Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 22.11.2017.

Danijela Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.11.1973. godine
 • Mesto rođenja: Priština
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Ekonomika preduzeća
 • Godina diplomiranja: 1996
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Danijela Petrović, Privatizacija - rezultati i očekivanja, Jubilarni Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištini, 2006, str. 294-302;


  Danijela Petrović, Transakcioni troškovi, Zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2010, str. 406-419;


  Danijela Petrović, Uloga države u savremenom društvu, Zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2012, str. 162-173;


  Danijela Petrović, Budzetski deficit i javni dug - uzroci i rešenja, Zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2014, str. 161-175;


   


   


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Danijela Petrović, Problem eksternih efekata i njegovo rešavanje, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne norme u vremenu i prostoru", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištini, druga sveska, 2012, str. 111-119; 


  Danijela Petrović, Ekonomska analiza krivičnog dela, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Međunarodno humanitarno pravo" Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištini, 2013, str. 399-407;


  Danijela Petrović, Diskriminacija cena u teoriji i praksi, Naučni skup sa međunarodnim učešćem, "Pravni sistem i zaštita od diskriminacije", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištinii, 2015, str. 419-429;


  Danijela Petrović, Ekonomska regulacija monopola, Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme", Zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2017, str. 485-500;


   


   


   


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Danijela Petrović, Ekonomske institucije kao faktor privrednog rasta, Naučno istraživački projekat "Zakonodavstvo Republike Srbije - stanje, ciljevi i dalji razvoj", Tematski zbornik - projekat Pravnog fakulteta u Prištini, 2013, str. 335-345;


  Danijela Petrović, Evropski uslovi i ocena institucija u Srbiji, Naučno istraživački projekat "Zakonodavstvo Republike Srbije - stanje, ciljevi i dalji razvoj", Tematski zbornik - projekat Pravnog fakulteta u Prištini, 2014, str. 331-340;


  Danijela Petrović, Ekonomske institucije kao determinente procesa konvergencije, Naučno istraživački projekat "Zakonodavstvo Republike Srbije - stanje, ciljevi i dalji razvoj", Tematski zbornik - projekat Pravnog fakulteta u Prištini, 2015, str. 333-345;


  Danijela Petrović, Naknada štete - opšta razmatranja, Naučno istraživački projekat "Načela dobre vladavine - načelo pravne sigurnosti i načelo pravičnosti", Tematski zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2016, str. 179-192;


  Danijela Petrović, Oblici i naknada nematerijalne štete, Naučno istraživački projekat "Načela dobre vladavine - načelo pravne sigurnosti i načelo pravičnosti", Tematski zbornik Pravnog fakulteta u Prištini, 2017, (u štampi).


   


   


   


   

Poslednji put izmenjeno sreda, 22 novembar 2017 14:41