. 38, бр. 4/2014, стр. 1851-1854. (ISSN 0353-7919)


   http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme4-2014/teme%204-2014-27.pdf


  M 46 Leksikografska jedinica u naučnoj publikaciji vodećeg nacionalnog značaja


  Rut Plimsol - Srpski bibliografski rečnik, 2023.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ambasadorke srpske države u Velikom ratu U:Бањалучки новембарски сусрети 2022 : зборник радова са научног скупа / [уредник Синиша Лакић]. - Бања Лука : Филозофски факултет, 2023, str. 11-34. DOI: 10.7251/FLZB2223011Z  Uloga i doprinos žena srpskim oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine U:InterKult 2022 : tematski zbornik : izabrani radovi sa Osme međunarodne konferencije Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju 2022, održane 01.10. 2022. godine u Novom Sadu / urednica Danijela Radović. - Novi Sad : Pedagoški zavod Vojvodine, 2022, str. 121-133


  http://www.pzv.org.rs/images/pzv/files/2020/zbornik2022.pdf


  ISBN 978-86-80707-86-0; COBISS.SR-ID 84350985


  Улога и допринос жена српским ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године У: InterKult 2022 : book of abstracts / The 8th International Conference "Interculturalism in Education", Novi Sad, October 1st, 2022 ; [editors Ivana Ivanić, Silvia Ilić, Danijela Radović], Novi Sad : Pedagogical Institute of Vojvodina, 2022, стр. 67-68.


  ISBN - 978-86-80707-83-9

  COBISS.SR-ID - 75044361

   

  Допринос жена Британије српском народу (1912-1918), у: „Индивидуалност и колективитет (човек и друштво) из перспективе интердисциплинарних истраживања“ : 22. национална конференција са међународним учешћем, Центар за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР): Нови Сад; Породични разговори: Београд, 2022, 407-424.(ISBN-978-86-84111-45-8). 


  http://www.ceir.co.rs/upload/2022/ZBORNIK%20-%20%20Individualnost%202022.pdf


  Milena Žikić, Jasmina Arsić, Dušanka Krajnović, Medical missions in the Balkan wars through the prism of historical sources, Vol. 72 No. Suppl. 4 (2022): Archives of Pharmacy - VIII Congress of Pharmacists of Serbia with International Participatio, S371-S372.


   https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4563/Medical_missions_in_pub_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y


  Milena Žikić, Jasmina Arsić, Svetlana Stojkov, Nataša Jovanović Lješković, Women in medical missions on Serbian battlefields (1912-1918), Vol. 72 No. Suppl. 4 (2022): Archives of Pharmacy - VIII Congress of Pharmacists of Serbia with International Participatio, S373-S374.


  https://aseestant.ceon.rs/index.php/arhfarm/article/view/38427/21323


  Амбасадорке српске државе у Великом рату, у: Бањалучки новембарски сусрети 2022: књига сажетака, Научни скуп Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци 11. новембар 2022. године, стр. 19. 


  https://unibl.org/uploads/files/vesti/2022/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20_%D0%91%D0%90%D0%8A%D0%90%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%9A%D0%98%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9C%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98_.pdf


  Жена у рату (1912-1918) између традиције и хуманости у: БAЊAЛУЧКИ НOВEМБAРСКИ СУСРEТИ 2021: Књига сажетака /Уредник: Синиша Лакић/ Филозофски факултет Универзитетa у Бањој Луци, 19. новембар 2021. године, стр. 48.


  https://ff.unibl.org/get-document/437


  Жена у рату (1912-1918) између традиције и хуманости у: Бањалучки новембарски сусрети : 2021: зборник радова са научног скупа / [уредник Синиша Лакић]. - Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, 2022 (Бања Лука : Графид)., стр. 29-52. 


  ISBN 978-99976-38-69-4


  https://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/catalog/view/28/97/489-1


  Жене борци у Другом пешадијском пуку Књаз Михаило „Гвоздени пук“ (1914-1918), у: Бањалучки новембарски сусрети : 2020 : зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 6. новембар 2020. године) / [уредник Синиша Лакић]. - Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, 2021, стр. 55-76. ISBN 978-99976-38-64-9


  http://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/catalog/view/22/56/359-1


  Жена испред страха и предрасуда у рату, у: Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja / priredile Zorica Kuburić, Ana Zotova, Ljiljana Ćumura, Novi Sad ; Beograd : Centar za empirijska istraživanja religije, CEIR, 2021, str. 413-421. (ISBN - 978-86-84111-33-5).


  Жена испред страха и предрасуда у рату, у: Zbornik rezimea = Book of abstracts: Национална конференција са међународним учешћем "Љубав и страх у фокусу интердисциплинарних истраживања" (21 ; 2021 ; Београд), Novi Sad : Centar za empirijska istraživanja religije, 2021, стр. 43. ISBN - 978-86-84111-32-8


  Флора Сендс са Србима и за Србе, у:Mesto stida i ponosa u religiji, filosofiji i umetnosti : zbornik radova / priredile Zorica Kuburić, Ana Zotova, Ljiljana Ćumura, Novi Sad : Centar za empirijska istraživanja religije ; Beograd : Porodični razgovori, 2020, str. 297-307.


  ISBN - 978-86-84111-30-4

  COBISS.SR-ID - 19733513

   Флора Сендс са Србима и за Србе, у: Zbornik rezimea / Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Mesto stida i ponosa u religiji, filosofiji i umetnosti", Beograd, 7-8. septembar 2020. ; [priredile Zorica Kuburić, Ana Zotova, Ljiljana Ćumura], Novi Sad : Centar za empirijska istraživanja religije, 2020, стр. 34. 

  ISBN - 978-86-84111-29-8

  COBISS.SR-ID - 19865353


   


 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Хипократ и Клио у Балканским ратовима, у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књ. 11, Зборник радова са XII научно-стручног скупа предвиђеног за 18. новембар 2021. године у Зајечару / [главни и одговорни уредник Велибор Тодоров]. Зајечар : Историјски архив "Тимочка крајина", 2022, стр. 67-76.


  ISBN 978-86-84483-69-2 (брош.)


  https://www.arhivzajecar.org.rs/wp-content/uploads/2023/03/Zbornik-ist.med_.-knj.-11-2022..pdf


  Амбасадорке српске државе у Америци за
  време Великог рата, XII конгреса историчара медицине "800 година српске медицине" од 14. до 18. септембра 2021. године у Београду, У: Зброник  ЗборникXII конгреса историчара медицине "800 година српске медицине", стр. 381-396.


  Жена на раскршћу епоха - положај и улога у 19. и почетком 20. века, у: Митолошки зборник. НАУЧНИ скуп Два века од смрти српског вожда Ђорђа Петровића Карађорђа  одржан у Рачи, 27. јула 2017. -године / приредио Живојин Андрејић. - Рача :Центар за митолошке студије Србије, 2015  / приредио Живојин Андрејић, Рача : Центар за митолошке студије Србије, 2017, стр. 347-367. (ISSN 1450-9792).


   


   

Poslednji put izmenjeno subota, 13 jul 2024 23:32