Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.01.2016.

Miša Rakocija

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.6.1957.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skoplje
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija umetnosti sa arheologijom
 • Godina diplomiranja: doktorirao 2010; magistrirao 2008; diplomirao 1982.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Константинов град – старохришћански Ниш / The Constantine`s city-ancient Christian Niš, ISBN 978-86-7480-076-8/COBISS.SR-ID 198681612/Ниш 2013, укупно страна 367. 


  Манастир Св. Богородице у  Сићевачкој клисури , ISBN 978-86-905985-1-9, Ниш 2007, str. 131

 • Knjige i udžbenici:

  Славни град Ниш: на крстопутини векова: чланци и студије, ISBN 86-7129-182-0, Ниш 1997. str. 202.


  Манастир Св. Оца Прохора Пчињског / Епархија врањска ; Завод за заштиту споменика културе Ниш / Врање 1997, укупно страна 63. 


  Манастири и цркве града Ниша / Просвета – Ниш ; Завод за заштиту споменика културе Ниш // ISBN 86-7455-365-6, Ниш  1998, укупно страна 127


  Културна ризница Ниша / Просвета – Ниш // ISBN 86-7455-460-1 / ID=90205708/ Ниш 2001, страна 135. 


  Манастири и цркве јужне и источне Србије / Завод за заштиту споменика културе Ниш / ISBN 978-86-917367-0-5 / COBISS.SR-ID 203665932 / Ниш 2013, укупно страна 216. 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Das früheChristentum in Naissus/Niš (Serbien), Mitteilungen zur christlichen archäologie 17, /ed. Renate Pilinger und Reinhardt Harreither/ Österreichischen Akademie der Wissenschaften philosophisch-historischeät Wien, Verein zur forderung der christlichen archäologie Osterreichs / Universit Wien 2011, 9-50


  L’architettura e l’iconografia costantiniana in Serbia e Bulgaria, Una Enciclopedia internazionle sula figura, il mito, la critika e la funzion dell`imperatore dell` „Edito“ di Milano 313-2013/volume secondo/ ed. Alberto Melloni, Peter Brown, Johannes Helmrath, Emanuela Prinzivalli, Silvia Ronchey, Norman Tanner / ISBN 978-88-12-00171-2/ Istitvto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni treccani, Roma 2013, 793-812.


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Манастир Св. Богородице у Сићевачкој клисури-историја и архитектура, Саопштења, Зборник радова XXIX / уредник: Милета Милетић / Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије // YU ISSN 0409-008Х / UDK 7+902/904, (Београд 1997), стр. 163-171. 


  Eccleasiatic conditions in the early christian Naissos and Romuliana and the spread of octagonal baptistery, Patrimonium, Periodical for cultural Heritage- Monuments, restoration, museums, Year 5, N° 10 / 201, Skopje 2013, 95-106,


  Зидно сликарство Богородичине цркве сићевачког манастира, Саопштења, Зборник радова XXXII-XXXIII-2000-2001 / уредник: Милета Милетић / Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије // YU ISSN 0409-008Х / UDK 7+902/904,  (Београд 2001), стр. 149-179


  Црква Свете Богородице на Вражијем Камену, Саопштења // Зборник радова XIX / уредник: Радомир Станић / Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије// YU ISSN 0409-008Х / UDK 7+902/904, (Београд 1987) стр. 81-108. 


  Црква у Горњем Матејевцу код Ниша, Саопштења// Зборник радова XXII-XXIII/1990-1991/ уредник: Радомир Станић / Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије// YU ISSN 0409-008Х / UDK 7+902/904, (Београд 1991) стр. 7-24.


  Манастир Св. Оца Николе-Сињачки манастир, Зборник матице српске за ликовне уметности 29-30 / уредник: Академик Дејан Медаковић // YU ISSN 0352-6844 / UDK 7 (05), (Нови Сад 1993-1994), стр. 51-75.


  Генеза, развој и типологија апсидалних конструкција на несакралним грађевинама Медијане / Научни подмладак - свеска за друштвену науку и филозофију, бр. 1, 2, 3: Универзитет у Нишу, (Ниш 1982) - YUISSN 0351-5699 (1982), стр. 121-136. 


  Остаци манастирске цркве Св. Ђорђа код села Каменице поред Ниша, Nissa // Нишки зборник за друштвено историјска и културна питања / Градина. – UDK 930.26(497.11-12) “14/15” / YUISSN 0355-3550,  бр. 1-2, (Ниш 1990), стр. 139-147.


  Истраживачко-конзерваторски радови на манастирској цркви Св. Николе код села Сињац у 1990. години, Гласник друштва конзерватора Србије 15 / уредник: Радомир Николић, Радомир Станић / Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије, (Београд 1991), стр. 70-73.


  Прилог проучавању иконографије цркве Св. Ђорђа у Ајдановцу, Зборник Народног музеја Нишбр. 6-7 // YU ISSN 0352-8979 / UDK 069 (497.1) // (Ниш 1991), стр. 143-149.


  Манастириште Св.Ђорђа код села Каменице поред Ниша, Гласник друштва конзерватора Србије 16 / уредник: Радомир Николић, Радомир Станић / Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије, (Београд 1992), стр. 120-124.


  О архитектури цркве манастира Сињачког, Гласник друштва конзерватора Србије 17 / уредник: Слободан Ђорђевић / Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије, (Београд 1993), стр. 122-125


  Манастир Св. Јована изнад села Горњи Матејевац код Ниша, Гласник друштва конзерватора Србије 18 / уредник: Радомир Николић, Радомир Станић / Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије, (Београд 1994), стр. 117-121


  О значају истраживања старина Драгутина Милутиновића и Михаила Валтровића у области Ниша и Нишавља, Нишки зборник: за историјско – друштвене и природне науке, бр. 18 /уредник: др Јован Златић / Просвета / YU ISSN 0350-3550 /(Ниш 1994), стр. 113-120. 


  Савремено сакрално градитељство Ниша, Нишки зборник (за историјске, друштвене и природне науке) бр. 19 // YU ISSN 0350-3550,(Ниш 1995), стр. 189-196.


  Поганово - шест векова Поганова, проспект манастира Поганово / Издање Завода за заштиту споменика културе Ниш ; Туристичка организација Србије / Београд 1995 


  Петар В.Гагулић као истраживач српских старина, Гласник друштва конзерватора Србије 21, / уредник: Радомир Николић, Радомир Станић / Друштво конзерватора Србије ; Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије / ISSN 0350-9656, (Београд 1997), стр. 179-180.


  Новооткривени фрагмнти живописа у цркви Св. Јована у Орљану, Гласник Друштва конзерватора Србије бр. 23-24 / уредник: Оливера Кандић / Друштво конзерватора Србије ; Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије / ISSN 0350-9656, (Београд 2000), стр. 41 – 46. 


  Иконографске посебности Богородичине цркве сићевачког манастира, Зборник Народног музеја Ниш, бр. 10 // YU ISSN 0352-8979 / UDK 069 (497.1), (Ниш 2001), стр. 209-220. 


  О уметности Византинаца, Градина 3-4-5 (Unus Mundus No. 8) / - YU ISSN 0436-2616 / UDK 82, (Ниш 2001), стр. 90-101.


  Резултати археолошких истраживаања у порти цркве Св. Николе у Нишу и покушај убикације епископске цркве Св. Прокопија, Гласник друштва конзерватора Србије 26 / уредник: Бранка Шекарић / Друштво конзерватора Србије ; Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије / ISSN 0350-9656, (Београд 2002), стр. 127-131.


  Значај архитекте Александра Ивановича Медведева - или о судбини једног споменика културе у Нишу, Гласник Друштва конзерватора Србије 27 / уредник: Славица Вујовић / Друштво конзерватора Сбрије ; Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије / ISSN 0350-9656, (Београд 2003), 50-51.


  Пре могуће обнове цркве Св. Јована у селу орљане код Ниша, Гласник Друштва конзерватора Србије 28, / уредник: Славица Вујовић / Друштво конзерватора Србије ; Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије / ISSN 0350-9656, (Београд 2004), стр. 70-74.


  Манастир Св. Богородице у Сићевачкој клисуру, Архитект – гласник Друштва архитеката Ниша 25 / уредник: др Хранислав Анђелковић / ISSN 1451-380, (Ниш 2008), стр. 44-47.


  Уз обнову цркве Св. Кирика и Јулите манастира Смиловског, Гласник друштва конзерватора Србије 30 / уредник: Славица Вујовић / Друштво конзерватора Србије ; Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије / ISSN 0350-9656, (Београд 2006),  стр. 105-108


  Манастир Св. Богородице у Сићевачкој клисуру, Архитект – гласник Друштва архитеката Ниша 25, (Ниш 2008), стр. 44-47


  Сликарство уништене гробнице код моста Младости у Нишу, Иконографске студије 2 / Други симпозијум посвећен теорији црквене уметности / Академија СПЦ за уметност и консервацију, Зборник радова са симпозијума посвећен др Лазару Мирковићу, Сремски Карловци - Београд 2009 // ISBN 978-86-86805-21-8/, стр. 109-121.


  Рановизантијска базилика и гробница у селу Островица код Ниша, Гласник друштва конзерватора Србије 35,79-82./ уредник: Гордана Митровић / Друштво конзерватора Србије ; Републички Завод за заштиту споменика културе републике Србије / ISSN 0350-9656, (Београд 2011),  стр. 79-82.


  Константин Велики и Ниш у освит нове европске цивилизације, Иконографске студије 6, Међународни научни скуп у Нишу „Свети цар Константин у историјском и креативном памћењу“ (Ниш 2012), Београд 2013, 189-218


  Душанов базар, Латинска црква, Манастир Св. Богородице у Сићевачкој клисури, Манастир Св.Ђорђа, Манастир Св. Јована код Горњег Матејевца, Метох манастира Хиландара, Ранохришћанска гробница са фрескама, Саборна црква у Нишу-сошествије светог духа, Енциклопедија Ниша-природа, простор, становништво / ISBN 86-7129-156-1 / Ниш 1995, стр. 38,83,89,90,97,180,188.


  Црквене прилике у старохришћанском Наисусу и Ромулијани и простирање октогоналних кристионица, Патримониум 5, Скопје 2012, 95-105


  Ниш и хришћанско наслеђе / Миша Ракоција, Милица Тодоровић / Ниш 2013 / ISBN 978 - 86 - 6101 - 087 - 3 (НКЦ) / укупно страна 647,+ CD


  Иконографија св. цара Константина у Нишу, Иконографске студије, седми симпозиум посвећен теорији црквене уметности, ISBN 978-86.86805-76-8, Београд 2014, 89-104

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Urban topography of Nis (Serbia) in the old maps and records of travel writers from the 15th to the 19th century, Πολιτισμοσ και χωροσ στα Βαλκανια 17ος - 20ός αιώνας, Διεθνές συμπόσιο, ed.: Ελενη Γ. Γαβρα, Κλεονικη Π. Γκιουφη, Γεωργιοσ Π. Τσοτσοσ, θεσσαλονικη 2015, 119 - 142. 


  Early Christian baptisterium in Mediana, near by Niš (Colllection of works. International Symposium „Water, Life and Pleasure“ in 2008.) // Ni institute for protection of the monuments of culture and museu – Strumica // ISBN 978-9989-6-0// Strumica 2009, 169-179.  О цркви Св. Јована у селу Орљане код Ниша и њеном месту у историји византијске архитектуре, Ниш и Византија / Миша Ракоција / Ниш и византијска уметност: зборник радова са првог научног скупа „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2002.) / уредник: Миша Ракоција. Ниш: Просвета 2003. – ISBN 86-7455-575-6, стр. 75-107.


  Рановизантијска гробница на свод код села Клисура поред Ниша и кратак осврт на проблем засведених гробница // Ниш и Византија: Зборник радова II / други научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2003.) / уредник: Миша Ракоција. -  Град Ниш ; Просвета / (Ниш 2004), ISBN 86-7455-617-5, стр. 141-164.


  Новооткривени фрагменти живописа из старе цркве Св. Николе у Нишу, // Ниш и Византија: Зборник радова III / трећи научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2004.) / уредник: Миша Ракоција. -  Град Ниш ; Просвета / (Ниш 2005), ISBN 86-7455-659-0, стр. 335-358.


  О парапетној плочи из Ниша, пореклу и типологији палеовизантијских преграда, // Ниш и Византија: Зборник радова IV / четврти научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2005.) / уредник: Миша Ракоција. -  Град Ниш ; Просвета / (Ниш 2006), ISBN 86-7455-680-9, стр. 95-112.


  Paleobyzantine churches of Niš //Ниш и Византија: Зборник радова V / пети научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2006.) / уредник: Миша Ракоција. -  Град Ниш ; Нишки културни центар / (Ниш 2007), ISBN 978-7455-86-83505-61-6,стр. 125-148


  Нова сазнања из ранохришћанске прошлости Ниша, //Ниш и Византија: Зборник радова VI / шести научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2007.) / уредник: Миша Ракоција. -  Универзитет у Нишу ; Град Ниш ; Нишки културни центар / (Ниш 2008), ISBN 978-86-83505-76-0, стр. 45-58.


  Painting in the crypt with an anchor in Niš,//Ниш и Византија: Зборник радова VII / седми научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2008.) / уредник: Миша Ракоција. -  Универзитет у Нишу ; Град Ниш ; Нишки културни центар / (Ниш 2009), ISBN 978-86-83505-95-1, стр. 87-106.


  Старохришћански баптистеријални комплекс на Медијани у Нишу, //Ниш и Византија: Зборник радова VIII / осми научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2009.) / уредник: Миша Ракоција. -  Универзитет у Нишу ; Град Ниш ; Нишки културни центар / (Ниш 2010), ISBN 978-86-6101-014-9, стр. 61-97.


   


  The postbyzantine monuments in Niš, Symposium „Das osmanische Europa – Lebensraum, Wirtschaftsraum, Grenzraum“, Institut für Byzanzforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vom Donnerstag, Wien 2010 (у штампи)


  Цркве Св. Прокопије и Св. Пантелејмон у Нишу и Стефан Немања, Ниш и Византија IX, ISBN 978-86/6101-031-6,Ниш 2011, 283-296. 


  Архитектура зиданих гробница старохришћанског Ниша, //Ниш и Византија: Зборник радова X / десети научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2011.) / уредник: Миша Ракоција. -  Универзитет у Нишу ; Град Ниш ; Нишки културни центар / (Ниш 2012), ISBN 978-86-6101-057-6, стр. 37-64.


  О базилици са мартиријумом (Базилика мученика) у Нишу, //Ниш и Византија: Зборник радова XI / једанаести научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2012.) / уредник: Миша Ракоција. -  Универзитет у Нишу ; Град Ниш ; Епархија нишка ; Нишки културни центар / (Ниш 2014), ISBN 978-86-6101-086-6, стр. 49-70


  Још једном о сликарству старохришћанске гробнице са фигуралним представама у Нишу, //Ниш и Византија: Зборник радова XII / дванаести научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2013.) / уредник: Миша Ракоција. -  Универзитет у Нишу ; Град Ниш ; Епархија нишка ; Нишки културни центар / (Ниш 2014), ISBN 978-86-6101-094-1, стр. 49-70.


  Мотиви из свакодневног живота Ниша на фрескама старохришћанских гробнива - прилог проучавању нишке сликарске радионице, Ниш и Византија: Зборник радова XIII Ниш и Византија ,научни скуп „Ниш и Византија“ (Ниш 3-5јун 2014.) / уредник: Миша Ракоција. -  Универзитет у Нишу ; Град Ниш ; Епархија нишка ; Нишки културни центар / (Ниш 2014), ISBN 978-86-6101-111-5, стр. 111-130. 


   

 • Patenti:

  Мултимедијални компакт диск, Манастири и цркве Ниша / Миша Ракоција /  Универзитет у Нишу и Студенски културни центар, Ниш 1999.


  Електронска верзија (10 CD-а) Зборника радова Ниш и Византија / Универзитет у Нишу, Град Ниш, НКЦ / Ниш 2002 – 2015.


   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 25 februar 2016 10:00