Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.10.2020.

Milan Dojčinović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.06.1992.
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za komunikologiju i novinarstvo / DAS Mediji i društvo
 • Godina diplomiranja: OAS 2015. godine, MAS 2017. godine
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Vladeta Radović, Samir Ljajić, Milan Dojčinović.(2021).Media Paradigms and Programmed Code of Values Orientation in Adolescence.TEM Journal, 10(2), 682-691. ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Самир Љајић, Милан Дојчиновић (2021), Персуазивност медија и медијски ефекти на појединца и публику, часопис Узданица, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, јун 2021. ; година XVIII/1; УДК 32.019.51:654.19 ; DOI 10.46793/Uzdanica18.1.103L (стр. 103–115).


  Самир Љајић, Милан Дојчиновић (2021), Организациона култура нових медија у функцији јачања међурелигијског дијалога, часопис Црквене Студије, Church Studes No. 18 (2021), УДК 316.4-053.6:316.774, (стр. 485-494). 


  Милан Дојчиновић, Самир Љајић, Никола Дојчиновић (2020), Изазови медија у дигитално доба: питање профитабилности и опстанка, часопис Узданица, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, јун 2020. ; година XVII ; број 1 ; УДК 316.774: 004.932 (стр. 179-194)


  Владета Радовић, Милан Дојчиновић, Самир Љајић (2020) Медијска деноминација конфесионалне заступљености мањина – намера, немар или предрасуде, Црквене Студије, Church Studies No 17 (2020), УДК 316.774, (стр. 445-457)


  Милан Дојчиновић, Ивана Стојановић-Прелевић (2020), Ethics of entertaining media content, Media studies and applied ethics, часопис Филозофског факултета Универзитета у Нишу, UDK 316.774:179.1 https://doi.org/10.46630/msae.2.2020.03


  Милан Дојчиновић, Велибор Петковић (2019) Ефекти сајбер простора на персонални идентитет, Часопис: „Друштвене и хуманистичке студије“, Филозофски факултет Универзитета у Тузли, DHS 1 (7) UDK 316.77:004.738.5 159.923.5:004.738.5 (стр. 309-330) 


  Самир Љајић, Татјана Ђукић, Милан Дојчиновић (2018) Језик одговорности у медијима, Часопис „Градина“ бр. 84-87/2018 (стр. 360-371)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Владета Радовић, Милан Дојчиновић (2022) ,,Веб медији као алтернативна сфера информисања у постновинарству", Зборник са међународног научног скупа - Језик, књижевност, алтернативе - Језичка истраживања, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, ISBN-978-86-7379-589-8, COBISS.SR-ID 65376009, DOI: https://doi.org/10.46630/jkaj.2022 (стр. 465-481)


  Владета Радовић, Никола Дојчиновић, Милан Дојчиновић (2022), Функционални алгоритам савремености и доминантно технолошки статус комуникационих обазаца у условима глобалног реструктурирања система, Проблеми јавне комуникације, Седми међународни округли сто, Софија 2021, Зборник радова ISSN 2534-9430, УниБИТ, стр. 43-65. 


  Милан Дојчиновић, Никола Дојчиновић (2020), Интерпретативно новинарство у контексту медијаморфоза: аналитика у викенд издањима Данаса, Блица и Политике, Међународна научна конференција: ,,Languages, cultures, communications 2020“, Faculty of Modern Languages, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Trnovo, Bulgaria. (Рад је позитивно рецензиран и прихваћен за објављивање, Зборник радова је у припреми)


  Ivana Stojanović-Prelević, Milan Dojčinović, Tatjana Đukić (2019), Media Ethics in Theory and Practice: The Case Study of Media in South Serbia, Međunarodna naučna konferencija: 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference, CEECOM 2019, Sofia University ,,St. Kliment Ohridski”, Bulgaria ; E-ISBN-13: 978-619-7567-04-5 ; Print-ISBN-13: 978-619-7567-03-8 ; (str. 464–473)


  Милан Дојчиновић, Велибор Петковић (2017) „Улога медија у служби очувања културног идентитета“, Зборник са међународног научног скупа – Језик, књижевност, време – Књижевна истраживања, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, ISBN 978-86-7379-445-7 ; COBISS.SR-ID 233195532  ; UDK 316.774 (стр. 131-149)


  Велибор Петковић, Милан Дојчиновић (2016) „Технолошки напредак медија као предуслов вишезначности“, Зборник са међународног научног скупа – Језик, књижевност, значење – Језичка истраживања, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, ISBN 978-86-7379-409-9; COBISS.SR-ID 222937612; UDK 316.774:316.42;81’42:316.776.32 (стр. 457-473)


  Владета Радовић, Милан Дојчиновић (2016) "Улога медија у процесу афирмације науке и културе", CD издање зборника радова (Том I) са Међународног научног скупа – Наука и савремени универзитет V (НИСУН 5), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, ISBN 978-86-7379-429-7; UDK 316.774:654.19; 316.776.33:32.019.51 ; 316.774:008 (стр. 517-535)


   Владета Радовић, Милан Дојчиновић (2016) "Масмедијска комуникација и заштита интелектуалне својине", CD издање са међународног научног скупа – Наука и савремени универзитет VI (НИСУН 6), Ниш: Филозофски факултет у Нишу, ISBN 978-86-7379-431-0 УДК 316.773:659.4 (стр. 519-541) 

Poslednji put izmenjeno petak, 17 februar 2023 13:34