Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.12.2016.

Nevena Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14/06/1988
 • Mesto rođenja: Goraždevac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Неке одредбе положаја странке у управном спору, Зборник радова студената докторских студија Правног факултета у Нишу, 2015.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Јавне службе, Зборник радова Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици, 2013.


  2. Нека питања односа ЗУП-а и ЗУС-а са освртом на немачко право, Зборник радова Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици, 2016.


  3. Правна заштита у неким посебним управним областима, Зборник радова Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици, 2014.


  4. У сусрет реформи управног правосуђа, Зборник радова Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици, 2020 (у штампи)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Нарочити случајеви поништавања, мењања и укидања решења у функцији заштите права странака и објективне законитости, Зборник радова ''Право и друштвена стварност'' са Научног скупа са међународним учешћем, Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици одржаног 23. јуна 2014.


  2. Правна средства заштите права странака у управном спору - корак напред или назад два?, Зборник радова ''Људска права између идеала и изазова стварности'' са Научног скупа са међународним учешћем, Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици одржаног 22. јуна 2016.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Жалба у управном поступку, Зборник радова са самосталног Научно-истраживачког пројекта ''Законодавство Републике Србије - стање, циљеви и даљи развој 2013-2015'' Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици, за 2013-ту.


  2. Критичка анализа система ванредних правних лекова са посебним освртом на Понављање у управном поступку, Зборник радова са самосталног Научно-истраживачког пројекта ''Законодавство Републике Србије - стање, циљеви и даљи развој 2013-2105'' Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици, за 2014-ту.


  3. Контрола управе поводом повреде Уставом зајемчених права и слобода грађана, Зборник радова са самосталног Научно-истраживачког пројекта ''Законодавство Републике Србије - стање, циљеви и даљи развој 2013-2015'' Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици, за 2015-ту.


  4. Увођење жалбе у управни спор, Зборник радова са самосталног Научно-истраживачког пројекта ''НАЧЕЛА ДОБРЕ ВЛАДАВИНЕ: начело правне сигурности и начело правичности'' Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици, 2016.


  5. Актуелни проблеми и изазови реформе управно-судске заштите, Зборник радова са самосталног Научно-истраживачког пројекта ''НАЧЕЛА ДОБРЕ ВЛАДАВИНЕ: начело правне сигурности и начело правичности'' Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици, 2017.


  6. Захтев за преиспитивање судске одлуке, Зборник радова са самосталног Научно-истраживачког пројекта: "Правни аспекти савремених друштвених кретања у Републици Србији" Правног факултета у Приштини - Кос. Митровици, 2019.

Poslednji put izmenjeno sreda, 09 septembar 2020 12:59