Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.06.2017.

Slađana Mladenović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.11.1983.
 • Mesto rođenja: Ćuprija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet političkih nauka
 • Odsek / Grupa / Smer: Međunarodni odnosi
 • Godina diplomiranja: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Slađana Mladenović, „Slabljenje kapaciteta Skupštine Srbije u procesu evropskih integracija“, Politička revija, br. 4/2011, Institut za političke studije, Beograd, Vol. 30, str. 433-456, M51.


  2. Slađana Mladenović, „Odnos države i nevladinog sektora u procesu evropskih integracija Srbije“, Politička revija, br. 2/2012, Institut za političke studije, Beograd, Vol. 32, str. 403-429, M51.


  3. Slađana Mladenović, „Uloga OEBS/ODIHR u posmatranju izbora: slučaj Srbije“, Politička revija, br. 3/2012, Institut za političke studije, Beograd, Vol. 33, str. 251-275, M51.


  4. Slađana Mladenović, „Konstitucionalizacija Evropske unije iz perspektive istorijskog institucionalizma“, Kultura polisa, br. 19/2012, Kultura-Polis, Novi Sad, str. 97-109, M51.


  5. Tijana Perić Diligenski, Slađana Mladenović, „Reforma pravosuđa u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, Politička revija, br. 4/2012, Institut za političke studije, Beograd, Vol. 34, str. 49-72, M51.


  6. Slađana Mladenović, „Predlozi reforme Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija“, Politička revija, br. 3/2014, Institut za političke studije, Beograd, Vol. 41, str. 139-159, M51.


  7. Slađana Mladenović, “Accountability of European Regulatory Agencies Between the Delegation of Powers and Public Accountability Models”, Serbian Political Thought, No. 1/2015, Institute for Political Studies, Belgrade, Vol. 11, pp. 107-122, M24.


  8. Slađana Mladenović, "Delegiranje ovlašćenja decentralizovanim agencijama EU iz perspektive teorije principal-agent", Politička revija, br. 2/2017, Institut za političke studije, Beograd, Vol. 52, str. 29-44, M51.


  9. Slađana Mladenović, "Posmatranje izbornih ciklusa u Srbiji 2012-2017. godine: ključni akteri, nalazi i preporuke", Srpska politička misao, br. 4/2018, Institut za političke studije, Beograd, Vol. 62, str. 141-167, M24.


  10. Slađana Mladenović, “The Role of the European Food Safety Authority in the Active Substance Approval and Renewal Procedures within the EU Pesticide Policy”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Niš, br. 90, godina LX, br. 1/2021, str. 165-187, M51.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Slađana Mladenović, „Uloga KEBS/OEBS u podrivanju suvereniteta Republike Srbije na Kosovu i Metohiji“, u zborniku: Srbija: otimanje Kosova i Metohije (priredio: Radoslav Gaćinović), Institut za političke studije, Beograd, 2012, str. 225-244, M45.


  2. Slađana Mladenović, „Posmatranje izbora u Srbiji 2012. godine“, u zborniku: Izbori u Srbiji 2012. godine: (ne)očekivana promena (priredili: Milan Jovanović, Dušan Vučićević), Institut za političke studije, Beograd, 2013, str. 139-153, M45.


  3. Slađana Mladenović, „Glavni nalazi posmatranja izbora 2014. godine u Srbiji i njihovo poređenje sa nalazima iz 2012“, u zborniku: Izbori u Srbiji 2014. godine: politička rokada (priredili: Milan Jovanović, Dušan Vučićević), Institut za političke studije, Beograd, 2014, str. 263-279, M45.


  4. Slađana Mladenović, „Akteri, aspekti i rezultati posmatranja izbora u Srbiji 2016. godine“, u zborniku: Izbori u Srbiji 2016. godine: „istorijska“ ili „Pirova“ pobeda (priredili: Milan Jovanović, Dušan Vučićević), Institut za političke studije, Beograd, 2016, str. 231-256, M45.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Slađana Mladenović, Jelena Todorović, „Reforma pravosuđa i javne administracije u Srbiji u kontekstu politike uslovljavanja Evropske unije“, u zborniku: Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima (priredili: Marko Nikolić, Dragoljub Todić), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2013, str. 715-725, M14.


  2. Sladjana Mladenovic, “Strategic Response of EU Institutions on Cybercrime in the post-Lisbon Period”, Thematic Conference Proceedings of International Significance, International Scientific Conference Archibald Reiss Days (ed. Dragana Kolarić), Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015, Vol. III, pp. 233-239, M14.


  3. Adrijana T. Grmuša, Slađana Z. Mladenović, „Položaj i delovanje Srpskog društva Crvenog krsta za vreme okupacije Srbije 1915-1918. godine“, u zborniku: Vek srpske golgote (1915-2015) (priredili: Uroš Šuvaković, Dalibor Elezović), tematski zbornik međunarodnog značaja, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 2016, knjiga І Istorija, str. 197–214, M14.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 03 januar 2022 14:00