Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 08.12.2021.

Jelena Jonić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.12.1980.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Književnost i srpski jezik
 • Godina diplomiranja: 2006.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Радосављевић, Јелена. Акуњинов римејк Чеховљевог Галеба (I). Часопис за књижевност, уметност и културу Свеске, март 2007, година осамнаеста, број 83, Панчево, стр, 134-138. 


  M 53, УДК 821.161.1.09-2 Чехов А.П, 821.161.1.09-2 Акуњин Б.


  Радосављевић, Јелена. Акуњинов римејк Чеховљевог Галеба (II). Часопис за књижевност, уметност и културу Свеске, јун 2007, година осамнаеста, број 84, Панчево, стр, 130-136. 


  M 53, УДК 821.161.1.09-2 Чехов А.П, 821.161.1.09-2 Акуњин Б.


  Радосављевић, Јелена. Духовни простор у приповедном делу Лазе Лазаревића. Часопис за Филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Philologia Mediana, 2013, година V, бр. 5, Ниш, стр. 125-140. 


  M 51, ISSN 1821-3332, COBISS-SR-ID 171242508.


   Радосављевић, Јелена. Хришћански мотиви и њихов одраз у виђењу савремености Јејтсовог и Лалићевог времена (поводом дела Путовање у Византију, Византија и Четири канона). Годишњак Центра за црквене студије, Црквене студије. 2015, година XII, бр. 12, Ниш, стр. 537-546. 


  M 24, ISSN 1820-2446, COBISS-SR-ID 115723532.


  Радосављевић, Јелена. Аспекти Кашанинове есејистике у књизи Српска књижевност у средњем веку. Зборник Mатице српске за књижевност и језик, 2016, књига 64, свеска 1, Нови Сад, стр. 39-58. 


  M 24, ISSN 0543-1220, UDC 82(05).


  Јонић, Јелена. Духовне димензије посланице игуману Спиридону Светога Саве у контексту српске средњовековне посланице. Годишњак Центра за црквене студије, Црквене студије. Тематски број, 2019, година XVI, бр. 16, Ниш, стр. 389-398. 


  M 24, ISSN 1820-2446, COBISS-SR-ID 115723532.


  Јелена, Јонић. Јеванђеље по Јовану у Савином  Житију Светог Симеона (Праћење адаптације јеванђељског предлошка увидом у цитатне категорије и форме), Годишњак Центра за Црквене студије, Црквене студије, година XX, бр. 20, Ниш, 2023, стр. 625-637.


  M 23, ISSN 1820-2446, COBISS.SR-ID 115723532.2023.


  Јелена, Јонић. Ликови српске житијне књижевности као сведочанство испуњења божанског провиђења у светлу Јеванђеља по Јовану, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 71, свеска 2, Нови Сад, 2023, стр. 403-415.


  М 23, UDC 27-23/-24 27-247.8 https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2023.71.2.3.


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Јонић, Јелена. Животописац Данило II у виђењу Димитрија Богдановића у делу Студије из српске средњовековне књижевности и Милана Кашанина у делу Српска књижевност у средњем веку. Зборник радова са научног скупа Византијско- словенска чтенија I, 2018,  Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Ниш, Центар за Црквене студије, Ниш, стр. 327-334. 


  M 33, ISBN 978-86-7181-105-7, COBISS-SR-ID 2611363


  Јонић Н, Јонић, Јелена. Правни статус Свете Горе од античког периода до данас. Православно монаштво. Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе, 2019, Центар за црквене студије, Ниш, стр. 153-166. 


  M 44, ISBN 978-86-84105-46-4, COBISS-SR-ID 274014476.


  Јонић, Јелена. Нaучно-истраживачка посета Хиландарској истраживачкој библиотеци nа Универзитету државе Охајо. Зборник радова са научног скупа Византијско-словенска чтенија III, 2020,  Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Ниш, Центар за Црквене студије, Ниш, стр. 207-212. 


  M 33, ISBN 978-86-80136-21-9, COBISS-SR-ID 21775113.


  Јонић, Јелена. 2022. Рецепција Јеванђеља по Јовану у „Житију краља Милутина“ Данила II у светлу културних и историјских прилика Милутиновог доба. Научни скуп: „Седам стотина година од упокојења Светог краља Милутина, Епархија Врањска и Рашко-призренска, Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Катедра за Византологију Филозофског факултета у Београду, Врање, 248-263.


  M 33, ISBN 978-86-87029-42-2, COBISS-SR-ID 859907977.


   


  Јонић Јелена. О интертекстуалности средњовековног текста увидом у цитатност и адаптацију јеванђељског предлошка у српској житијној књижевности. Зборник радова са научног скупа Византијско-словенска чтенија V, 2022. Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Ниш, Центар за Црквене студије, Ниш, стр. 109 -114. 


  M 33, ISBN 978-86-80136-27-1, COBISS.SR-ID 73116425.


  Јелена, Јонић. 2023. Петар Коришки – реплика јеванђељских дела  и снага народног подвижништва, Косово и Метохија кроз чињенице, тумачења и симболе, тематски зборник. Књига 1. Језик и књижевност, Институт за српску културу, Приштина, Лепосавић. 2023, стр. 225-237.


  M 33 УДК 271.2-36:929 Петар Коришки, свети

  27-299.4"12/13"

  Јонић, Јелена. 2023. Трагање за јеванђељским истинама у приказивању светости житијних јунака. Међународна научна конференција „Византијско-словенска чтенија VI" у организацији Центра за црквене студије, Центра за византијско-словенске студије и Међународнг центра за православне студије, Ниш, 229-240.


  M 33, UDK: 271.2-29 821.161.1-97.


  Јелена, Јонић. 2024. Доментијанов Сава као сведок новозаветног испуњења старозаветних пророчких предвиђања са освртом на Јеванђеље по Јовану, Свети Сава и Доментијан, Зборник са Међународне научне конференције одржане 26. и 27. маја 2023. године у Нишу и Студеници, Центар за црквене студије, Одељење за светосавске студије, Универзитет у Нишу и Центар за византијско-словенске студије, Ниш, 447-454.


  М33, УДК 279.123-247.8-277; 271.2-36:929 Сава, свети; 921.163.41-94.09 Доментијан.


 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Радосављевић, Јелена. Лазаревићева „Швабица“: љубавна прича или национална драма. Зборник радова са научног скупа Други о Србима, Срби о другима, 2012, Филозофски факултет, Ниш, стр. 243- 251. 


  M 14, УДК 821.163.41-34.09 Лазаревић Л.


   

Poslednji put izmenjeno subota, 10 februar 2024 14:50