Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.11.2022.

Nikola Stevanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.08.1992.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Računarske nauke
 • Godina diplomiranja: 2016
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Nikola Stevanović, Branimir Todorović, Vladan Todorović; Web attack detection based on traps; Applied Intelligence; 2022; 1-25


  Nikola Stevanović; Character and word embeddings for phishing email detection; Computing and Informatics; 2022; (prihvaćen za objavljivanje)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Nikola Stevanović; Population-based feature selection for intrusion detection; First Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence (SICAAI); 2022;

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 28 novembar 2022 17:27