Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.06.2016.

Momčilo Cebalović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 07.09.1956.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet političkih nauka, Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: žurnalistika
 • Godina diplomiranja: 1984.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  “Upravlјanje odnosima s javnošću u javnom preduzeću“ (UDK 334.724:659.4 ; ISBN 978-86-914881-0-9; COBIIS.SR-ID 185927436, Beograd 2011)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  „Šta je još uz lignite – Strategija razvoja energetike Jugoslavije“ – Ekonomski signali ISSN 0354-5091-3,35 (1997); UDK 338.4:620.9/(497.1); COBISS.SR-ID 53512706  


  „Bogati štede, siromašni rasipaju“ – Poslovni krug – The business circle ISSN 0354-7736.-3 (1997) UDK 338.4:621.311 ; COBISS.SR.-ID 55490818


  „Energija i antiekonomija“ - – Poslovni krug – The business circle ISSN 0354-7736.-3 (1996);  UDK 330.3:338.22/(497.1) ; COBISS.SR-ID 48955138


   „Država mora da čuva elektroprivredu“ – „Politika“ ISSN: 0350-4395.-92, 29807; UDK 338.4:621.311; COBIIS.SR – ID 50132482


  Simbioza medija i PR-a, newspapers Politika / European Journalism Observatory, dostupno na http://rs.ejo-online.eu/author/momcilo-cebalovic   


  Kako se stvara slika u medijima ‒ studija slučaja Elektroprivrede Srbije, CM, broj 33, godina X, 2015. dostupno na http://www.fpn.bg.ac.rs/sites/default/files/wp-content/uploads/CM33-Ceo.pdf

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  PR o medijima i mediji o PR-u,Medjunarodna konferencija Mediji i PR, Bijelo Polje, 2013., rad objavljen u Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku/Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, dostupno na http://www.zaprokul.org.rs/CasopisKultura/DetaljniPrikaz.aspx?ID=139


   Ekonomski položaj medija i cenzura i autocenzura, Bijelo Polje, 2014. Mediji i komunikacije/ Akademija društvenih nauka, dostupno na   http://www.media-com.me/MEDIJI%20I%20KOMUNIKACIJE%20%20-%20BROJ%201.pdf   


  Novinar i „građanin-novinar“ u kriznim situacijama, Četvrta međunarodna naučno-stručna konferencija Mediji i PR, tema: Novi mediji – nove mogućnosti, Bijelo Polje jun 2016.


   

Poslednji put izmenjeno petak, 24 jun 2016 12:19