Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.04.2018.

Jasmina Jović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24. 3. 1983.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: srpski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: 2008.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Јовић, Јасмина „Књижевно богатство рубних простора“ (Радослав Ераковић, Скице рубних простора књижевног наслеђа, Службени гласник, Београд, 2009), Philologia Mediana, година III, бр. 3, Ниш, 2011, 608–612. ISSN 1821–3332


  Јовић, Јасмина „Градски живот у приповеткама Илије И. Вукићевића“, Philologia Mediana, година VIII, бр. 8, Ниш, 2016, 143–156. ISSN 1821–3332


  Јовић, Јасмина „Градови у српској књижевности 13. и 14. века“, Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац, бр. 1, Бујановац, 2015, 61–71. ISSN 2406–2200 


  Јовић, Јасмина „Отуђеност, потрага за смислом живота и чежња за љубављу у роману Острво Меше Селимовића“, Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац, бр. 2 – 3, Бујановац, 2016/2017, 55–65. ISSN 2406-2200.


  спец. Јанковић, Александра, Јовић, Јасмина „Превенција насиља међу децом у предшколским установама“,  Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац, бр. 2 – 3, Бујановац, 2016/2017, 209–216. . ISSN 2406-2200.


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Јовић, Јасмина „Уметничка и језичка слика живота нишке и врањске средине у делима Стевана Сремца и Борисава Станковића“, Језик и (псеудо) особеност. Елекстронски зборник радова са III Карловачких дана слободне мисли. Сремски Карловци: Центар за афирмацију слободне мисли. 2017, 319–333, ISBN  978-86-919377-3-7

Poslednji put izmenjeno petak, 20 april 2018 20:22