Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.05.2022.

Jovana Milović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.05.1991.
 • Mesto rođenja: Kosovska Mitrovica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšti smer
 • Godina diplomiranja: 2014
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Јована Миловић, „Јавнобележничко завештање у српском правном систему“, Зборник радова Правног факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2020, стр. 81-99; UDK: 347.68: 347.961.1(497.11); ISSN 0354-6543; COBISS.SR-ID 112451847, М53.


  2. Јована Миловић, “Одрицање од наслеђа у српском праву”, Зборник радова Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2018, стр. 145-158; UDK: 378.63:347.66(497.11) ); ISSN 0354- 6543;COBISS.SR-ID 112451847; М53.


  3. Јована Миловић, „Истополни партнери као законски наследници у упоредном законодавству”, Научно истраживачки пројекат „ПРАВНИ АСПЕКТИ САВРЕМЕНИХ ДРУШТВЕНИХ КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ” – за период 01.01.2019. – 31.12.2021. године, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2020, стр. 163-174; UDK: 347(082):347.65:347.62-055.3(4); ISBN 978-86-6083-067-0; COBISS.SR-ID 26762505, М63.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Јована Миловић, “Поклон за случај смрти у српском праву”, Зборник радовa Правногфакултета у Нишу 86/2020, стр. 223-236; UDK: 34(058):347.67(497.11); doi:10.5937/zrpfn0-23401; ISSN 0350-8501; (Рад je изложен на Међународној конференцији „Право и мултидисциплинарност“, одржаној 12−13. 4. 2019. на Правном факултету у Нишу), М51.


  2. Јована Миловић, „Еутаназија као разлог недостојности за наслеђивање“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 89/2020, стр. 415-434; UDK: 347.67(497.11:436); doi: 10.5937/zrpfn0-28646; ISSN 0350-8501; (Рад је изложен на Међународној научној конференцији „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, одржаној 18. 09. 2020. у online формату, на Правном факултету у Нишу), М51.


  3. Бранко Милетић, Јована Миловић, „Ванбрачни партнери као законски наследници у упоредном законодавству са посебним освртом на права бивше СФРЈ”, НАУКА БЕЗ ГРАНИЦА III, Међународни тематски зборник, Свеска 5, Друштво у огледалу науке, Косовска Митровица, 2020, стр. 257-272; UDK: 316.4(082):347.65/.66(497.1-89); ISBN 978-86- 6349-155-7; COBISS.SR-ID 23364105; М14.


  4. Јована Миловић, „Ванредни облици завештања у праву Републике Србије”, Зборник радова „ПРАВНА ТРАДИЦИЈА И ИНТЕГРАТИВНИ ПРОЦЕСИ”, Том I, Правни факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2020, стр. 311-326; UDK: 347.67(497.11); ISBN 978-86-6083-064-9; COBISS.SR-ID 24439049; (Рад је изложен на научном скупу са међународним учешћем под називом „ПРАВНА ТРАДИЦИЈА И ИНТЕГРАТИВНИ ПРОЦЕСИ”, одржаном у online формату, на Правном факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици), М33.

Poslednji put izmenjeno subota, 14 maj 2022 23:37