Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 11.04.2019.

Boris Ilić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14. 1. 1974.
 • Mesto rođenja: Užice
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 2008.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ilić, Boris (2012). Đuzepeovo konstruisanje i/ili negiranje sveta (prikaz književnog dela Salto mortale autora Luiđija Malerbe, Mono i manjana, Beograd, 2011) u: Koraci, God. XLVI (4-6). str. 173-178. YU ISSN 0434-3556 UDK 82(05)


  Ilić, Boris (2013). Status rok subkulture u kulturnoj istoriji XX veka, u: Koraci, God. XLVII (1-3). str. 186-201. YU ISSN 0434-3556 UDK 82 (05)


  Ilić, D. Boris (2015). Estetika jugoslovenskog Novog talasa u socio-kulturnom okruženju. u: Godišnjak za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu. God. XI/14-15, str. 87-99. ISSN 1451-9739 UDK 316 (elektronsko izdanje)


  Ilić, Boris (2017). Sociološko čitanje popularnog (prikaz knjige Ogledi o popularnom autora Nikole Božilovića, Filozofski fakultet u Nišu, 2016), u: Kultura, br. 155. str. 384-392. ISSN 0023-5164 UDK 316.7


  Ilić, D. Boris (2017). Relacije između antropologije i književnosti: Doprinos interpretativnog pristupa Kliforda Gerca, u: Godišnjak za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu. God. XIII/19, str. 93-109. ISSN 1451-9739 UDK 316 (elektronsko izdanje),


  Ilić, D. Boris (2018). Pozicioniranje kulture u okviru teorije fluidne modernosti Zigmunta Baumana, u: Kultura polisa, God. XV (2018), posebno izdanje br. 3, str. 117-133. ISSN 1820-4589,


  Ilić, D. Boris (2018). Sociološki aspekti stvaralaštva i recepcije na primeru evropskih neoavangardnih umetnosti: Italija i Francuska. Doktorska disertacija. Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu.


  Ilić, D. Boris (2019). Komparativno istraživanje neoavangardnih pokreta u Evropi i SAD.Godišnjak za sociologiju Filozofskog fakulteta u NIšu. XV (22), str. 41-55. ISSN 1451-9739 UDK 316


  Ilić, Boris (2020). Rani britanski pank: Žanr popularne kulture ili oblik političkog aktivizma? Sociološki diskurs. 10. 19. UDK: 784. 011. 26., DOI: 10.72.51/SOCSR2019081I str. 81-96/ Early british punk: A genre of popular culture or a form of political activism. Sociological discourse. 10. 19. pp. 81-97.


  Ilić, D. Boris (2020). The World of Mass Culture: The Spirit of Time by Edgar Morin. Culture and Identities. Serbian Sociological Association/Institute for Political studies. Edited by: Jasmina S. Petrović, Vesna D. MIltojević, Ewa J. Bujwid-Kurek, Biljana Č. Milošević Šošo. ISBN 978-8681319-16-1 (SSD). ISBN 978-86-7419-328-0 (IPS) pp. 133-145.


  Ilić, Boris (2020). Danilo Kiš i Primo Levi: Figura preobražaja u književno-poetičkom i antropološkom ključu (prikaz knjige Figure preobražaja u književnom delu Danila Kiša i Prima Levija Aleksandra Kostića, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Beograd: 2019), u: Polja. br. 526. str. 180-182.


  Ilić, Boris (2021). "Pejzaži kulture savremenog društva" (Prikaz knjige Savremeno društvo i kulturne promene autorke Jelene Petković. Filozofski fakultet u Nišu, Niš: 2020) u: Polja. br. 532. str. 222-225.


  Ilić, Boris (2022). "Film i rokenrol: sociološki pristup popularnom" (Prikaz knjige Popkulturni fenomeni XX veka (sociološki eseji o filmu i rokenrolu, autora Nikole Božilovića, Niš: Studentski kulturni centar, 2021)), u: Sociologija. Vol. LXIV, No. 2. str. 302-307. ISSN: 0038-0318; UDK: 316


  Ilić, Boris (2022). "Popularna muzika: individualna kreativnost i društveni okvir". Zbornik radova akademije umetnosti Novi Sad, Umetnost, pojedinac i društvo, br. 10. Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti. Glavna i odgovorna urednica dr Nataša Crnjanski. str. 202-216. ISSN 2334-8666


  Ilić, Boris (2022). "Avangardna umetnost u sociološkoj perspektivi: Renato Pođoli i Boris Grojs". Kultura. br. 174-175. str. 197-212. ISSN 0023-5164; UDK 316.7

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   


   


   


   


   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 19 januar 2023 17:49