Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 12.05.2017.

Sava Vujica Stamenković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 16. 9. 1983.
 • Mesto rođenja: Подгорица, Црна Гора
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет Универзитета у Нишу
 • Odsek / Grupa / Smer: Књижевност и српски језик
 • Godina diplomiranja: 2011.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана. У: „Из новије дубровачке књижевности“. Ур. Ирена Арсић. Београд: Арс Либри. 2015. Стр. 185-204. (ISBN 978-86-7588-225-1)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана, Philologia Mediana, год. V, бр. 5. 2013. Ур. Ирена Арсић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 59-76. (УДК 821.163.41-23.09 Бан М. / ISSN 1821-3332 = Philologia Mediana)


  Врсте сигналистичке поезије у збирци Мирољуба Тодоровића „Свиња је одличан пливач“, Летопис Матице српске, књ. 484, св. 6, дец. 2009. Ур. Иван Негришорац (Драган Станић). Стр. 1000-1016. ISSN 0025-5939

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Мој проблем није у мени, мој проблем је искључиво на мени – питање лепоте у "класику" Едмонда Ростана и "обичној омладинској драми" Леона Ковкеа. Красотата в културата на българи и сърби. Ур. Ценка Иванова, Сава Стаменкович и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2017. Стр. 122-134. (ISBN 978-619-208-100-3)


  Религија „Земљоморја“ Урсуле Легвин. Уметност и контекст: Религија у уметничким делима. Ур. Драган Жунић, Сава Стаменковић и Биљана Ћирић. Српска академија наука и уметности – Огранак у Нишу и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу: Ниш. 2016. Стр. 123-135. (УДК 821.111(73)-311.9.09 Легвин У. / ISBN 978-86-7025-586-9)


  Стаменковић, Сава, Стаменковић, Зоран. Значење робота – „Р.У.Р.“ Карела Чапека. Језик, књижевност, значење – књижевна истраживања. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 367-378. 2016. (УДК 821.162.3.09-2 Чапек К. 81'37:00752 / ISBN 978-86-7379-408-2)


  Од мржње и одбацивања до љубави и прихватања – социјално-емоционални развој детета у „Јану Бибијану“ Елина Пелина. Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на сърби и българи. Ур. Бојана Димитријевић. Ниш: Филозофски факултет. Стр. 211-220. 2016. (УДК 821.163.2.09-93-31 Пелин Е. / ISBN 978-86-7379-411-2)


  Хејтерски дискурс „Ходања“ Томаса Бернхарда и „Излажења“ Барби Марковић. Језик, књижевност, дискурс. Филозофски факултет: Ниш. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Стр. 457-466. 2015. (UDK 821.112.2(436).09-31 Bernhard T. 821.163.41.09-31 Marković B. / ISBN 978-86-7379-368-9)


  Стаменковић, Сава, Бечејски, Мирјана. Положај Чефура у роману Горана Војновића ''Чефури раус!''. Движение и пространство в словянските езици, литератури и култури - Том втори: Литературознание и фолклористика. Ур. Маргарита Младенова и др. София: Университетско издателство ''Св. Климент Охридски''. 2015. Стр. 238-245. (ISBN 978-954-07-4046-1)


  Припаднице покрета отпора у филмовима „Црна књига“ Пола Верховена, „Пожуда, опрез“ Анга Лија и „Шарлот Греј“ Џилијан Армстронг. Жене, рат, уметност: зборник радова са научног симпозијума. Ур. Драган Жунић, Сава Стаменковић и Јелена Младеновић. Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу: Ниш. 2015. Стр. 161-172. (УДК 791.32:791(100)“200“ / ISBN 978-86-7025-560-9)


  Гестикулација и међунатписи у првом српском и балканском играном филму „Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа“ Чича Илије Станојевића. Слово и жест в културата на българи и сърби / Реч и гест у култури Бугара и Срба. Ур. Ценка Иванова и др. ВТУ: Велико Трново. 2015. Стр. 177-188. (ISBN 978-619-208-010-5)


  Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана. У: „Из новије дубровачке књижевности“. Ур. Ирена Арсић. Београд: Арс Либри. 2015. Стр. 185-204. (ISBN 978-86-7588-225-1)


  Стаменковић, Сава, Трнавац Ћалдовић, Наташа. Сусрет маргина у роману „Пољубац жене паука“ Мануела Пуига. Језик, књижевност, маргинализација. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. 2014. Стр. 561-572. (УДК 821.134.2(82).09 Пуиг М. / ISBN 978-86-7379-324-5)


  Будућност пола – „Венера плус икс“ Теодора Стерџена, Савремене парадигме у науци и научној фантастици (Наука и савремени универзитет 3). Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет: Ниш. 2014. Стр. 289-299. (УДК 821.111(73).09-311.9 Стерџен Т. 82.01:305 / ISBN 978-86-7379-348-1)


  Положај жене и породица у роману „Техану“ Урсуле Легвин, Наука и савремени универзитет 2 – Од науке до наставе (тематски зборник радова). Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет: Ниш. 2013. Стр. 391-404. (УДК 821.111(73).09-31 Чегвин У. / ISBN 978-86-7379-299-6)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Gedo senki – (не)успела екранизација „Земљоморја“ Урсуле Легвин, Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Ур. Маја Анђелковић. ФИЛУМ: Крагујевац. 2014. Стр. 167-178. (UDK 821.111(73)-311.9.09 Le Guin U. 821.111(73)-311.9:791.228(52) / ISBN 978-86-85991-61-5)


  Феминизам у роману „Човек празних шака“ Урсуле Легвин, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Ур. Маја Анђелковић. ФИЛУМ: Крагујевац, 2013. Стр. 611-620. (821.111(73)-31.09 Легвин У. / ISBN 978-86-85991-51-6)

Poslednji put izmenjeno subota, 13 maj 2017 03:12