Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.06.2016.

Željko Dragojević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14081961
 • Mesto rođenja: Brcko
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet za međunarodnu ekonomiju Džon Nezbit Univerzitet Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: doktorat
 • Godina diplomiranja: 2009
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  „Menadžment istraživanja“, (postdiplomska nastava) Državni Univerzitet u N.Pazaru;


  Ž.Dragojević (2009-10), „Međunarodni Marketing“, Državni Univerzitet u N.Pazaru;

 • Knjige i udžbenici:

  „Međunarodni Marketing“, Državni Univerzitet u N.Pazaru;

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  »Small hydroelectric power stations on water currents & Windfarming in Republic of Serbia”,  Bgd, „Tehnika“ (sci lista) br.4 god. LXV 2010. ISSN 0040-2176, UDC:62(062.2) (497.1) professional paper str 1-6, Еlektrotehnika 59(2010) udc: 621.21.24 (497.11)


  „Globalizacija i svetska ekonomska kriza“, Bgd, Politička revija“ br.3/2011, str. 277-292, ISSN 1452-1741, državni Institut za političke studije,god XXIII, vol.29. UDK:316.32:338.124.4(100)


  „Agrarna i politika regionalnog razvoja Evropske Unije”,   Institut za međunarodnu politiku i privredu, Bgd, «Evropsko zakonodavstvo» br.4;  str.171-184, , ISSN 1451-3188, UDK 34,


  “Aplikativna upotreba solarne energije i primena inovativnih tehnologija i metoda u R.Srbiji“, Bgd,„Energija, ekonomija, ekologija“ br.4, str.100-105, godina XII,        List Saveza energetičara Srbije ISSN 0354-8651, UDC 621.311.243 (497.11);


  Kvalitet i međunarodna standardizacija proizvoda i usluga kao faktor  konkurentnosti“, Bgd, „Kvalitet“ br.3-4, s.80-82, ISSN 0354-2408, udc 006.83;


  „Preduslovi konkurentnosti preduzeća na globalizovanom svetskom   tržištu“, Bgd „Poslovna politika“ br.1-2, naslovna strana, ISSN  0350-2236, udc 339.137.2,s.14-20;

 • Radovi u ostalim časopisima:

  „Ekonomska politika Evropske Unije u oblasti agrara, politike regionalnog razvoja i konkurencije-tri studije slučaja“, Bgd, recenz. prof.dr B.Ilić, prof.dr V.Petković (red. Prof. u penziji Ekon. Fakulteta BU) „Nauka i Biznis“ br.3-4,ISSN 1452-6816 naučno-stručni časopis VPŠ Čačak, str.148-159;

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ž.Dragojević (2016),“Planiranje rasta zaposlenosti u Srbiji – odgovor na izazove globalizacije i regionalizaciju svetskog tržišta“, Bgd, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije–Univerziteta Privredna akademija, sa partnerima Московская междуародная высшая школа бизнеса (МИРБИС), Ledra College Nicosia i Nacionalnom asocijacijom udruženja zdravstvenih radnika Srbije, rad i predavanje na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Kako do kvalitetnijeg života?“ Pod motom “Zapošljivost mladih – budućnost Srbije”, sekcija 3:Kvalitetniji život:zapošljavanje, bezbednost i ekonomsko-privredni indikatori - Zbornik radova str.439-448, ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076


  Ž.Dragojević (2015),“Značaj inovacije za nacionalnu privredu“, Bgd, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije–Univerziteta Privredna akademija, rad i predavanje na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Inovacije u funkciji razvoja privrede“, sekcija 1:Privreda - Zbornik radova str.28-38, ISBN 978-86-84531-22-5, COBISS.SR-ID 219679756


  Ž.Dragojević (2015), “Nova ekonomska politika i podsticanje razvoja  nerazvijenih područja Vojvodine“, Beograd,  Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Bgd u saradnji sa International Centre for knowledge and Technology, Tranfer, Partnership and Innovation, rad i predavanje na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Primenjeni menadžment u funkciji napretka nerazvijenih područja Vojvodine“, Zbornik radova str.76-84, ISBN 978-86-84531-21-8, COBISS.SR-ID 215974924


  Ž.Dragojević (2015), “Kvalitet visokoškolskog obrazovanja u funkciji progresa i standarda   civilizacijskih vrednosti u Srbiji“, Bgd, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije –Univerziteta Privredna akademija u saradnji sa Fondacijom za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE) iz Beograda, rad i predavanje na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Kvalitet & izvrsnost u obrazovanju“, Zbornik radova str.155-163, ISBN 978-86-84531-20-1,  COBISS.SR-ID 214375180,


   

Poslednji put izmenjeno utorak, 14 jun 2016 10:28