Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.11.2023.

Jovana Anđelković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.12.1989.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   


   
 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Анђелковић Јована, УПРАВНА СТВАР, Зборник радова Правног факултета у Нишу 57(79) (2018): 455-475.ISSN 0350-8501


  2.Анђелковић Jована, Public administration during the COVID-19 pandemic and reform directions, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2022, (96), 90-120.ISSN 0350-8501


  3.Анђелковић Јована, Круљ-Младеновић Милица, Legal mechanisms for the protection of the rights of national minorities in local self-government in the Republic of Serbia. Bizinfo (Blace), 2021, бр.12(2), стр. 123-134.ISSN 2217-2769


  4. Анђелковић Jovana. Accountability of employees in public administration. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 2023, 14.1: 111-116. ISSN 2217-2769


  5. Анђелковић, Ј. Разлози за покретање управног спора, Правни хоризонти, Правни факултет Универзитата у Нишу, бр. 1/2018, 17-30, ISSN 2620-1674


  6. Анђелковић, Јована, Родна равноправност на локалном нивоу, Зборник радова ,,АкадемијаРадноПравности“, Фондација Ане и Владе Дивац, Београд, 2022. стр. 43-62.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Анђелковић Јована, Управни поступак у раду центра за социјални рад, Друштвене девијације,Породица и савремено друштво-изазови и перспективе, Центар модерних знања, Бања Лука,2020 (5), стр. 204-215.


  2. Анђелковић Јована., Никчевић, Иван., Круљ-Младеновић, Милица, ONE - STOP SHOP IN PUBLIC ADMINISTRATION, International Conference „Education, science, economics and technologies“, Management and education, 2022, Универзитет “Prof. Dr Assen Zlatarov”, Burgas, 18 (4), стр. 19-23


  3. Анђелковић, Јована (2019) Улога локалне самоуправе у заштити животне средине, Зборник радова ,,Abuse of the Law and Abnormal Law Versus Rule of Law“, Охридска школа права, IURIDICA PRIMA, Институт за правно-економска истраживања и едукацију, 10, стр. 409-423


  4. Анђелковић Јована, Медијско насиље, Друштвене девијације, Зборник радова, Не насиљу-јединствен друштвени одговор, Центар модерних знања, Бања Лука, 2018, бр. 3, стр. 320-330.


  5. Круљ-Младеновић, М., Анђелковић, Ј. (2021). Савремене миграције и правни стандарди у поступку азила. IV Међународни научни скуп "Значај Мини Шенгена за евроинтеграције Западног Балкана, Економски факултет Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2021, стр. 310-327


  6. Анђелковић, Јована, Европски стандарди правног статуса државних службеника, 7. МЕЃУНАРОДНА научна конференција Охридска школа на правото, The Future of the Law:Facing the Challenges of Covid 19, IURIDICA PRIMA, Институт за правно економска истраживања и едукацију, 2020, бр. 11-12, стр. 341-355


  8. Јована Анђелковић, Милица Круљ-Младеновић, Михајло Ђуровић, THE RIGHT OF DIRECT PARTICIPATION OF CITIZENS AND ITS FORMS AT THE LOCAL LEVEL IN THE REPUBLIC OF SERBIA, Центар модерних знања, Бања Лука, 2023, бр. 8, стр. 363-371.


  9.Никчевић Иван, Младеновић Круљ Милица, Анђелковић Јована, Правни аспекти прекограничне сарадње локалних самоуправа, V Међународна научна конференција ,,Регионални развој и прекогранична сарадња“, Привредна комора Пирот, 2021, стр. 301-315

Poslednji put izmenjeno subota, 25 novembar 2023 23:20