Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.06.2018.

Dragana Pešić Jenaćković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.06.1984
 • Mesto rođenja: Pula
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Pešić, D. (2016) „Odnos seoske i gradske omladine prema braku i reprodukciji“, Sociološka luča, godina X, broj 1, Nikšić: Filozofski fakultet Nikšić, Društvo sociologa Crne Gore, str. 21–38.


  Pešić, D. (2014) Tolstojeva kritika društvenih nejednakosti, Kultura polisa, Časopis za negovanje demokratske političke kulture, Novi Sad i Institut za Evropske studije, Beograd. Godina XII, Broj 26. str. 391–403.


  Pešić, D. (2016) “Gradovi kroz vreme”, Kultura polisa, br. 31, godina XIII, str. 275–287.


  Pešić, D. (2015) „Selo Veliki Krčimir – između potencijala i propadanja“,  Agroekonomika, god. 44. br. 67, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departaman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela.


  Pešić, D. (2016) „Društvo i nauka u ogledalu sociologa”, Sociološki godišnjak, Pale: Sociološko društvo Republike Srpske, str. 215-221.


  Pešić Jenaćković, D. (2018) „Brak, partnerstvo i reprodukcija u Srbiji”, Balkanske sinteze, godina IV, broj 1.


  Pešić, D. (2015) „Tolstoj o civilizaciji, progresu i (ne)blagostanju ljudi”,  Glasnik za društvene nauke, godina VII, broj 7, str. 163–175, Beograd.


  Pešić, D. (2016) „Savremena politika i moral”,  Glasnik za društvene nauke, godina VIII, broj 8, str. 89–108.


  Pešić, D. (2016) „Snobizam i snobovi današnjeg društva”, Godišnjak fakulteta za kulturu i medije, broj 8, godina VIII, str. 403–424.


  Pešić, D. (2014) „Balkanske zablude o zagrljaju Evrope“, Balkanske sinteze, godina I, br. 3, str. 203–207, Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Pešić Jenaćković, D. (2017) „Porazna slika Srbije – „beg“ (seoske i gradske) omladine u potrazi za boljim životom”, u  Zborniku: Stanovništvo Jugoistočne Srbije, Globalni i regionalni aspekti migrantske krize i društvene posledice odliva mozgova po razvoj Srbije i Balkana, knjiga 7, ur. Lj. Mitrović,  str. 187–202, Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Centar za naučnoistaraživački rad SANU Univerziteta u Nišu.


  Pešić, D. (2016) „Zdravstvena zaštita, problemi i nivo zdravlja u naselju jugoistočne Srbije”, u Zborniku: Stanovništvo jugoistočne Srbije, Socijalni i zdravstveni problemi stanovništva jugoistočne Srbije s posebnim osvrtom na položaj ostarelih, knjiga 6, ur. Lјubiša Mitrović, str. 211–227, Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Centar za naučnoistaraživački rad SANU Univerziteta u Nišu.


  Pešić, D. (2014) „Stanovništvo, industrija i poljoprivreda u procesu tranzicije – primer Opštine Gadžin Han”, u Zborniku:  Stanovništvo jugoistočne Srbije, Regionalne disproporcije u razvoju Srbije, migracije i demografska reprodukcija, ur. Ljubiša Mitrović, str. 153–184. Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Centar za naučnoistaraživački rad SANU Univerziteta u Nišu.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 25 jun 2018 09:12