Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.11.2021.

Bojan Panić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.09.1987.
 • Mesto rođenja: Krusevac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Милан Милошевић, Бојан Панић, Ана Филиповић, Историја Крушевца током шест и по векова: са одабраним историјским изворима, Крушевац 2021. ISBN-978-86-9033640-0-8


  Бојан Панић, Знаменити Руси у историји српског народа, Крушевац 2022. ISBN 978-86-903640-1-5

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Бојан Панић, Основне школе и учитељи у Кнежевини Србији 1836. године, у: Годишњак Педагошког факултета у Врању 1/2020, 23-36.


  Александар Миљковић, Бојан Панић, Српске царинарнице на јужном делу српско-турске границе 1886. године, у: Лесовачки зборник LXI, Лесковац 2021, 37-49.


  Бојан Панић, Петар Лазаревић Цукић, једна од најзначајнијих личности кнез Милошеве Србије, у: Пешчаник, Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Историјски архив Ниш , 19/2020, 65-75.


  Бојан Панић, Економи и њихове дужности у време прве владе кнеза Милоша Обреновића – пример Крушевачког округа, у: Расински анали 17, Крушевац 2019, 61-73.


  Тања С. Панић, Бојан Д. Панић, Ходонимија града Крушевца, у: Расински анали 16, Крушевац 2018, 171-208.


  Бојан Панић, Посета српског посланика Стојана Симића Влашкој и Молдавији крајем 1834. године, у: Пешчаник, Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Историјски архив Ниш, 21-22/2021,44-51.


  Приказ књиге: Божица Младеновић, Топлички устанак 1917, Прометеј, Радио Телевизија Србије, Нови сад 2017, 521 страна (Бојан Панић), у: Историјски часопис, књ. LXVIII , Историјски институт, Београд 2019, 451-454.


  Мирослав Пешић, Бојан Панић, Занимања и порекло становништва вароши Крушевца према попису из 1884. године, у: Лесковачки зборник LXII, Лесковац 2022, 105-114.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Бојан Панић, Помоћ кнеза Милоша црквама и манастирима ван Кнежевине Србије (1831-1838), Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама, у: Наука и савремени универзитет 9, Ниш 2020, 59-71.


  Бојан Д. Панић, Да ли су Албанци Илири? Осврт на уџбенике историје, Историографија и савремено друштво, Место и улога друштвено-хуманистичких наука у свету, Тематски зборник радова, књига 2, Наука и савремени универзитет 7, Ниш 2018, 209-215.


  Бојан Д. Панић, Покрети Срба у Понишављу 1836. године, Устанци и побуне Срба у Турској у XIX веку, поводом 170 година од избијања Нишке буне, Ниш 2012, 189-199.


  Бојан Панић, Из прошлости Крушевца за време Првог српског устанка (1804-1813. године),у: Врањски гласник, поводом 60 година Народног музеја Врање, Врање 2021, 43-58.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 13 novembar 2022 22:14