Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.11.2017.

Danijela Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.11.1973. godine
 • Mesto rođenja: Priština
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Ekonomika preduzeća
 • Godina diplomiranja: 1996
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Danijela Petrović, "Privatizacija - rezultati i očekivanja", Jubilarni Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištini, 2006, str. 294-302;


  Danijela Petrović, "Transakcioni troškovi", Zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2010, str. 406-419;


  Danijela Petrović, "Uloga države u savremenom društvu", Zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2012, str. 162-173;


  Danijela Petrović, "Budzetski deficit i javni dug - uzroci i rešenja", Zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2014, str. 161-175;


  Petrović Danijela, "Naknada nematerijalne štete zbog povreda prava pravnog lica", Pravni horizonti, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2019, (u pripremi);


  Petrović Danijela, "Ekonomska analiza parničnog postupka", Ekonomski signali, Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć, Leposavić, 2019, Volume 14, br. 2, (u pripremi);


   


   


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Danijela Petrović, "Problem eksternih efekata i njegovo rešavanje", Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne norme u vremenu i prostoru", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištini, druga sveska, 2012, str. 111-119; 


  Danijela Petrović, "Ekonomska analiza krivičnog dela", Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Međunarodno humanitarno pravo" Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištini, 2013, str. 399-407;


  Danijela Petrović, "Diskriminacija cena u teoriji i praksi", Naučni skup sa međunarodnim učešćem, "Pravni sistem i zaštita od diskriminacije", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištinii, 2015, str. 419-429;


  Danijela Petrović, "Ekonomska regulacija monopola", Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme", Zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2017, str. 485-500;


  Danijela Petrović, "Gordana Damjanović, Compensation for damages to copyright infringment", Општесвените промени во глобалниот свет, Зборник на трудови, Шеста мегународна научна конференција, Универзитет Гоце Делчев, Правен факултет, Штип, 2019, стр. 263-272;


   


   


   


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Danijela Petrović, "Ekonomske institucije kao faktor privrednog rasta", Naučno istraživački projekat "Zakonodavstvo Republike Srbije - stanje, ciljevi i dalji razvoj", Tematski zbornik - projekat Pravnog fakulteta u Prištini, 2013, str. 335-345;


  Danijela Petrović, "Evropski uslovi i ocena institucija u Srbiji", Naučno istraživački projekat "Zakonodavstvo Republike Srbije - stanje, ciljevi i dalji razvoj", Tematski zbornik - projekat Pravnog fakulteta u Prištini, 2014, str. 331-340;


  Danijela Petrović, "Ekonomske institucije kao determinente procesa konvergencije", Naučno istraživački projekat "Zakonodavstvo Republike Srbije - stanje, ciljevi i dalji razvoj", Tematski zbornik - projekat Pravnog fakulteta u Prištini, 2015, str. 333-345;


  Danijela Petrović, "Naknada štete - opšta razmatranja", Naučno istraživački projekat "Načela dobre vladavine - načelo pravne sigurnosti i načelo pravičnosti", Tematski zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2016, str. 179-192;


  Danijela Petrović, "Oblici i naknada nematerijalne štete", Naučno istraživački projekat "Načela dobre vladavine - načelo pravne sigurnosti i načelo pravičnosti", Tematski zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2017, стр. 157-171;


  Petrović Danijela, "Odgovornost za štetu i njena naknada", Naučno istraživački projekat "Načela dobre vladavine - načelo pravne sigurnosti i načelo pravičnosti,Tematski zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2018, str. 163-170;


  Petrović Danijela, "Naknada nematerijalne štete zog povreda zdravlja mobingom", Radno i socijalno pravo, Beograd, br. 2/2019, Godina XXIII, str. 169-183;


  Dimić Suzana, Petrović Danijela, "Start ap kao novi oblik poslovanja i njegov poreski tretman", Kopaonička škola prirodnog prava, 2019, (u pripremi); 


   


   

Poslednji put izmenjeno sreda, 11 decembar 2019 14:14