Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 08.12.2021.

Jelena Jonić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.12.1980.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Književnost i srpski jezik
 • Godina diplomiranja: 2006.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Радосављевић, Јелена. Аспекти Кашанинове есејистике у књизи Српска књижевност у средњем веку. Зборник Mатице српске за књижевност и језик, 2016, књига 64, свеска 1, Нови Сад, стр. 39-58.


  Радосављевић, Јелена. Хришћански мотиви и њихов одраз у виђењу савремености Јејтсовог и Лалићевог времена (поводом дела Путовање у Византију, Византија и Четири канона). Годишњак Центра за црквене студије, Црквене студије. 2015, година XII, бр. 12, Ниш, стр. 537-546.


  Јонић, Јелена. Духовне димензије посланице игуману Спиридону Светога Саве у контексту српске средњовековне посланице. Годишњак Центра за црквене студије, Црквене студије. Тематски број, 2019, година XVI, бр. 16, Ниш, стр. 389-398.


  Радосављевић, Јелена. Духовни простор у приповедном делу Лазе Лазаревића. Часопис за Филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Philologia Mediana, 2013, година V, бр. 5, Ниш, стр. 125-140.


  Радосављевић, Јелена. Акуњинов римејк Чеховљевог Галеба (I). Часопис за књижевност, уметност и културу Свеске, март 2007, година осамнаеста, број 83, Панчево, стр, 134-138


  Радосављевић, Јелена. Акуњинов римејк Чеховљевог Галеба (II). Часопис за књижевност, уметност и културу Свеске, јун 2007, година осамнаеста, број 84, Панчево, стр, 130-136.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Јонић, Јелена. Животописац Данило II у виђењу Димитрија Богдановића у делу Студије из српске средњовековне књижевности и Милана Кашанина у делу Српска књижевност у средњем веку. Зборник радова са научног скупа Византијско- словенска чтенија I, 2018,  Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Ниш, Центар за Црквене студије, Ниш, стр. 327-334.


  Јонић Н, Јонић, Јелена. Правни статус Свете Горе од античког периода до данас. Православно монаштво. Тематски зборник посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке службе, 2019, Центар за црквене студије, Ниш, стр. 153-166.


  Јонић, Јелена. Нaучно-истраживачка посета Хиландарској истраживачкој библиотеци nа Универзитету државе Охајо. Зборник радова са научног скупа Византијско-словенска чтенија III, 2020,  Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Ниш, Центар за Црквене студије, Ниш, стр. 207-212.


  Jonić Jelena. Hrišćanski motivi i njihov odraz u vidjenju savremenosti Jejtsovog i Lalićevog vremena (povodom dela Putovanje u Vizantiju, Vizantija i Četiri kanona). Vizantija i pravoslavlje, 2015.


  Jonić Jelena. Recepcija Jevanđelja po Jovanu u „Žitiju kralja Milutina“ Danila Drugog u svetlu kulturnih i istorijskih prilika Milutinovog doba. Sedam stotina godina od upokojenja Svetog kralja Milutina, 2021.


  Јонић Јелена. О интертекстуалности средњовековног текста увидом у цитатност и адаптацију јеванђељског предлошка у српској житијној књижевности. Зборник радова са научног скупа Византијско-словенска чтенија V, 2022. Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за православне студије, Ниш, Центар за Црквене студије, Ниш, стр. 109 -114.


  Јонић Јелена. Трагање за јеванђељским истинама у приказивању светости житијних јунака, Међународни научни скуп: Византијско-словенска чтенија VI, Универзитет у Нишу, 26. новембар 2022.


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Радосављевић, Јелена. Лазаревићева „Швабица“: љубавна прича или национална драма. Зборник радова са научног скупа Други о Србима, Срби о другима, 2012, Филозофски факултет, Ниш, стр. 243- 251.


   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 20 novembar 2022 23:07