Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.03.2021.

Vuk Popović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.02.1995.
 • Mesto rođenja: Niš, Srbija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 2019.
 • Spisak publikacija

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.   Popović V, Radomirović M. Kariometrijska i imunohistohemijska analiza pigmentnog tumora. 58.Kongres studenata biomedicnskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Kopaonik 2017.

  2.  Radomirović M, Popović V. Kariometrijska i imunohistohemijska analiza tumora tireoidne žlezde. 58.Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Kopanik 2017.

  3.  Popović V, Dičić M, Milenković M. Hipogamaglobulinemija u pacijenata sa hroničnom limfocinom leukemijom. 59.Kongres studenata biomedinckih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Kopaonik 2018.

  4.  Milenković M, Popović V. Učestalost atrijalne fibrilacije u akutnom infarktu miokarda. 59.Kongres studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem, Kopaonik 2018.

  5.  Popović V, Radovanović V, Dičić M. Prelomi acetabuluma – hirurško lečenje i komplikacije. 60.Kongres studenata biomedinskih nauka sa internacionalnim učešćem. Kopaonik 2019.

  6. Radovanović V, Radivojević A, Popović V. Efekti vode bogate silicijumom na funkcionalne karakteristike peritonealnih makrofaga izloženih mikrotalasnom zračenju. 60.Kongres studenata biomedinskih nauka sa internacionalnim učešćem. Kopaonik 2019.

  7.  Popović V, Popović R, Radovanović V. Hypogammaglobulinemia in patients with chronic lymphocitic leukemia. 5th Global Students Conference of  Biomedical Sciences, Belgrade, Serbia, 2018.

Poslednji put izmenjeno subota, 27 mart 2021 10:31