Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.09.2022.

Irfan Gračanin

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.02.1985
 • Mesto rođenja: Novi Pazar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet sporta i fizickog vaspitanja
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Dejan, S., Milanović, Z., Trajković, N., Gračanin, I., & Palić, R. (2010). UTICAJ MODERNE KOŠARKE NA AEROBNE I ANAEROBNE SPOSOBNOSTI KOŠARKAŠA. Fzička kultura, 1, 86-89. ISSN 0350-3836. UDC 796.


  Milanović, Z., Palić, R., Trajković, N., Gračanin, I., & Stošić, D. (2010). PREVENTION OF OVERTRAINING SYNDROM IN FOOTBALL PLAYER. Fizička kultura, 2, 44-47. ISSN 0350-3836. UDC 796.


  Trajković, N., Palić, R., Gračanin, I., Stošić, D., & Milanović, Z. (2010). EFEKTI PLIOMETRIJSKOG  TRENINGA I PREPORUKE ZA SIGURNO IZVOĐENJE. Fizička kultura, 2, 111- 114. ISSN 0350-3836. UDC 796.


  Palić, R., Milanović, Z., Gračanin, I., Trajković, N., & Stošić, D. (2010). EFEKTI TRENAŽNOG PROCESA U DŽUDOU. Fizička kultura, 2, 40- 43. ISSN 0350-3836. UDC 796.


  Gračanin, J. & Gračanin, I. (2011). TERMINI U PLIVANJU. Fis komunikacije u fizičkom vaspitanju, sportu i Rekreaciji, 154-160. ISBN 978-86-87249-45-5.


  Međedović, A. & Gračanin, I. (2011). UTICAJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA USPEH U SMUČANJU. Sport i zdravlje, 130-138. ISSN 1840-4790.


  Šabotić, B., Gračanin, I., & Jandrić, E. (2011). UTICAJ DRUŠTVENOG ASPEKTA NA TJELESNE DEFORMITETE DONJIH EKTREMITETA I NJIHOVA PREVENCIJA. Sport i zdravlje, 139-143.


  Gračanin, I., Palić, R., & Gračanin, J. (2011). EFEKTI INTENZIVNOG TRENINGA SNAGE NA KARDIOVASKULARNU IZDRŽLJIVOST. Sport mont, 31,32,33, 198-206. ISSN 1451-7485.


  Trajković, N., Milanović, Z., & Gračanin, I. (2011). PLIOMETRIJSKI TRENING KOD DECE. Sport mont, 311-316. ISSN 1451-7485.


  Gračanin, I., Međedović., E., Mekić, H., & Mavrić, F. (2012). EFEKTI PLIVANJA KOD OSOBA SA INVALIDITETOM. Research in kinesiology, 40(2), 37-41. ISSN 1857-7679.


  Šabotić, B., Gračanin, I., & Salihu, H. (2012). VEŽBE OBLIKOVANJA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU. Research in kinesiology, 40(2), 37-41.


  Međedović, A., Pljakić, B., & Gračanin, I. (2012). EFEKTI MODELA SPORTSKO – REKREATIVNIH AKTIVNOSTI NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE, MOTORIČKE I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI STUDENATA. Sport i zdravlje, 262-267. ISSN 1840-4790.


  Gračanin, J. & Gračanin, I. (2012). ANALIZA STAVOVA RODITELJA U AKCIJI OBUKE NEPLIVAČA. Sport i zdravlje, 272-275. ISSN 1840-4790.


  Međedović, A. & Gračanin, I. (2012). ODNOS RODITELJA O VALORIZACIJI FIZIČKIH SPOSOBNOSTI I NEKIM SPECIFIČNOSTIMA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA. Activities in physical education and sport, 2(1), 81-86. ISSN 1857-7687.


  Međedović, E., Pljakić, B., Gračanin, I., & Međedović, A. (2012). RAZVOJ SPORTA SRBIJE SA ASPEKTOM NA DEČIJI I OMLADINSKI SPORT. Društveno-ekonomski razvoj Srbije sa akcentom na Šumadiju i Kragujevac. 195-206. ISBN 978-86-85985-23-2 (CSINB).


  Međedović, E., Pljakić, B., Šćepanović, T., Gračanin, I., & Međedović, A. (2013). UTVRĐIVANJE ODNOSA VASPITAČA PREMA ORGANIZACIONIM OBLICIMA AKTIVNOSTI NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA. New horizons In education, Culture and Sports, 347-352.


  Gračanin, I. & Gračanin, J. (2013). UTICAJ SNAGE NA BRZINU U PLIVANJUResearch in kinesiology, 41(2), 164-168. ISSN 1857-7679.


  Pljakić, B., Međedović, A., Gračanin, I., Momčilović, U., Maksimović, J., & Međedović, E. (2013). TRIM STAZA U FUNKCIJI OČUVANJA ZDRAVLJA I KVALITETA ŽIVOTA. Pharm health, 1, 125-133. ISSN 978-02-01387-96-24.


  Pljakić, B., Gračanin, I., Međedović, A., Dečković, S., Međedović, E., & Beširović, E. (2014). ULOGA RODITELJA I ŽIVOTNE SREDINE U SPORTSKO – REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA. V međunarodno savjetovanje Travnik, 90. ISSN 2232-8807.


  Gračanin, J. & Gračanin, I. (2014). FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI OSOBA SA DAUNOVIM SINDROMOM. Sport i Zdravlje Tuzla, 124 – 127.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Gračanin, I. & Gračanin, J. (2013). OBLICI VEŽBANJA U VODI ZA OSOBE SA DAUNOVIM SINDROMOM. Beograd zbornik radova, 453-.461.


  Gračanin, J. & Gračanin, I. (2013). KARAKTERISTIKE FIZIČKOG VEŽBANJA ZA OSOBE SA DAUNOVIM SINDROMOM. Beograd zbornik radova, 462-.472. 


  Đurović, M., Gračanin, I., Paunović, M., Okičić, T., & Madić, D. (2022). UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA BRZINU PLIVANJA MLADIH PLIVAČA. 9. Medjunarodna naučna konferencija „Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti, 43.

Poslednji put izmenjeno utorak, 27 septembar 2022 21:19