Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.05.2016.

Snežana Milojević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12. 09. 1969.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: SG srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   


  Милојевић, Снежана, 2008, Медитативна проза Иве Андрићa, Ниш: Градина (М 42).


  Милојевић, Снежана, 2017, Од премудрих чула. Огледи о старој српској књижевности, Ниш: Међународни центар за православне студије (М 42).


  Милојевић, Снежана, 2020, Закон земље - наратив о жени у прози Иве Андрића, Нови Сад: Академска књига (М 42).


  Милојевић, Снежана, 2020, Од премудрих чула - студије о старој српској књижевности, Ниш: Нишки културни центар (М 42). 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Милојевић, Снежана, 2015, Особеност Радојчићевог приступа медиевистици, Црквене студије, бр. 12, Ниш: Центар за црквене студије,  Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, 617-634 (М 24).


  Милојевић, Снежана, 2018Функција анђела у опису страдања и смрти у српској књижевности XII и XIII века, Црквене студије, бр. 15, Ниш: Центар за црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, 735–752 (М 24).


  Милојевић, Снежана, 2019,  Болест и исцељење у житијима Светог Саве, Црквене студије, бр. 16/1, Ниш: Центар за црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, 531-551 (M 24).


  Mилојевић, Снежана, 2019, Чудо господарења над природом у српској житијној књижевности, Наслеђе 42,  Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 157-170 (М 24).


  Милојевић, Снежана, 2020, Монашко страдање демонолошког порекла у српској житијној књижевности, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Књига 68, Свеска 2, Нови Сад, 423–438 (М 24).


  Милојевић, Снежана, 2021, Исцеление как антиномия излечению в Житии королевы Елены архиепископа Даниила, Христианское чтение, No 1, Санкт Петербург, 104–114 (M 24).

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Милојевић, Снежана, 2015,  Јеванђеље у Доментијановом животу Светога Саве, Зборник радова Филозофскског факултетаУниверзитет у Приштини, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 63-90 (М 51).


  Милојевић Снежана, 2016, Дискурс симулакрума у Ковачевићевој драми „Балкански шпијун“, Зборник радова Филозофскског факултетаУниверзитет у Приштини, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 123-140 (М 51).


  Милојевић, Снежана, 2016, Феномен стваралаштва у хагиографијама архиепископа Данила и његовог Ученика, Филолог 7,  Бања Лука, Филозофски факултет, 452-469 (М 51).


  Милојевић, Снежана, 2017, Функција анђела у опису страдања и смрти код Данила Другог и Даниловог Ученика, Зборник радова Филозофскског факултета, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 257–280 (М 51).


  Милојевић, Снежана, 2018, Чудо исцељења у житијима српске средњовековне књижевности, Подгорица: Октоих VIII/9, 109-122 (M 51).


  Милојевић, Снежана, 2018, Чудо непропадивости тела и мироточења светих у српској житијној књижевности, Ниш: Philologia Mediana 10, 65-78 (М 51).


  Милојевић, Снежана, 2020, Изградња сакралних објеката као пут ка есхатону на примерима српске житијне књижевности, Зборник радова Филозофскоф факултета, свеска 2, Косовска Митровица, 83–100 (М 51)


  Милојевић, Снежана, 2013, Тема затвора у Андрићевој Проклетој авлији, Свеске Задужбине Иве Андрића, број 30, Београд; Задужбина Иве Андрића, 209-225 (М 52).


  Милојевић, Снежана, 2014, Парализа сна, сусрет с демоном или деконструкција жанра у причи „Жена од слонове кости“, Свеске Задужбине Иве Андрића, број 31, Београд: Задужбина Иве Андрића, 189-200 (М 52).


  Милојевић, Снежана, 2015, Нова читања Иве Андрића, Свеске Задужбине Иве Андрића, број 32, Београд: Задужбина Иве Андрића, 331-344 (М 52).


  Милојевић, Снежана, 2015, Мимикрија и игра у Набоковљевој бледој ватри, Филолог, број 6, Бања Лука: Филолошки факултет, 226-237 (М52).


  Милојевић, Снежана, 2015, Женско писмо (од Вирџиније Вулф до Џудит Батлер), Зборник за језике и књижевности, Нови Сад: Филозофски факултет, 179-189 (М 52).


  Милојевић, Снежана, 2016,„Јелена, жена које нема“ и језовито у књижевности, Свеске Задужбине Иве Андрића, број 33, Београд: Задужбина Иве Андрића, 129-146 (М 52).


  Милојевић, Снежана, 2017,  Описи плача у српској житијној књижевности (Сузе владарке и сузе мајке), Лепосавић: Баштина, број 42, 27–42 (М 52).


  Милојевић, Снежана, 2013, У трагању за светим гралом читалачког задовољства (читалац у роману Итала  Калвина Ако једне зимске ноћи неки путник), Крагујевац: Кораци, број 3-6, 107-112 (М 53).


  Милојевић, Снежана, 2015, Описи плача у српској житијној књижевности, Годишњак , број 4-5, Бања Лука: Друштва чланова Матице српске у Републици српској, темстски зборник, средњи вијек, 295-310 (М 44).


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Милојевић, Снежана, 2013, Женски ликови у роману На Дрини ћуприја, Зборник радова са међународног симпозијума На Дрини ћуприја, Грац: Институт за славистику Универзитета Карл Франц, (Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität), 419-432 (М 14).


  Милојевић, Снежана, 2014, Госпођа фон Митерер као парадигма затварања чаршије у „Травничкој хроници“, Зборник радова са међународног симпозијума Андрићева хроника, Грац: Институт за славистику Универзитета Карл Франц (Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität), 333-350 (М 14).


  Милојевић, Снежана, 2014, Женско срце и мушки ум у Ћопићевом роману „Не тугуј бронзана стражо“, Зборник радова са међународног симпозијума Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру, Грац: Институт за славистику Универзитета Карл Франц (Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität), 135-150 (М 14).


  Милојевић, Снежана, 2014, Жена и рат у роману „Велики рат“ Александра Гаталице, (Femeia şi rǎzboiul în romanul "Marele rǎzboi" de Aleksandar Gatalica), Studii de ştiinţǎ şi culturǎ,  Volumul X, Nr 4, Арад: Universitatea de Vest "Vasile Goldiş“, 119-128 (M 14).


  Милојевић, Снежана, 2015, Феномен жене у светлу дихотомије моћ и немоћ, младост и старост, Зборник радова са научног скупа Наука и слобода, том 1, филолошке науке, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, 715–727 (М 14).


  Милојевић, Снежана, 2015, Интертекстуално читање Андрићеве приче „Кнез са тужним очима“, Зборник радова са међународног научног скупа, Комуникација, култура, креација: Нове Научне парадигме (Comunication, culture, creacion: New scientific paradigms), Арад: Универзитет Василе Голдиш (Arad: Vasile Goldiş, University Press), 551-559 (М 14).


  Милојевић, Снежана, 2015, Жена у приповестима непоузданих приповедача „Проклете авлије“, Зборник радова са међународног симпозијума Андрићева авлија, Грац: Институт за славистику Универзитета Карл Франц (Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität), 375-389 (М 14).


  Милојевић, Снежана, 2016, „Бајрон у Синтри“ и теорија могућих светова, Зборник радова са међународног симпозијума Андрићеви Знакови, Грац: Институт за славистику Универзитета Карл Франц (Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität), 309-324 (М 14).


  Милојевић, Снежана, 2016, Хуморно као стратегија индивидуације, или свет из визуре деде Рада, Зборник радова са међународног симпозијума Детињствомладост и старост у Ћопићевом стваралаштву, Грац: Институт за славистику Универзитета Карл Франц (Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität), 161-170 (М 14).


  Милојевић, Снежана 2017, Неканонизована Другост у роману „Госпођица“, Зборник радова са међународног симпозијума Андрићева Госпођица, Грац: Институт за славистику Универзитета Карл Франц (Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität), 289-302 (М 14).


  Милојевић, Снежана, 2018,  Простор као симбол идентитетског расцепа у Јеретичкој причи Бранка Ћопића. Грац: Институт за славистику Универзитета Карл Франц (Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität), 139-149 (М 14).


  Милојевић, Снежана, 2019, Естетика светлости у реконструисаном роману Иве Андрића „На сунчаној страни“, Зборник радова са међународног симпозијума Андрићева сунчана страна, Грац: Институт за славистику Универзитета Карл Франц (Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität), 491–504 (М 14).


  Милојевић, Снежана, 2013, Уколико желите да пронађете другачије људе морате отићи на другу планету, Зборник радова са конференције из области књижевности и језика, Травник: Едукацијски факултет, 85-95 (М 33).


  Милојевић, Снежана, 2014, Проблем песничког надахнућа и оригиналности у поетикама хуманизма и ренесансе, Зборник радова симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“,  Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 676-685 (М 33).


  Милојевић, Снежана, 2015, Трауматично искуство Другости у роману “Госпођица“ Иве Андрића, Зборник радова са конференције из области књижевности и језика, Травник: Едукацијски факултет, 139-150 (М 33).


  Милојевић,  Снежана, 2017, Чије су ово књиге? Проблем ауторства у Ковачевићевој драми "Професионалац", Зборник радова са конференције: Душан Ковачевић: Идеологија, човек, драма, зборник радова., Дом културе "Грачаница", Грачаница, 65-84, (М 33).


  Милојевић, Снежана, 2017, Релативизација појмова овде и тамо, свој и туђи у Доментијановом Животу Светога Саве. Исходишта бр.3. Савез Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет западног универзитета у Темишвару, Филозофски факултет Универзитета у Нишу. 233–249 (М 33).


  Милојевић, Снежана, 2017, Уздање у Бога као начин превазилажења невоље од стране доброг владара у Животу Светог Симеона Стефана Првовенчаног. Јеванђелске вредности и будућност православног света: православље и наука, Београд, 235–239 (М 33).


  Милојевић, Снежана, 2018, функција снова и виђења у српској житијној књижвности на примерима описа страдања и смрти, Византијско-словенска чтенија I,Ниш: Центар за црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије 347-370 (М 33).


  Милојевић, Снежана, 2019, Велики рат Александра Гаталице као постмодерни роман.  Исходишта бр.5. Савез Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет западног универзитета у Темишвару, Филозофски факултет Универзитета у Нишу (М 33).


  Милојевић, Снежана, 2019, Чудо које зауставља зло на примерима из старе српске књижевности, Византијско-словенска чтенија II, Ниш: Центар за црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, 283–293 (М 33).


  Милојевић, Снежана , 2019, Сусрет Растка Немањића са руским монахом као тренутак духовног препознавања, Второй Международний конгресс православных ученых в Росии „Христианство и вызовы современного общества“, Липецк, 4-6 (М 33).


  Милојевић, Снежана, 2020, Хагиограф као подвижник Бога ради, Византијско-словенска чтенија 3, Ниш, 147–155 (М 33).


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Милојевић, Снежана, 2019, Мотив љубави према Богу у Теодосијевом Житију Светога Саве. Православно монаштво. Ниш: Центар за црквене студије, 339–350.

Poslednji put izmenjeno sreda, 24 februar 2021 18:12