Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.11.2021.

Nemanja Jovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.03.1990.
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Srbistika
 • Godina diplomiranja: 2015.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Јовановић, Немања, „Маргинализоване групе у роману Ловац на јелене Халеда Хосеинија” у: Перцепција другог као другачијег [Електронски извор]: зборник радова са II интердисциплинарног студентског скупа „Карловачки дани слободне мисли“ (главни и одговорни уредник Андреа Ратковић), „Центар за афирмацију слободне мисли“, Сремски Карловци, 2016.

  2. Јовановић, Д. Немања, „Контрасти у приповеци Школска икона Лазе К. Чазаревића“ у: Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу (главни и одговорни уредник Драган Бошковић) - год. XIV, бр. 36 (2017), „Филолошко-уметнички факултет“, Крагујевац, 2017.

  3. Јовановић, Д. Немања, „Адресат у лирској поезији“ у: Filologia Mediana 9, годна IX, број 9, „Филозофски факултет Универзитета у Нишу“, Ниш, 2017, стр. 199-213.

  4. Јовановић, Д. Немања, „Адресант у лирској поезији“ у: Језик и књижевност у глобалном друштву, „Филозофски факултет Универзитета у Нишу“, 2017, стр. 163-175.

  5. Јовановић, Д. Немања, „Ретроспекција и антиципација Владислава Петковића Диса“ у: Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, нова серија, бр. 80-81/2017, „Нишки културни центар“, Ниш, 2017, стр. 375-388.

  6. Јовановић, Немања, „Дани књижевнице Јелене Димитријевић” у: Задужбина: година XXVII, број 99, „Вукова задужбина“, Београд, 2015.

  7. Јовановић, Д. Немања, „Нова читања стваралаштва Алексе Шантића“ у: Filologia Mediana 9, годна IX, број 9, „Филозофски факултет Универзитета у Нишу“, Ниш, 2017, стр. 713-718.

  8. Јовановић, Д. Немања, „Програм хипнизма Радета Драинца“ у: Ток: часопси за књижевност, уметност, културу и друштвена питања, Година LII, Број 54, јесен-зима 2017 године, „Дом културе“ / „Књижевно друштво Раде Драинац“, Прокупље, 2017, стр. 145-150.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Рад „Маргинализоване групе у роману Ловац на јелене Халеда Хосеинија” презентовао на „Међународном интердисциплинарном студентском скупу II Карловачких дана слободне мисли“, чија је тема била „Перцепција другог као другачијег“, а који је одржан од 3. до 5. јуна 2016. године у Сремским Карловцима.

  2. Рад „Избеглица по себи – читалац у приповеци Nomen nescio Мирка Демића“ презентовао на симпозијуму Центра за научноистраживачки рад САНУ Универзитета у Нишу и удружења грађана „Литера“, чија је тема била „Уметност и миграције“, а који је одржан 2. септембра 2016. године у Нишу.

  3. Рад „Адресант у лирској поезији“ презентовао на научном скупу „Наука и савремени универзитет 6“, тема секције је била „Савремени токови у науци о књижевности“, а скуп је одржан 12. новембра 2016. године на Филозофском факултету у Нишу.

Poslednji put izmenjeno sreda, 17 novembar 2021 16:43