Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.06.2017.

Nataša Zavođa

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.09.1967. g.
 • Mesto rođenja: Sokolac, BIH
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Godina diplomiranja: 1992
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  1. Nataša Zavođa, Svetlana Budimčević, Jelena Starčević, Nataša Cupać Pavlovski, „Zakon o radu-najčešće postavljana pitanja“ Beograd 2010, ISBN 978-86-88279-01-7, COBISS.SR-ID 175217164, CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 349.22(497.11)(035);331.104(497.11)(035)


  2. Nataša Zavođa „Registracija pojedinačnih kolektivnih ugovora“ , Beograd 2010, ISBN 978-86-88279-01-7, b) Radni odnosi CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, 349.22(479.11)(035), 331.104(497.11) (035)


  3. Nataša Zavođa „Registracija pojedinačnih kolektivnih ugovora II“ , Beograd 2011, ISBN 978-86-88279-01-7, b) Radni odnosi CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, 349.22(479.11)(035), 331.104(497.11)(035)


   


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Nataša Zavođa, „Кolektivno pregovaranje –izazovi, ograničenja i stvarnost“ , Radno i socijalno pravo, Časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, Izabrani stručni radovi, 2016, (stručni članak – UDК:349.22.331. 106.24) str.429-449; M 53


  2. Nataša Zavođa, „Posebni kolektivni ugovori u realnom sektoru zaključeni tokom 2011. i 2012. godine“, Časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, 2012, Broj: 2/2012,  XVI Redovno godišnje savetovanje, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije  (stručni članak –UDК:331.106.24”2011/2012”) str.339-355; M 51


  3. Nataša Zavođa, „Mehanizmi ograničenja i kontrole zarada u javnom sektoru (javnim preduzećima)“ – 2013, XVII Redovno godišnje savetovanje udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije (UDC 394,2+364 Yu ISSN 1450-5800  stručni članak UDК:331.2:351) str. 283-299, M 53


  4. Nataša Zavođa, „Pravo na socijalnu pomoć zaposlenog – mogućnost i ograničenja“ – 2017/I , XXI Redovno godišnje savetovanje udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije (UDC 394,2+364 Yu ISSN 1450-5800  stručni članak UDК:331.1) str. 291-301, M 52  5. Nataša Zavođa, „Zapošljavanje – ograničenja, izazovi i nova rešenja“ - 2018/I,  XXII Redovno godišnje savetovanje udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije  (UDC 394,2+364 Yu ISSN 1450-5800  stručni članak UDК:331.1) str. 146-158, M 52   


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Nataša Zavođa, „Usvojeni zakoni kao put demokratskom društvu u tranzicionom periodu“ U lavirintu tranzicije, izdavač Fridrih Ebert Fondation i Centar za demokratiju, 2012, Beograd , (ISBN:978-86-83767-34-2) str.165-174 


  2. Nataša Zavođa, „Pravo na solidarnu pomoć  zaposlenog - mogućnosti i ograničenja“ , Radno - pravni savetnik, 12/2017, Poslovni biro, ISSN 1451-1231, Radno-pravni savetnik, COBISS.SR.ID 177967623


  3. Nataša Zavođa, „Novine u Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova“ , Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavoda za unapređenje poslovanja, 8/2018, Beograd, XXXIX


  4. Nataša Zavođa, „Primena posebnih kolektivnih ugovora za zdravstvo, socijalnu zaštitu i kulturu“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavoda za unapređenje poslovanja, 2/2018, Beograd, XXXIX


  5. Nataša Zavođa, „Predstojeće izmene i dopune Zakona o javnim agencijama“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavoda za unapređenje poslovanja, 5/2018, Beograd, XXXIX


  6. Nataša Zavođa, „Novine u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja značajne za lokalnu samoupravu“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavoda za unapređenje poslovanja, 11/2017, Beograd, XXXVIII


  7. Nataša Zavođa, „Obaveza produženja radnog odnosa na određeno vreme zaposlenoj ženi zbog trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavoda za unapređenje poslovanja, 3/2018, Beograd, XXXIX


  8. Nataša Zavođa, „Objektivna odgovornost poslodavaca vezana za bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih i drugih lica i obaveza prijavljivanja povreda na radu“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavoda za unapređenje poslovanja, 10/2018, Beograd, XXXIX


  9. Nataša Zavođa, „Postupak utvrđivanja minimalne zarada u Srbiji, u zemljama u okruženju i zemljama Evropske unije“ - I/2009,  XII Redovno godišnje savetovanje Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, 364(082)364.3(082) 331.5(082)338.124.4 (082) (ISBN  978-86-83437-85-6 COBISS-SR-ID  169756428 str. 429-449


  10. Nataša Zavodja, „Obaveza poslodavca na isplatu naknade štete zaposlenom za neiskorišćeni srazmerni godišnji odmor i obaveza planiranja sredstava za ovu namenu“ , Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavoda za unapređenje poslovanja, 2/2019, Beograd, XL  11. Nataša Zavodja , „Neke od usvojenih izmena Zakona o državnim službenicima“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavoda za unapređenje poslovanja, 1/2019, Beograd, XL

   

  12. Nataša Zavođa, „Pojedini segmenti kolektivnog pregovaranja u uporednom pravu“ - 2018/I, Časopis „Pravni horizonti“, Univerzitet Niš, Pravni fakultet Niš, (UDC 34 (058)  ISSN 2620-1674  pregledni članak UDК: 331.106.24 (497.11+497.13+497.17) str. 31-48  13. Dr Nataša Zavođa, „Uredba o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave“, Radno-pravni savetnik, 9/2020, Beograd  14. Dr Nataša Zavođa, „Novi javni poziv za programe sufinasiranja inovacija raspisan preko Fonda za inovacionu delatnost“, Radno-pravni savetnik, 7-8/2020, Beograd


  15. Dr Nataša Zavođa, „Isplata dobiti zaposlenima“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavod za unapređenje poslovanja, 2/2020, Beograd, XL


  16. Dr Nataša Zavođa, „Naknada troškova prevoza zaposlenom za dolazak i povratak sa rada“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavod za unapređenje poslovanja, 3/2020, Beograd, XL


  17. Dr Nataša Zavođa, „Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavaca za vreme vanrednog stanja, posebno u zdravstvenim ustanovama“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavod za unapređenje poslovanja, 4/2020, Beograd, XL


  18. Dr Nataša Zavođa, „Zaštita zaposlenih i angažovanih lica za vreme COVID 19 pandemije kod poslodavca“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavod za unapređenje poslovanja, 5/2020, Beograd, XL


  19. Dr Nataša Zavođa, „Podsticajne mere za jedinice lokalne samouprave kroz usvojeni program podrške podizanju inovacionih  kapaciteta jedinica lokanle samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2020. godinu“,   Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavod za unapređenje poslovanja, 7/2020, Beograd, XLI


  20. Dr Nataša Zavođa, „Organizacija rada poslodavca za vreme epidemije, zarazne bolesti sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa novousvojenim propisima“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavod za unapređenje poslovanja, 8/2020, Beograd, XLI


  21. Dr Nataša Zavođa, „Usvojene izmene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja“, Savetnik - časopis za budžetski sistem, Zavod za unapređenje poslovanja, 9/2020, Beograd, XLI


 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Dr Vesna Staojanović, Nataša Zavođa,  „Različiti metodološki i pravni pristupi u određivanju pojmova invalid i invalidnost“, Časopis za pravnu teoriju i praksu „Pravna reč“, XIV međunarodno savjetovanje pravnika „Oktobarski pravnički dani“, 2017, Banja Luka, M 52  2. Dr Nataša Zavođa, „Određena pravna rešenja usvojena kroz kolektivno pregovaranje u uporednom pravu“, Udruženje pravnika Republike Srpske i Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, XVI  savjetovanje, skup od republičkog značaja sa međunarodnim učešćem „Oktobarski pravnički dani“, 2019, Banja Luka, M 52


 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Nataša Zavođa, „Radnopravni položaj zaposlenih u multinacionalnim kompanijama ili Smernice OECD za multinacionalne kompanije –mehanizmi primene“, Časopis za teoriju i praksu radno i socijalno pravo, I/2007, Radno zakonodavstvo u praksi XI, Zlatiborski pravnički dani, Zbornik radova sa Savetovanja


  2. Nataša Zavođa, „Postupak utvrđivanja minimalne zarada u Srbiji, u zemljama u okruženju i zemljama Evropske unije“, 2009, U: Zlatiborski pravnički dani, Zbornik radova sa Savetovanja, I/2009,  XII Redovno godišnje savetovanje, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije 364(082)364.3(082) 331.5(082)338.124.4 (082) (ISBN  978-86-83437-85-6 COBISS-SR-ID  169756428 str. 429-449


   


   


   

Poslednji put izmenjeno utorak, 20 oktobar 2020 22:11