Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 05.04.2021.

Tamara Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1.6.1988.
 • Mesto rođenja: Smederevo
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 2014.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Đorđević, T., Đorđević, M. (2019). Recognizing emotions, attachment and mentalization capacity. International Journal of Education and Psychology in the Community IJEPC, 7-26.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ђорђевић, T. С. (2016). Димензије афективне везаности као предиктори нивоа емоционалне интелигенције. Синтезе – часопис за педагошке науке, књижевност и културу (10), Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац, стр. 97-112.


  Ђорђевић, Т. С. (2018). Улога адолесцентског самопоимања и породичног функционисања у електронском насиљу. Узданица - часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Јагодина), год.XV, бр.1, стр.  93-120.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ђорђевић, Т. С, Анђелић, М. (2017). Вршњачко насиље, селф-концепт и породични односи у адолесцентном добу. Тематски зборник радова VIII Међународне научно-стручне конференције „Унапређење квалитете живота дјеце и младих“. (471-478). Аранђеловац: Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих. Едукацијско- рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли. ISSN 1986-9886.


  Ђорђевић, М., Станојевић, Д., Ђорђевић, Т. (2020). Трагедија селфија, Зборник са међународног научног скупа, Филозофија медија: Медији и усамљеност, ФПНЈ, Јагодина, Естетичко друштво Србије, Београд. 

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 20 maj 2021 12:53