Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 09.10.2018.

Mirjana Ristić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.08.1985.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Policijska akademija
 • Odsek / Grupa / Smer: Kriminalistički
 • Godina diplomiranja: 2009
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Mirjana Ristić, Krivično delo silovanja u pravu Republike Srbije, Pravo teorija i praksa, 2013, YU ISSN 0352-3713, str.68-80;


  2. Mirjana Ristić-Milan Milosavljević, Criminal acts against the safety of the public transport with special focus on threat to public transport, International journal of economics and law, 2013, vol.3, str.98-104;


  3. Mirjana Ristić, Istorijski razvoj krivičnog dela krađe od praistorije do savremenog doba, Nova naučna edukativna misaо, 2013, ISSN 2334 – 8631.


  4. Mirjana Ristić, Krivično delo silovanja sa posebnim osvrtom na područje Beograda, Niša, Novog Sada, Kragujevca i Subotice, Nova naučna edukativna misaо, 2014, ISSN 2334 – 8631.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Mirjana Ristić-Milan Milosavljević, Primanje mita kao oblik korupcije u pravu Republike Srbije, Zbornik radova -uluslararasi Balkanlarda soszal bilimler kongresi, 2013,vol.1, str..627-640;