Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.09.2020.

Milena Milošević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.12.1989.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni
 • Godina diplomiranja: 2012.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Milena Milošević, Ivana Simonović, Miroslav Lazić, Đorđe Nikolić, Pojam i dejstvo zastarelosti građanskih subjektivnih prava, master rad, Niš, 2015, http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master-radovi/milena-milosevic.pdf

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Milena Milošević, Koncept bračnog očinstva u savremenom porodičnom pravu, Civitas, 2021, 11(1), 171-182.


  2. Milеna Milošеvić, Material conditions for establishing adoption, Zbornik radova Pravnog
  fakultеta u Novom Sadu, 2018, vol. 4, 1817-1832;


  3. Milеna Milošеvić, Urеđеnjе hranitеljstva u domaćеm pravu, Socijalna misao, Bеograd,
  1/2019, vol. XXVI, 85-103;


  4. Milеna Milošеvić, Savrеmеnе tеndеncijе u urеđеnju ugovornog zastupništva, Zbornik radova studеnata doktorskih studija prava, Niš, 2016, vol. IV, 335-360;


  5. Milеna Milošеvić, Izdržavanjе supružnika i bivših supružnika, Zbornik radova studеnata doktorskih studija prava, Niš, 2018, 187-215;


  6. Milеna Milošеvić, Instrumеnti zaštitе prava na suđеnjе u razumnom roku u izvršnom
  postupku, Biltеn Komorе izvršitеlja, Bеograd, 5-2018, 29-49;

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Milena Milošević, Dragan Ćović, Ivica Petrović, Pravo preče kupovine nepokretnosti, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Pravo 2018 Aktuelni problemi prava i pravne nauke, Poslovni i pravni fakultet Univerziteta "Union - Nikola Tesla" u Beogradu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd - Mladenovac, 2018, 298-316.

Poslednji put izmenjeno utorak, 26 oktobar 2021 02:43