Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 02.09.2016.

Slavica Komatina

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.07.1963.
 • Mesto rođenja: Pirot
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1992.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Slavica Komatina (2004). Starenje stanovništva Beograda. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. (ISBN 86 – 83287 – 08 – 4).

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Slavica Komatina (1993). Način života stanara jednog doma za stare. Sociološki pregled, 1-4, 221-235. (YU ISSN 0085 – 6320, UKD 316)


  Slavica Komatina (1997). Institucionalno zbrinjavanje starih. U Penzioneri Srbije u društvenom životu (str. 76-84). Beograd: Savez penzionera Srbije i Gerontološko društvo Srbije. (ID=53298444).


  Slavica Komatina (1997). Odliv stručnjaka iz Jugoslavije. Stanovništvo, 1, 25-46. (YU ISNN 0038-982X UDK 314).


  Slavica Komatina (2002). Starenje beogradske populacije od 1948. do 1991. godine. Gerontologija 1, 20-24. (ISSN 0354 – 415X).


  Slavica Komatina (2003). Dominantne predstave o starosti. Stanovništvo, 1-4, 147-160). (YU ISNN 0038-982X UDK 314).


  Slavica Komatina (2003). Odnos prema smrti. Gerontologija, 1-4, 32-36. (ISSN 0354 – 415X).


  Slavica Komatina (2004). Starenje stanovništva u svetu i kod nas – tendencije i prognoze. Gerontologija, 1, 151-164. (ISSN 0354 – 415X).


  Nada Raduški, Slavica Komatina (2013). Društvena inkluzija Roma kao izazov za socijalnu politiku Srbije. Socijalna politika, 3, 93-110. (ISSN 0038-0091).


   
   
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Prtljaga Jelena, Slavica Komatina (2009). Uloga društvenih elita u afirmaciji interkulturalnosti. U Zborniku radova XV okruglog stola Daroviti i društvena elita (479-491). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Palov“. (UDK: 371.95; ISSN 1820-1911, 15; ISBN 978-86-7372-114-9, Naučna kritika, elektronski optički disk (CD-ROM) ISBN 978-86-7372-118-7).


  Slavica Komatina (2014). Da li darovita deca romske nacionalne zajednice imaju šanse u našem obrazovnom sistemu. U Zborniku radova XIX okruglog stola Daroviti i kvalitet obrazovanja, Vršac: Visoka škola struktovnih studija za vaspitače „Mihajlo Palov“ i Univerzitatea de Vest „Aurel Vlaicu“. (UDK 371.95 ISSN 1820-1911 ISBN 978-86-7373-191-0).


  Slavica Komatina (2016). Pristup kvalitetnom obrazovanju potencijalno darovite dece koja potiču iz socijalno depriviranih sredina. U: Daroviti i didaktička kultura (str. 210-218). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" o Arad: Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu". (ISBN 978-86-7372-228-3).

Poslednji put izmenjeno petak, 02 septembar 2016 09:39