Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.05.2022.

Jelena Janković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.09.1988
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2011
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Јелена Јанковић, Замка благостања под маском стабилности запослења, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2018, Број 80, стр. 545-557, ISSN 0350-8501


  Јелена Јанковић, Специфичне мере „озелењавања“ осигурања за случај незапослености, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2016, Број 73, стр. 253-267, ISSN 0350-8501


  Јелена Јанковић, Осигурање за случај незапослености као инструмент за праведну еко-транзицију, Правни живот, 2016, Број 11, Књига 585, стр. 209-221, YU ISSN 0350-0500


  Јелена Јанковић, Клаузула забране конкуренције као вид ограничења права на рад у Републици Србији, Свет рада, 2014, Број 6, Волумен 11, стр. 742-755, ISSN 1451-7841

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Јелена Јанковић, Криза ефикасности и модел реформе система осигурања за случај незапослености у Републици Србији, Зборник радова студената докторских студија права, 2016, стр. 193-207, ISBN 978-86-7148-215-8


  Јелена Јанковић, Могућности и изазови новог управљања људским ресурсима и улога осигурања за случај незапослености, Зборник радова студената докторских студија права, 2016, Волумен IV, стр. 319-333, ISBN 978-86-7148-224-0


  Јелена Јанковић, Правна природа уговора о раду, Гласник права, 2012, Број 3, Година III, стр. 28-44

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Јелена Јанковић, Интеграција образовања и рада са аспекта реформе система осигурања за случај незапослености, У: МИЋОВИЋ, Миодраг (ур.). Услуге и услужна правила: Зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 13. маја 2016. године на Правном факултету у Крагујевцу, у организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2016, стр. 753-766, ISBN 978-86-7623-065-5


  Јелена Јанковић, Морални ризик у осигурању за случај незапослености, У: МИЋОВИЋ, Миодраг (ур.). Услуге и одговорност – Зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 19. маја 2017. године на Правном факултету у Крагујевцу, у организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2017, стр. 1111-1124, ISBN 978-86-7623-074-7


  Јелена Јанковић, Радноправна сигнализација на путу спречавања дехуманизације рада, У: МИЋОВИЋ, Миодраг (ур.). Савремени правни промет и услуге – Зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 25. маја 2018. године на Правном факултету у Крагујевцу, у организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2018, стр. 1099-1112, ISBN 978-86-7623-081-5


  Јелена Јанковић, Специфичне мере оптималне флексибилности радних аранжмана, У: МИЋОВИЋ, Миодраг (ур.). Слобода пружања услуга и правна сигурност – Зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 17. маја 2019. године на Правном факултету у Крагујевцу, у организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2019, стр. 1103-1116, ISBN 978-86-7623-088-4


  Јелена Јанковић, Начело хуманости као основ будућности услужне економије, У: МИЋОВИЋ, Миодраг (ур.). Услуге и права корисника – Зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 26. јуна 2020. године на Правном факултету у Крагујевцу, у организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2020, стр. 53-64, ISBN 978-86-7623-098-3


  Јелена Јанковић, Начело прилагођености услуге и право на слободан избор, У: ВУЈИСИЋ, Драган (ур.). Услуге и владавина права – Зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 28. маја 2021. године на Правном факултету у Крагујевцу, у организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2021, стр. 1023-1036, ISBN 978-86-7623-103-4

Poslednji put izmenjeno petak, 13 maj 2022 13:53