Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.11.2016.

Rade Bogojević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04/04/1967
 • Mesto rođenja: Donji Baraći
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Odsek / Grupa / Smer: unutrašnji poslovi
 • Godina diplomiranja: 2001
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.  Rade Bogojević, „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu LX, Niš, 2012. – str. 19-34. ISSN 0350-8501  


  2.  Rade Bogojević, „Krivično-pravni i kriminalistički aspekti razbojničkih krađa, časopis „Pravo teorija i praksa“, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Novi Sad, 2013. – str. 1-13. ISSN 0352-3713


  3.  Rade Bogojević, EHECUTION OF INSTITUTIONAL CORRECTIONAL MEASURES IMPOSED ON JUVENILE  PERPETRATORS OF PROPERTY CRIME IN THE POSITIVE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA“ – srp.; „Izvršenje zavodskih vaspitnih mera prema maloletnim učiniocima imovinskog kriminaliteta u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije“, časopis na stranom jeziku, „Facta Universitatis, Series: „Law end Politics“, Univeziteta u Nišu, Niš, 2013. – str. 49-57. ISSN 1450-5517


  4.  Prof. dr Miomira Kostić i Rade Bogojević, „Imovinski kriminalitet kroz pravne spomenike starog srpskog prava“, časopis za istoriografiju, arhivske i humanističke nauke „Peščanik“, Istoriski arhiv grada Niša , Niš, 2013. – str. 301-311. ISSN 1451-6373


  5.   Rade Bogojević i Radovan Lazarević, „Krivično delo razbojništvo sa posebnim osvrtom na obim, dinamiku i strukturu na području PU Novi Sad“, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, „Časopis za pravnu teoriju i praksu“, Novi Sad, 2013. – str. 459-469. ISSN 0017-0933


  6.  Doc. dr Miloš Marković i Rade Bogojević, „Krivično pravni i penološki aspekti kazni u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije“, časopis „Pravo teorija i praksa“, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Novi Sad, 2013. – str. 94-106. ISSN  0352-3713

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 22 decembar 2016 09:56