Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.07.2016.

Marija Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 16.11.1963
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 2006.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Марија Ђорђевић,др Бојана Димитријевић,др Јелисавета Тодоровић,,Димензије личности адолесцената и склоност ка злоупотреби алкохола“ часопис ,,Настава и васпитање“ ISSN 0547-3330 UDK 37 br.1/2011. бр. 18. стр.81-99.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Марија Ђорђевић ,,Критицизам родитеља, агресивност и склоност ка злоупотреби алкохола код адолесцената“ Зборника радова ,,Млади и породица“ ISBN 978-86-7379-170- 8 Универзитет у Нишу, Департман за психологију 2008. Бр. 16. Стр.77-93.


  2. Марија Ђорђевић  Adolescent aggression  and family upbringing-2015. Зборник радова са Међународне научне конференције Дани примењене психологије 2015.(рад прихваћен за објављивање)


  3. Марија Ђорђевић,др Бојана Димитријевић,др Јелисавета Тодоровић,,Васпитни стилови родитеља  и склоност ка злоупотреби алкохола адолесцената “ часопис Зборник радова бр.16. за 2016. са 12. Симпозијума са међународним учешћем ,,Васпитач за 21 век. (рад прихваћен за објављивање) 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Виолета мр Милетић, Марија Ђорђевић, Алекса Токић –2008. год. Завод за унапређење образовања и васпитања, База знања ,,Креативна школа“ школска 2007/2008.  Идентификациони број: 249КРСОК

Poslednji put izmenjeno utorak, 16 maj 2017 13:57