Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.11.2021.

Milena Stanković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17. 05. 1988.
 • Mesto rođenja: Surdulica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Srbistika
 • Godina diplomiranja: 2013.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Станковић, Милена, „Преко Седам брежуљака до Црњанског“ (Миливој Ненин, Седам брежуљака: књига о Црњанском,Ниш: Нишки културни центар, 2013), Филолог, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, Год. IV, бр. 8, Бања Лука, 2013,стр. 356˗359. [ISSN 1986˗5864]

  2. Станковић, Милена, „У потрази за скрајнутим вредностима“ (Горан Максимовић, Заборављени књижевници: Књижевноисторијски огледи о скрајнутим писцима српског 19. вијека, Пале: Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, 2013), Нова Зора, Српско просвјетно друштво „Просвета“, Одбори у Билећу и Гацку, Билећа – Гацко, бр. 39, 2013, стр. 313˗319. [ISSN 1512˗9918]

  3. Станковић, Милена, „Врхунски писац – геније или занатлија“ (Стојан Ђорђић „Креативно писање“, Ниш: Филозофски факултет, 2012), Радови, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, бр. 15, књ. 1, 2013, стр. 529˗532. [DOI 10.7251/RFFP15131529S   ISSN 1512˗5858]

  4. Станковић, Милена, „Борисав Станковић, писац новог доба“ (Снежана Милосављевић Милић, Отпори и прекорачења: Поетика приповедања Боре Станковића, Ниш: Филозофски факултет, 2013), Philologia Mediana, Год. VI, бр. 6, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2014, стр. 596˗601. [ISSN 1821˗3332 = Philologia Mediana]

  5. Станковић, Милена, „Између завета и Европе“ (Ранко Поповић, Парадокси и молитве: Огледи о српском пјесништву 2, Филозофски факултет у Нишу ˗ Филолошки факултет у Бањој Луци, Ниш ˗ Бања Лука, 2013), Philologia Mediana, Год. VI, бр. 6, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2014, стр. 575˗580. [ISSN 1821˗3332 = Philologia Mediana]

  6. Станковић, Милена, „Слово о љубави“ (Драган Бошковић, Отац, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2013), Градина, Ниш, Год. LXI, бр. 64-65/2015, стр. 356-359. [ISBN 978˗86˗6101˗023˗1]

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Станковић, Милена, „Жена као слутња и бол у делу Радосава Стојановића”, Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на сърби и българи, приредила Данијела Костадиновић, Библиотека Сусрети 12, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2016, стр. 233˗247. [УДК 821.163.41.09˗32 Стојановић Р. ISBN 978˗86˗7379˗411˗2

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Станковић, Милена, „Артифицијелна стварност у роману Голманов страх од пенала Петера Хандкеа“, Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са шестог научног скупа Младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Година VI, књ. 2, Крагујевац, 2015, стр. 221˗231. [ISBN 978˗86˗85991˗73˗8]


  Станковић, Милена, „Злокобна бајка Илије И. Вукићевића“, Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са VII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 28. 3. 2015. на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Година VII/књига 2, Крагујевац, 2016, стр. 31˗40. [УДК 821.163.41 – 34.09 Vukićević I. I.  ISBN 978-86-85991-87-5]


  Станковић, Милена, „Симболика родног звука у делу Радосава Стојановића“, Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Лесковцу 11. и 12. априла 2014. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Лесковачки културни центар, Лесковац.


  Станковић, Милена, „Интертекстуалност и Илија И. Вукићевић“, у: Поетика српског реализма, зборник радова са научног скупа одржаног у организацији пројекта Поетика српског реализма (Београд, 5. децембра 2016. године), Београд, 2018, 173-181.


  Станковић, Милена, „Постмодернистичка теорија интертекстуалности и Илија И. Вукићевић“, у: Савремена наука о језику и књижевности 5 (НИСУН 5), том II, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, 129-143.

Poslednji put izmenjeno petak, 19 novembar 2021 19:56