Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.06.2021.

Kristina Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 3.8.1980.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za srpsku i komparativnu književnost
 • Godina diplomiranja: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

     1. Кристина Петровић 2019. „Хуманистички принцип као циљ друштвеног ангажмана Шекспирових историјских драма”, Philologia Mediana, Филозофски факултет, Ниш, година 2019, број XI, стр. 155-177. ISSN 1821-3332

  2. Кристина Петровић 2013. „Симовићев просјак у руху спаситеља у драми Чудо у Шаргану” Philologia Mediana, Филозофски факултет, Ниш, година 2013, број V, стр. 211 – 225. ISSN 1821 – 3332

  3. Кристина Петровић 2009. „У потрази за слободом – Куцијев јунак Мајкл К између логора и баште (I)” Свеске, Панчево, издавач: Мали Немо, број 91, март 2009, стр. 100 – 107.ISSN   1451-9976

  4. Кристина Петровић 2009. „У потрази за слободом – Куцијев јунак Мајкл К између логора и баште (II)” Свеске, Панчево, издавач: Мали Немо, број 92, јун 2009, стр. 106 – 114. ISSN 1451-9976

  5. Кристина Петровић 2009. „Хамлет – човек од акције или не?” Свеске, Панчево, издавач: Мали Немо, број 94, децембар 2009 стр. 45 – 57. YU ISSN 1451-9976

  6. Кристина Петровић 2013. Сопствена соба Вирџиније Вулф у контексту феминистичког ангажмана: феминистички текст или литерарна критика (I)”Свеске, Панчево, издавач: Мали Немо, број 108, јун 2013, стр.60 – 67. ISSN 1451-9976

  7. Кристина Петровић 2013. Сопствена соба Вирџиније Вулф у контексту феминистичког ангажмана: феминистички текст или литерарна критика (II)”Свеске, Панчево, издавач: Мали Немо, број 109, септембар 2013, стр.73 – 79. ISSN 1451-9976

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Кристина Петровић. 2015. „Творачка моћ речи у књизи Српски с муком Миленка Пајића”, Зборник радова са научног скупа „Реч и гест у култури Бугара и Срба”, Универзитетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Трново, 2015.стр. 207 – 217. ISBN 978-619-208-010-5

  2. Кристина Петровић. 2013. „Религиозни аспект Божјих људи Боре Станковића”, Зборник радова са међународне конференције „50 години Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий”, Велико Трново, Бугарска

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Кристина Петровић 2017. „Савремени приступи у обради драме – драма као етички изазов” са стручно-научног скупа са међународним учешћем „Васпитање и образовање кроз игру, уметност и стваралаштво”, у организацији Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Пирот и Педагошког друштва Србије (под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја)

  2. Кристина Петровић 2015. „Едријен Рич и политички ангажман кроз поезију: Касније песме: Одабране и нове (1971 – 2012)”, Зборник радова са научног симпозијума „Жене, рат, уметност”, Универзитет у Нишу, Центар за научноистраживачки рад САНУ, Београд, Ниш.2015, стр. 25 – 39. ISBN 978-86 7025-560-9

  3. Кристина Петровић. 2008. „Интелектуалац и рат у Мртвим јавкама Александра Вуча”, Зборник реферата са научног скупа Књижевност и историја X, „Србија у књижевности у Првом светском рату” (из пројекта Књижевност и историја Министарства науке Републике Србије), Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, (УДБ 821. 163.41 – 31.09) стр. 89 – 104.

  4. Кристина Петровић. 2012. „ Феномен другости и националних стереотипа у Сeленићевом роману Очеви и оци, Зборник радова са научног скупа „Други о Србима, Срби о другима”, Филозофски факултет, Ниш, 201, стр. 301- 311. ISBN 987-86-7973-237-8

Poslednji put izmenjeno sreda, 23 jun 2021 11:49