Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.02.2023.

Ljubica Mihajlović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05.02.1990.
 • Mesto rođenja: Brus, Republika Srbija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Građanskopravni smer
 • Godina diplomiranja: 2013
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Љубица Михајловић, Вештачка интелигенција и грађански судски поступак – домен примене и ограничења, Зборник радова 35. Сусрета Копаоничке школе природног права Слободан Перовић, Радови за награду „Професор Слободан Перовић“, Београд 2022, том IV, 107-119, категорија М31 – излагање рада на међународној научној конференцији по позиву;

  2. Љубица Михајловић, The Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure – A New Method of Legal Protection of Children's Rights, Facta Universitatis, series Law and Politics, University of Niš, Niš, 2022, Vol. 20, No. 2, 161-174, категорија – М52;

  3. Љубица Михајловић, Права детета у дигиталном окружењу – изазови и стандарди заштите, Правни хоризонти, 2022, Vol. 5, No. 5, 161-181, категорија М53;

  4. Право законског наслеђивања супружника, ванбрачних партнера и партнера из истополних заједница у српском праву – de lege lata и de lege ferenda, Двадесет година Закона о наслеђивању Републике Србије, Правни факултет у Нишу, 2016, 109-125;

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Љубица Јанић, „Право детета на слободно изражавање мишљења у поступку за лишење родитељског права“, Зборник радова студената докторских студија, Правни факултет у Нишу, 2016; 177-191;

  2. Љубица Јанић, „Истополне заједнице – један поглед на праксу Европског суда за људска права“, Зборник радова студената мастер и докторских студија права, Правни факултет у Нишу, Vol. 4, 2016, 401-414;

  3. Љубица Јанић, Заштита права на имовину пред Европским судом за људска права, Зборник радова Нова научна едукативна мисао, Номотехнички центар Београд, бр. 2/2015, 68-75;

  4. Тања Китановић, Љубица Јанић, Споразумни развод брака у судској пракси, Билтен судске праксе Вишег суда у Нишу.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 27 februar 2023 07:19