Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 02.01.2021.

Vladimir Miletić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.11.1974.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Beogradu
 • Godina diplomiranja: 2001.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  MILETIĆ, Vladimir (2019), Criminal responsibility for medical malpractice in the jurisdictional practice of Serbia (Krivična odgovornost za medicinsku grešku u sudskoj praksi Srbije) , Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, ISSN 0370-8179, (2019), 5-6, str. 380 - 386, M23 (IF 0,142)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  MILETIĆ, Vladimir, 2018, Nesavesno pružanje lekarske pomoći u istorijskim pravnim dokumentima Srbije, Peščanik : časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke = Sandglass : magazine for historiography, archivistics and humanistic sciences Istorijski arhiv grada Niša, ISSN 1451-6373,  (2018), XVI, str. 277 - 289, M53


  MILETIĆ, Vladimir (2019), Imovinska krivična dela u Dušanovom zakoniku, Peščanik : časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke = Sandglass : magazine for historiography, archivistics and humanistic sciences Istorijski arhiv grada Niša, ISSN 1451-6373, (2019), XVIII,  str. 85 - 93, M53


  MILETIĆ, Vladimir (2018), Uporedni pravni pregled krivičnog dela – nesavesno pružanje lekarske pomoći u zakonodavstvima država bivše Jugoslavije, Evropsko zakonodavstvo - Institut za međunarodnu politiku i privredu, ISSN 1451-3188, (2018), 63,  str. 70 - 87, M52


  MILETIĆ, Vladimir, 2018, Maloletničko krivično zakonodavstvo u Švajcarskoj konfederaciji, Evropsko zakonodavstvo - Institut za međunarodnu politiku i privredu, ISSN 1451-3188, (2018), 64, str. 41 - 62, M52


  MILETIĆ, Vladimir (2019), Medical negligence in the Republic of Serbia (Nesavesno pružanje lekarske pomoći u Republici Srbiji), Acta medica Medianae, ISSN 0365-4478, (2019), 2, str. 118 - 125, M51


  MILETIĆ, Vladimir (2019), Стечајна кривична дела у праву Републике Србије, Pravni horizonti = Legal Horizons, ISSN 2620-1674, (2019), 2, str. 165 – 186, M 54


  MILETIĆ, Vladimir (2017), Privredni prestupi u pravu Republike Srbije, Defendologija MNE : teorijsko-stručni časopis za pitanje zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike, ISSN 2337-0920, (2017), 3-4, str. 93 - 109


  MILETIĆ, Vladimir (2018), Prosjačenje kao prekršaj protiv javnog reda i mira u Republici Srbiji, Defendologija MNE : teorijsko-stručni časopis za pitanje zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike, ISSN 2337-0920, (2018), 5-6, str. 67 - 79


  MILETIĆ, Vladimir (2018), Zaštitne (vaspitne) mere za maloletnike u Švajcarskom krivičnom pravu, Bilten sudske prakse Prvog osnovnog suda u Beogradu, ISSN 1450-9202,  (2018), 3, str. 137 - 154


   


  MILETIĆ, Vladimir (2017), Privredna krivična dela u pravu Republike Srbije, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja = Recueil das travaux de l'Institut de recherches criminologiques et sociologiques, ISSN 0350-2694, god. 36 (2), str. 111-120, M52


  MILETIĆ, Vladimir (2018), Zloupotreba položaja odgovornog lica u privrednom poslovanju, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, ISBN 978-86-7148-249-3, Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, 2018, str. 111-124,

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  MILETIĆ, Vladimir (2017), Prekršaji protiv javnog reda i mira u Republici Srbiji, Anomija društva i posljedice : zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije ,)ISSN  2566-3224, 2017, (2), str. 334-346,


  MILETIĆ, Vladimir (2018), Otmica kao oblik oganizovanog kriminaliteta nasilja u Republici Srbiji, Ne nasilju - jedinstven društveni odgovor : zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije, ISSN 2566-3224, 3, (2017), str. 491- 498,


  MILETIĆ, Vladimir (2019), Lišenje slobode maloletnika kao oblik krivičnih sankcije u Švajcarskoj, Društvo znanja: zbornik radova Međunarodna naučna konferencija “Naauka i društvo”, ISSN 2566-3704, (2019), str. 189 - 206,


  MILETIĆ, Vladimir, 2018, Razbojništvo kao oblik organizovanog kriminaliteta nasilja, Zbornik radova Međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Европске уније - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, ISBN 978-86-80186-33-7, Beograd: Institut za uporedno parvo; Banjaluka: Istraživački centar Banjaluka,  (2018), str. 464- 479,


  MILETIĆ, Vladimir, 2019, Suzbijanje trgovine ljudima - evropski standardi i pravo srbije/human trafficking supression – european standards and legislation in serbia, Zbornik radova Međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, ISBN 978-86-80186-45-0, (2019), str. 329 - 344,

Poslednji put izmenjeno subota, 02 januar 2021 17:14