Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.12.2017.

Goran Filipić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.02.1966
 • Mesto rođenja: Šekovići
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Godina diplomiranja: 2002
 • Spisak publikacija

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Uslovni otpust u Republici Srpskoj, u: „Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja kriminaliteta“, Bijeljina, 2010, str. 413-427 (ISSN 978-86-85993-31-2);


  2. Međunarodni standardi suzbijanja pranja novca, u: „Pravo i pravda“ Časopis za pravnu teoriju i praksu, Sarajevo, 2010, str. 255-271 (ISSN 1512-8571);


  3. Načelo oportuniteta u postupku prema maloljetnicima u Republici Srpskoj, u: „Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta“, Brčko, 2011, str. 525-541 (ISBN 978-86-85993-33-6);


  4. Mjere za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u sudu i plaćanje novčane kazne u prekršajnom postupku, u: „Kriminal i državna reakcija: fenomenologija, mogućnosti, perspektive“, Beograd, 2011, str. 383-392 (ISBN 978-86-83287-51-2);


  5. Postupak za davanje uslovnog otpusta u Republici Srpskoj, u: „Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije“, Niš, 2012, str. 135-153 (ISSN 0350-8501);


  6. Dokazna vrijednost uviđaja u krivičnom postupku, u: Krivično zakonodavstvo-de lege lata et de lege ferenda“, Prijedor, 2015, str. 197-213 (ISBN 978-99938-22-51-6) i


  7. Vršenje uviđaja terorističkih delikata, u: „Krivičnopravni instrumenti suprostavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog kriminaliteta“, Teslić, 2016, str. 613-627 (ISBN 978-99976-669-2-5).

Poslednji put izmenjeno utorak, 19 decembar 2017 11:11