Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.06.2017.

Milena, Dušan, Belić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.08.1985.
 • Mesto rođenja: Novi Pazar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 2008.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Белић, М., Симић, И., Јовановић, Д. (2013). Структура узорка с обзиром на варијабле које се тичу породице и партнерских односа. У: Хедрих, В., Тодоровић, Ј., Ристић, М. (ур). Односи на послу и у породици у Србији почетком XXИ века (стр. 259-279). Филозофски факултет, Ниш. ИСБН 978-86-7379-313-9


  Ракић-Бајић, Г, Белић, М., Павловић, М. (2013). Структура узорка с обзиром на варијабле које се тичу посла. У: Хедрих, В., Тодоровић, Ј., Ристић, М. (ур). Односи на послу и у породици у Србији с почетком 21. Века (стр. 299-319). Ниш: Филозофски факултет. ИСБН 978-86-7379-313-9


  Милојевић, М., Ранђеловић, К., Белић, М. (2013). Разлике у изражености варијабли с обзиром на најзначајније социодемографске карактеристике, у: Хедрих, В., Тодоровић, Ј., Ристић, М. (ур). Односи на послу и у породици у Србији почетком 21. века (стр. 321-341), Ниш, Филозофски факултет  ИСБН 978-86-7379-313-9


  Бараћ, М. (2009) Симетричност фацијалних црта као индикатор привлачности и здравог изгледа; значај за данашнје услове живота. Зборник Ефекти транзиције на породичне и професионалне животне процесе, Државни униврзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, 125- 133 ИСБН: 978-86-86893-17-8 М45

 • Knjige i udžbenici:

  Врговић, П., Хинић, Д., Матијевић, М., Бараћ, М. (2010). Пословно и организационо комуницирање, Факулет за пословни менаџмент, Бар ИСБН 978-86-85755-45-3,


  Бараћ, М. (2009) Конфликти у радним организацијама. У : Капор-Стануловић, Н., Врговић, П., Хинић, Д. (2009) Комуникологија и комуницирање у организацији, Државни универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, 141-171 ИСБН:978-86-86893-18-5

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Mavrić, F., Belić, M., Fazlagić, A.,Mavrić, A. (2015) Externality and the tendency for comparing with others as determinants of self-esteem in male and femal athletes. Facta Universitatis Series: Physical Education and Sport Vol. 13, No 3, pp. 319-328


  Белић, М., Јовановић, Д. (2015). Повезаност између традиционалне улоге жене и физичког насиља у породици. Наука и савремени универзитет 4. Филозофски факултет. Ниш. (стр.77-86) ИСБН 978-86-7379-392-4


  Белић, М., Миленовић, М. (2015). Симетричност лица- између идеалног и привлачног. Наука и слобода 09 том 2/2; Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, стр. 1022-1038. ИСБН 978-99938-47-68-7дои 10.7251/ЗРНСФФП09151023Б


  Mitrović M., Mitić P., Belić M., Zubić I. (2013) Comparison of dimension of self-concept among students of sport and physical education, psychology and mechanical engineering. Resaarch in Kinesiology, Federation of the Sports Pedagogues of the Republic of Macedonia. Vol 41, No.1. pp. 61-68.


  Belić M., Fazlagić A., Mitrović.,M. (2013). Sensitivity to social injustice and the use of social strategies of sportsman and sportswomen. Acitivities in physical education and sport. International Journal of Scientific and Proffesional Issues in Physcial Education in Sport, Vol 3 (2), str. 165-170.


  Белић, М., Анђелковић, А. (2011). Повезаност хумора и стратегија превладавања код студената. Годишњак за психологију, Филозофски факултет, Ниш. Вол. 8, Бр. 10 вол. 8, бр. 10, стр. 125-134, ИСБН 978-86-7379-228-6


  Фазлагић, А., Белић, М. (2011). Локус контроле и флоw успешних спортиста. Спорт експерт: стручни часопис из области телесног одгоја и спорта, Сарајево, Вол 4; 1-2: стр. 7-11.ИССН 1840-3638;

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Belić, M. (2016). Rodne razlike u pogledu učestalosti korišćenjа i izbora taktika self-prezentacije, Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Relacije i granice: Psihologija i interpersonalni odnosi, Zlatibor, 25-28.05.2016. Knjiga rezimea, str. 58-59 ISBN  978-86-89377-22-4  


  Белић, М., Анђелковић, А. (2010). Повезаност хумора и емоционалне компетентности код студената, VI Конференција Дани примењене психологије, Филозофски факултет, Ниш, 23-24. Септембра; Књига резимеа, стр. 20 ИСБН: 978-86-7379-199-9


  Белић, М., Ракић-Бајић, Г. (2013). Ниво задовљства животом, асертивности и вербалне агресивности студената у Новом Пазару, ИX конференција Дани примењене психологије, 27-28. септембар 2013. Филозофски факултет, Ниш, Књига резимеа, стр.132, ИСБН 978-86-7379-295-8


  Belic, M., Jovanovic, D. (2014). The Relation Between the Dimensions of the Quality of Life and the Perceptions of Satisfaction and Stress Caused by Various Life Roles. International Conference 10th days of Applied Psychology - Individual and the environment. University of Nis, Faculty of Philosophy, Department of Psychology, 26-27th September 2014. str. 62 ISBN 978-86-7379-338-2 М34


   Belić, M., Fazlagić, A. (2016). Importance of life goals, perception of current and probability of future life goals realization in student population. 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY –Contemporary Psychology and Practice, Faculty of Philosophy, Niš, 30 september – 1 october. Book of abstracts, pp. 17.  ISBN  978-86-7379-422-8  


  Belić, M. (2016). Povezanost osobina ličnosti sa samohendikepiranjem kao taktikom self-prezentacije, Naučni skup 3. Otvoreni dani psihologije, Banja Luka 2016. Knjiga rezimea, str 67.  


  Belic, M., Jovanovic, D. (2014). The Relation Between the Dimensions of the Quality of Life and the Perceptions of Satisfaction and Stress Caused by Various Life Roles. International Conference 10th days of Applied Psychology - Individual and the environment. University of Nis, Faculty of Philosophy, Department of Psychology, 26-27th September 2014. str. 62 ISBN 978-86-7379-338-2


  Белић, М., Ракић Бајић, Г., Јовановић, Д. (2013). Прихватање традиционалне улоге жене у породици, процена задовољства стресности животних улога и глобално самопоштовање. 61. Научно-стучни скуп психолога Србије: Три лица психологије – интердисциплинарсност савремене психологије. Лепенски Вир, 29.05-01.06.2013, књига резимеа, стр. 76. Друштво психолога Србије ИСБН 978-86-89377-04-0,


  Јовановић, Д., Белић, М., Ракић-Бајић, Г. (2013). Социодемографски корелати прихваћености традиционалне улоге жене и партнерске подршке. Научно-стручни скуп: Савремени трендови у психологији 3. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 11-13.10.2013, књига резимеа, стр. 27. ИСБН 978-86-6065-174-9,


  Ракић-Бајић Г., Белић М., Хедрих В. (2012) Прихватање традиционалне улоге жене у породици, субјективно благостање и квалитет улога родитеља у браку, VIII Конференција Дани примењене психологије, Филозофски факултет, Ниш; 28-29. Септембра, Књига резимеа, стр. 129. ИСБН 978 -86-7379- 257-6 


  Белић, М., Фазлагић А. (2012). Алтруизам и захвалност студената хуманистичког и нехуманистичког усмерења. Научно стручни скуп са међународним учешћем Психолошка истраживања учења и понашања Универзитет Бања Лука,Филозофски факултет-Одсек психологија, Књига резимеа, 06.-08.јуна, стр.25.


  Фазлагић А., Белић М.  (2012). Перфекционизам и флоw доживљај код успешних спортиста.  Књига резимеа са 18ти Дани психологије у Задру. стр.84 ИСБН 978-953-7237-34-9

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 19 jun 2017 00:18