Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 26.01.2017.

Mile Vukajlović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.03.1975
 • Mesto rođenja: Akmačići, Šekovići
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Pale
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 2010
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Вукајловић М. (2016) „Примјер методолошког концепта истраживања неформалне моћи у организацији рада", Социолошки годишњак, број 11: 143-160, Социолошко друштво Републике Српске. ISSN 1840-1538 COBISS.BH-ID 15307536 UDK: 316.47-053.8:378


  Ћорлука Б. и Вукајловић М. (2013) „Развојне перспективе мултикултурализма у савременом друштву", Социолошки годишњак, број 8: 217-233, Социолошко друштво Републике Српске. ISSN 1840-1538 COBISS.BH-ID 15307536 UDK: 316.72:316.774


  Вукајловић, М. (2012) „Социоекономски и политички аспекти просторне трансформације постсоцијалистичких градова“, Социолошки годишњак, број 7: 91-109, Социолошко друштво Републике Српске. ISSN 1840-1538 COBISS.BH-ID 15307536 UDK: 316.334.56:908


  Вукајловић М. и Ћорлука Б. (2010) „Социолошки аспекти социјализације у спорту“, Социолошки годишњак, број 5: 257-270, Социолошко друштво Републике Српске. ISSN 1840-1538 COBISS.BH-ID 15307536 UDK: 316.258:796


  Вукајловић, М. (2009) „Педесет година Социолошке имагинације“, Социолошки годишњак, број 4: 121-126, Социолошко друштво Републике Српске. ISSN 1840-1538 COBISS.BH-ID 15307536

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Вукајловић М. (2015) „Границе слободе у Левијатану: Контрадикције у савременом разумијевању Хобсове теорије о друштвеном уговору“, Зборник радова са научног скупа „Наука и слобода“, књига 2/1: 335-347, Филозофски факултет Пале, ISBN 978-99938-47-67-0  COBISS.RS-ID 5016856  DOI 10.7251/ZRNSFFP0915335V


  Куљић Р. и Вукајловић М. (2014) „Методолошки аспекти организације рада у условима глобализације,“ Зборник радова са научног скупа „Наука и глобализација“, књига 2/1: 209-223 , Филозофски факултет Пале, ISBN 978-99938-47-57-1  COBISS.RS-ID 4257816  DOI 10.7251/ZRNSFFP0814209K

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Вукајловић М. (2016) "Чекајући нове творце нових парадигми у социологији", Зборник радова „Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића“, 349-360, Филозофски факултет Ниш, ISBN 978-86-7379-362-7   COBISS.SR-ID 227853324 UDK: 316.2


   

Poslednji put izmenjeno petak, 24 februar 2017 07:58