Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.12.2013.

Slavoljub Milovanovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.novembar 1962.
 • Mesto rođenja: Rosica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Finansijski smer
 • Godina diplomiranja: 1986
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   

  Slavoljub Milovanović Biljana Đorđević Marija Radosavljević Ognjen Radović Jovica Stanković Informacioni sistemi i elektronsko poslovanje, Ekonomski fakultet, Niš, 2020. ISBN 978-86-6139-206-1, COBISS.SR-ID 27082761

  Slavoljub Milovanović, Jovica Stanković, Sličnosti, razlike i integracija mobilne i elektronske trgovine, Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, urednici: Tadija Đukić, Dragana Radenković Jocić, Ekonomski fakultet u Nišu, 2020., str. 537-557.  

  Slavoljub Milovanović, Ivana Marković, Uloga web mininga u elektronskom poslovanju preduzeća, Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, urednici: Tadija Đukić, Dragana Radenković Jocić, Ekonomski fakultet u Nišu, 2019., str. 537-553.  

  Slavoljub Milovanović, Ivana Marković, Savremene informacione tehnologije i modeli za analizu poslovnih podataka, Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, urednici: Jadranka Đurović Todorović, Marija Radosavljević, Ekonomski fakultet u Nišu, 2018., str. 501-516.  

  Slavoljub Milovanović, Živorad Gligorijević, Informaciono-tehnološki klasteri kao specifična forma umrežavanja preduzeća u IT industriji, Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, urednici: Jadranka Đurović Todorović, Marija Radosavljević, Ekonomski fakultet u Nišu, 2017., str. 233- 251. 

  Upravljanje transformacijom informacione funkcije preduzeća, Ekonomski fakultet, Niš, 2003.

  Upravljanje znanjem preduzeća, Ekonomski fakultet, Niš, 2008.

  Upravljanje elektronskim poslovanjem, Ekonomski fakultet, Niš, 2008. (koautor: R. Jovanović)

  Razvoj i primena koncepta mobilnog bankarstva, Ekonomski fakultet, Niš, 2016. ISBN 978-86-6139-127-9, COBISS.SR-ID 226595596

   

  Poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima radova nacionalnog i međunarodnog značaja

  “Implementacija elektronske javne uprave na primeru opštine Čačak”, Tematski zbornik radova povodom projekta: Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke, urednik: Zoran Arandjelović, Ekonomski fakultet, Niš 2013., str. 839-852. ISBN 978-86-6139-086-9, COBISS.SR-ID 204457484 UDC 004.738.5:35(497.11) Čačak), M45

  “Strategijski pravci i uslovi razvoja elektronske uprave u Srbiji”, Tematski zbornik radova povodom projekta: Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke, urednici: Zoran Arandjelović, Srdjan Marinkovic, Ekonomski fakultet, Niš 2015., str. 693-711. ISBN 978-86-6139-095-1, COBISS.SR-ID 214591244. Koautor: R. Jovanović  UDC 35.077:004.45(497.11), M45

  “Modeli i implementacija B2B elektronskog poslovanja”, Tematski zbornik radova povodom projekta: Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke, urednik: Marija Radosavljević, Ekonomski fakultet, Niš 2016., str. 619-631. ISBN 978-86-6139-114-9, COBISS.SR-ID 221294092  UDC 004.738.5, M45

  „Inovativni pristup strategijskom upravljanju elektronskim poslovanjem preduzeća”, Tematski zbornik radova povodom projekta: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, urednik: Marija Radosavljević, Jadranka Đurić-Todorović, Ekonomski fakultet, Niš 2016., str. 662-675. ISBN 978-86-6139-125-5, COBISS.SR-ID 225777420  Koautor: Ivana Marković  UDC 004.738.5:339]:005.21, M45

  „Virtual Workplaces – New Opportunity for Employment“, New Challenges in Changing Labour Markets, Jovan Zubovic, Ivana Domazet (editors), Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia, 2012, pp. 373-386. M14

  “Digitalna podela i virtuelna radna mesta”, Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti, urednik Jovan Zubović, Institut ekonomskih nauka, Beograd 2011., str. 153-176. M44

  „Crisis in Information Systems Domain and Possible Solutions – The Case of Serbian Organizations“, Proceedings of bilateral colloquium (thematic collection of papers): Experiences in Overcoming the Global Economic Crisis - the Cases of Italy and Serbia, Editors: Z. Arandjelovic and D. Martelato, Faculty of Econimics, Nis, 2011, pp. 123-138. M14

  “Elektronska državna uprava kao podrška ekonomskom razvoju”, Tematski zbornik radova sa međunarodne konferencije: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, urednik: Z. Aranđelović, Ekonomski fakultet, Niš 2013., str. 727-738. M45

  “Elektronska državna uprava u Srbiji – ocena sadašnjeg stanja i mogućnost unapređenja”, Tematski zbornik radova povodom projekta: Nauka i svetska ekonomska kriza, urednik: E. Petrović, Ekonomski fakultet, Niš 2012., str. 55-65. M45

  “Regionalni i demografski aspekti digitalne podele u Srbiji”, Tematski zbornik radova sa međunarodne konferencije: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, urednik: Z. Aranđelović, Ekonomski fakultet, Niš 2012., str. 439-452. M45

  “Klijent-server informacioni sistemi - primer uspešne implementacije”, Tematski zbornik radova povodom projekta: Nauka i svetska ekonomska kriza, urednik: E. Petrović, Ekonomski fakultet, Ekonomski fakultet, Niš 2011., str. 317-326. M45

  “Uticaj informaciono-tehnološke infrastrukture na ekonomski razvoj”, Tematski zbornik radova sa međunarodne konferencije: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja
  jugoistočne Evrope, urednik: Z. Aranđelović, Ekonomski fakultet, Niš 2011., str. 603-618. M45

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  Poslovni informacioni sistemi, Ekonomski fakultet, Niš, 2009. (koautori: R. Jovanović, O. Radović i J. Stanković)

  Elektronskio poslovanje, Ekonomski fakultet, Niš, 2010. (koautor: R. Jovanović)

  Poslovna informatika - praktičan pristup, Četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet, Niš, 2007. (koautori: R. Jovanović, O. Radović i J. Stanković)

  Poslovna informatika - praktičan pristup, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet, Niš, 2002. (koautori: Dr Radmila Jovanović, Jovan Mitrović i Ognjen Radović);

  Zbirka rešenih zadataka iz programiranja (COBOL), Ekonomski fakultet, Niš, 1995. (koautori: R. Jovanović i S. Cvetković)

  Poslovna informatika - praktičan pristup, Prvo izdanje, Ekonomski fakultet, Niš, 1998., (koautori: R. Jovanović, I. Mladenović i S. Cvetković).

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Tanja Janaćković, Slavoljub Milovanović, Software support to financial reporting on the Internet in the practice of companies in the Republic of Serbia, Ekonomika Preduzeća, Vol. 68 No 5-6, 2020, pp. 319-329.

  Vladimir Milićević, Slavoljub Milovanović, The Inovative Approach to Intelligent Helpdesk Systems Development, STED Journal Vol. 1, No. 2, November 2019, str. 31-42. ISSN  2637-2150

  Slavoljub Milovanović, Jovica Stanković, Electronic Tourism Business Models, Horizons, International Scientific Journal, Series A: Social Sciences and Humanities,  Year XII, Volume 23, December 2018,  pp. 467-480, ISSN 1857-988,

  Goran Milovanović, Slavoljub. Milovanović, Gabrijela Popović, Uticaj prirodnih katastrofa na lance snabdevanja, Megatrend revija, Vol 15 No 1, 2018, pp. 139-158.

  Slavoljub Milovanović, Živorad Gligorijević, The Role of Information and Communication Technologies in Transformation of Tourism Business and Markets, Teme Vol. 41, No 1, january-march 2017, pp. 105-117, 

  Slavoljub Milovanović Tanja Janaćković, Jovica Stanković, The Role of Electronic Business in the Reengeneering and Integration of Business Processes, Economic Themes, Vol. 55 No 4, 2017, pp. 539-560. 

  Goran Milovanović, Slavoljub Milovanović, Goran Radisavljević, Globalization - The Key Challenge of Modern Supply Chains, Ekonomika Vol. 63 № 1, january-march 2017, pp. 31-39

  Jovica Stanković, Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović, Applying the Moodle Platform in Online Student Self-assessment, Economic Themes, Vol. 55 No 2, 2017, pp. 281-304.

  Žarko Rađenović, Slavoljub Milovanović, Goran Milovanović, Heliant Health Information System as a Support to Electronic Business of Healthcare Organizations in Serbia, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol.14, No 3, 2017., pp. 265–279,  

  „Sistem obuke za upravljanje krizom baziran na savremenim informacionim tehnologijama“, Ekonomske teme 53, br. 3, 2015., str. 445-460. ISSN: 0353-8648. Koautor: Vladimir Milićević  UDK 005.334:004, M51

  „Adoption and Implementation of Information Technology in Small and Medium Enterprises“, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol. 11, No 3, 2014, pp. 251 - 260. UDC 004.7: 334.012.63/.64  M51

  “Improving Business HelpDesk Systems With Intelligent Search Mechanism”, Ekonomski pogledi Vol. 17, br. 2, 2015, str. 123-137. ISSN 1450-7951, UDK: 659.23, Koautori: Vladimir Milićević, Bojana Milosavljevic  М52

   “Conception and Implementation of Integrated Industrial Enterprise System of Electronic Business”, Communications in Dependability and Quality Management, An International Journal, Vol 18, No 2, Jun 2015, pp. 13-25. UDC 005.94  004.738:339]::005, Koautori: Ivana Marković, Ivana Kostadinović  M53  ISSN 1450-7196

  "Potentials of Electronic Business Development in Serbia", Economics of Agriculture, Vol 63, No 2, 2016., pp. 429-444. UDC: 004.738.5:339 (497.11)  ISSN 0352-3462, M24

  Tanja Janaćković, Slavoljub Milovanović, Goran Milovanović, “The Transformation of Business Models and Markets in the Era of Internet and Electronic Business”, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol. 13, No 1, 2016, pp. 59-72.  UDC 004.738.5:339, M51

  Goran Milovanović, Slavoljub Milovanović, Tanja Janaćković, The Role of Contemporary Web Technologies in Supply Chain Management”, Ekonomika Vol. 62, No 1, 2016, pp. 43-58.  M52 UDC338 (497.1), M52 

  "The Role and Potential of Information Technology in Agricultural Improvement", Economics of Agriculture, No 2, 2014., pp. 471–485. M24

  „Digitalna podela u Srbiji iz demografske perspektive“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-2, 2013., str. 301-319. ISSN 0354-3293, COBISS.SR-ID 10455311, eISSN 2217-8082, M51 

  „Uticaj virtuelnih radnih mesta na kvalitet posla“, Ekonomske teme 51, br. 3, 2013., str. 483-497. M51

  „Selection of Supply Chain Management Software – Principles and Recommendations“, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol. 10, No 2, 2013, pp. 179–190. M51

  "Uloga elektronskih berzi u internet  poslovanju preduzeća“, Ekonomika br. 2, 2013, str. 20-28. M52

  "Aims and Critical Success Factors of Knowledge Management System Projects", Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol.8, No 1, 2011., pp. 31-40. M51

  “Data Warehouse Development Management”, Communications in Dependability and Quality Management, An International Journal, Vol 11, No 2, 2008, pp. 5-12. M53

  "Uticaj informacione tehnologije na strukturu
  turističkog tržišta i odnose sa potrošačima"
  , Turističko poslovanje, br. 5, jun 2010., str. 167-178. M53

  “Informacioni sistem za podršku turističkom poslovanju zasnovan na web tehnologiji", Turističko poslovanje, br. 6, decembar 2010.,
  str. 209-218. M53

  “Opportunities and Challenges of Electronic
  Learning”,
  Facta Universitatis, Series: Economics and Organization,Vol. 7, No 2, 2010., pp. 191-199. M51

  “Arhitektura sistema za podršku odlučivanju u oblasti turizma”, Turističko poslovanje, br. 7, jun 2011., str. 141-148. M53

  "Proizvodni informacioni sistem kao jezgro integralnog informacionog sistema preduzeća", Ekonomske teme 4, 2003., str. 83-92. M52

  “Razvoj web aplikacija elektronske trgovine - primer preduzeća Net Leskovac”, Ekonomske teme 4, 2004., str. 71-78. M52

  "Strategijsko upravljanje informaciono-tehnološkim resursima preduzeća",
  Strategijski menadžment, god. 10, broj 4, 2005., str. 11-15. M52

  “Nova uloga informacionih sistema u digitalnom preduzeću”, Ekonomske teme 4, 2005., str. 81-90. M52

  “Merenje rizika u projektovanju informacionih sistema”, Strategijski menadžment, vol. 12, br. 3-4, 2007., str. 37-41. M52

  “Executive Information Systems In New Environment of Electronic Commerce”, Economic Themes, No 6, 2007, pp. 41-48. M51

  “Podsticaji i barijere za prihvatanje elektronskog poslovanja”, Ekonomske teme 3, 2007., str. 119-129.  M51

  “Osnove formulisanja strategije elektronskog poslovanja preduzeća”, Economic Themes, No 1, 2008., pp. 11-20. M51

  “Information Technology Support for Supply
  Chain Management”
  , Ekonomske teme 4, 2007., str. 33-42, M51

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Slavoljub Milovanović, Goran Milovanović, Contemporary trends in university education of information specialists, Proceedings of International Conference: Digital economy: Chances, risks, sustainable  development, Editors: Tadija Đukić, Dragana Radenković Jocić, Faculty of Econimics in Nis, Nis, 15 October 2020., pp. 285-292,

  Slavoljub Milovanović, Management Information Systems: Socio-Technological Approach, Proceedings of International Conference: Contemporary Economic Trends: Technological Development and Challenges of Competitiveness, Editors: Tadija Đukić, Dragana Radenković Jocić, Faculty of Econimics in Nis, Nis, 18 October 2019., pp. 369-375

  Slavoljub Milovanović, Development of Business Information Systems and Change Management, Proceedings of International Conference: Quantitative and Qualitative Analysis in Economics, Editors: Tadija Đukić, Dragana Radenković Jocić, Faculty of Econimics in Nis, Nis, 18 October 2018., pp. 233-240,

  Slavoljub Milovanović, Žarko Rađenović, Business Information Systems as a Support for Analyzing Energy Efficiency of Healthcare Organizations, Proceedings of International Conference: Contemporary Approaches in the Analysis of Economic Performances, Editors: Jadranka Djurić Todorović, Marija Radosavljević, Faculty of Econimics in Nis, Prolom Spa, 11-12 October 2017., pp. 123-130,

  “Architecture of Extranet Systems for Support to Enterprise Electronic Business “, Proceedings of International Conference: The Financial and Real Economy: Toward Sustainable Growth, Faculty of Econimics, Nis, 2014., pp. 291-301. ISBN 978-86-6139-096-8, COBISS.SR-ID 212440076 

   “Recent Trends on Business Intelligence Software Market”, Proceedings of Fourth International Scientific Conference: Economics and Management-Based on New Technologies, Scientific and Technical Center for Intellectual Property, Vrnjačka Banja 2014, pp. 230-235. ISBN 978-86-6075-045-9, COBISS.SR-ID 209695244, UDK 005(082) 330.34(082)

   “Implementation of Extranet Technology in Supply Chain Management”, Proceedings of Fifth International Scientific Conference: Economics and Management-Based on New Technologies (EMoNT 2015), Scientific and Technical Center for Intellectual Property, Vrnjačka Banja 2015, pp. 343-351. ISBN 978-86-6075-055-8 

  „Risk Management and Information Systems Security “, Proceedings of 3rd International Scientific Conference: Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Faculty of Economics, University of Kragujevac, Kragujevac, 2015., pp. 751-762. ISBN 978-86-6091-049-5, COBISS.SR-ID 215316236 

   “The Strategies and Measures for Protection of Information Systems”, Proceedings of International Conference: Challenges in Business and Economics: Growth, Competitiveness and Innovations, Nis, 2015., pp. 415-428. ISBN 978-86-6139-115-6, Koautor: Dušan Perović 

  “Evaluation of Strategic Potential for Electronic Business Implementation”, Proceedings of International Conference: The Priority Directions of National Economy Development, Nis, 2016., pp. 207-217. ISBN 978-86-6139-129-3, COBISS.SR-ID 227454732  Koautor: Aleksandra Stoiljković Ranđelović

  Milovanović, S., Gligorijević, Ž., Kostadinović, I., (2016), „Development of Industrial Clusters – the Specificities and Features of IT Clusters”, Proceedings of the 4th Internacional Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2016), Faculty of Economics in Kragujevac, pp. 165-174. ISBN 978-86-6091-070-9, COBISS.SR-ID 228037132 

  „Economic Impact of Electronic Government“, Proceedings of International Conference: Current Problems and Ways of Ensuring Socio-economic Development of Country and Regions, April 28, 2014, Dnipropetrovsk, Ukraina, pp. 321-323. ISBN 978-966-8866-92-0

  “Knowledge Sharing Between Users and Information Specialists: Role of Trust”, in Proceedings of International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC 2010), Orlando, USA, April 6th - 9th, 2010, pp. 236-240.

  “Intranet as a Communication and Collaboration Platform for Support to Electronic Business“, Proceedings of International Conference: The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, Faculty of Econimics, Nis, 2013., pp. 343-352.

  “Business-to-Business Systems
  for Support to Electronic Commerce”
  , Proceedings of Third International Scientific Conference: Economics and Management-Based on New Technologies, Scientific and Technical Center for Intellectual Property, Vrnjačka Banja 2013, pp. 298-304.

  “Electronic Government Implementation in Serbia – The Case of E-government Web Portal”, Proceedings of International Scientific Conference: "Standards in and Challenges
  to Public Administration in the XXI Century", Dedicated to the 20th Anniversary of Public Administration Bachelor Programme at D. A. Tsenov Academy of Economics Svishtov, Svishtov 10-11 May 2013, pp. 642-648.

  „Electronic Banking on the Example of Piraeus Bank“, Proceedings of 2nd International Scientific Conference: Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2012), Faculty of Economics, University of Kragujevac, Kragujevac, 2013, pp. 313-322.

  “Business Application of Intranet Technology - The Case of „Hydroelectric Plants Djerdap“, Proceedings of International Conference: Serbia and the European Union, Faculty of Econimics, Nis, 2012., pp. 277-287.

  “Information Technology Support to Virtual Teams – Advantages and Disadvantages”, Proceedings of International Conference on
  Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT-2012), University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, October 26, 2012, pp. 178-182.

  “Software Support to Supply Chain Management”, Proceedings of Second International Symposium: Engineering, Management And Competitiveness (EMC 2012), Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin 2012, pp. 395-400.

  „Information Technology Adoption and Implementation in Small and Medium Enterprises“, Proceedings of International
  Conference Information and Communication Technologies for Small and Medium
  Enterprises, Arandjelovac, 2011, Technical
  faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin 2011, pp. 92-96.

  “Strategic Role of Information Technology in
  Enterprise Knowledge Management”
  ,
  Proceedings of First International Scientific Conference: Economics and Management-Based on New Technologies, Scientific and Technical Center for Intellectual Property, Vrnjačka Banja 2011, pp. 383-390.

  “Use of Information Technology in Knowledge Management and Gaining Competitive Advantage”, Proceedings of International Jubilee Scientific Conference: Economy and Management in the 21st Century – Solutions for Stability and Growth, Vol 3, The D. A. Tscenov Academy of Economics, Svishtov 2011, pp. 77-83.

  “Application of Knowledge Management Information Technologies in Small and Medium Enterprises”, Proceedings of International Scientific Conference: Small and Medium Enterprises - Possibilities and Perspectives (SMEPP-2011), Novi Pazar, Serbia, April 2011, pp. 469-480.

  “Information Technologies for Creation and Distribution of Enterprise Knowledge”, Proceedings of First International Scientific Conference: What after the Crisis – Searching for New Possibilities, Higher Education Institution for Applied Studies for Enterpreneuralship, Belgrade, 2011, pp. 209-215.

  “Contemporary Decision Support and Knowledge Management Technologies”, Proceedings of First International Symposium: Engineering, Management And Competitiveness 2011 (EMC 2011), Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin 2011, pp. 303-308.

  “Enterprise Intellectual Capital Management
  Supported by Information Technologies”
  , Proceedings of International Jubilee Scientific and Practical Conference: Contemporary Dimensions of Commercial Business – Communication Between Science and Practice, Faculty of Production and Commercial Business, The D. A. Tscenov Academy of Economics, Svishtov 2011, pp. 268-273.

  „Classification of Electronic Markets and Criteria for Choosing On-line Exchanges”, Proceedings of International Conference: The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century, Faculty of Econimics, Nis, 2010, pp. 645-654.

  “Features and Models of Enterprise Electronic Business”, Proceedings of International Conference: Competitiveness in Conditions of Global Economy, Faculty of Econimics, Nis,
  2008, pp. 263-269.

  Methods of Information Discovery on Internet”, Proceedings of International Conference: Challenges of the World Economic Crisis, Faculty of Econimics, Nis, 2009, pp. 587-594.

  „Innovations In Information Technology Field”, Proceedings of International Conference: Challenges of the World Economic Crisis, Faculty of Econimics, Nis, 2009., pp. 595-601. (koautor: I. Pavlović).

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Slavoljub Milovanović, Koncept i primena mobilnog „klaud“ računarstva, Tematski zbornik radova sa 25. međunarodne konferencije: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Urednici: Ž. Gligorijević, Tadija Đukić, Ekonomski fakultet u Nišu, 15. oktobar 2020., str. 555-562. 

  Slavoljub Milovanović, Razvoj i primena mobilne poslovne inteligencije u elektronskom poslovanju preduzeća, Zbornik radova sa 8. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment: Cirkularna ekonomija - prilika za održivi razvoj (PIM8), Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin 20.april 2019. , str. 204-210. 

  Slavoljub Milovanović, Konceptualni okvir razvoja mobilnog preduzeća, Četvrta nacionalna konferencija sa medjunarodnim učešćem: Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo (ITOP19), urednik: Alempije Veljović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Čačak 6-7. aprila 2019.. str. 99-106

  Slavoljub Milovanović, Uloga širokopojasnog interneta u socio-ekonomskom razvoju, Tematski zbornik radova sa 24. međunarodne konferencije: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Urednici: Ž. Gligorijević, Tadija Đukić, Ekonomski fakultet u Nišu, 21. jun 2019., str. 525-532.

  Slavoljub Milovanović, Milica Pavlović, Uloga Interneta u regionalnom razvoju, Tematski zbornik radova sa 23. međunarodne konferencije: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Urednik: Ž. Gligorijević, Ekonomski fakultet u Nišu, 29. jun 2018., str. 197-206.

  Slavoljub Milovanović, Faktori razvoja elektronskog obrazovanja i učenja, Zbornik radova sa 4. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment - Inovativnost: generator novih znanja (PIM7), Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin 28.april 2018. , str. 137-144. 

  Slavoljub Milovanović, Uloga nastavnika u elektronskom učenju i individualizacija nastave, Treća nacionalna konferencija sa medjunarodnim učešćem: Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo (ITOP18), urednik: Alempije Veljović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Čačak 24-25. marta 2018.. str. 437-444,  

  Slavoljub Milovanović, Marko Krstić, Kategorizacija i implementacija softvera elektronskog poslovanja, Tematski zbornik radova sa 22. međunarodne konferencije: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Urednik: Z. Arandjelović, Ekonomski fakultet, Niš, 23. jun 2017., str. 387-395. 

  Slavoljub Milovanović, Softverski alati i sistemi za podršku elektronskom učenju, Četvrta nacionalna konferencija sa medjunarodnim učešćem: Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju - RPPO17, urednik: Alempije Veljović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Čačak 29. septembra do 01. oktobra 2017. str. 49-56, 

  Slavoljub Milovanović, Informaciono-komunikacione tehnologije u kontekstu globalizacije i regionalizacije, 20. Međunarodna konferencija: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2017, Prijevor, Čačak, Srbija, 29.-30. jun 2017. str. 447- 452, 

   

  “Informacioni sistemi i tehnologije za podršku integralnom upravljanju lancima snabdevanja”, Tematski zbornik radova sa međunarodne konferencije: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Urednik: Z. Arandjelović, Ekonomski fakultet, Niš 2014., str. 485-496. ISBN 978-86-6139-092-0, COBISS.SR-ID 208078348, UDC 007:004.7

  „Osnovni principi i mere sigurnosti elektronske trgovine“, Zbornik radova sa 17. Međunarodne konferencije: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2014, Prijevor, Čačak, 27-28. jun 2014., str. 593-598. ISBN 978-86-86355-16-4, COBISS.SR-ID 207635724

  „Uticaj informacionih tehnologija na reinžinjering poslovnih procesa – primer hipotekarnih zajmova“, Zbornik radova sa 4. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem - Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment: Inovacijom u budućnost, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin 2014. , str. 135-142. ISBN 978-86-84289-65-2, COBISS.SR-ID 285726471 

  „Razvoj konkurentske strategije u elektronskom turizmu“, Zbornik radova sa 18. Međunarodne konferencije: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2015, Prijevor (Čačak), Srbija, 25-26. jun 2015., str. 603-608. ISBN 978-86-86355-18-8. Koautori: Ivana Marković, Ivana Kostadinović 

   “Značaj transfera tehnologije za regionalni razvoj”, Tematski zbornik radova sa 20. međunarodne konferencije: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Urednik: Z. Arandjelović, Ekonomski fakultet, Niš 2015., str. 129-138. ISBN 978-86-6139-104-0, COBISS.SR-ID 215997196. Koautor: Žarko Rađenović 

  „Troškovni pristup evaluaciji investicija u elektronsko poslovanje kao sastavnog dela menadžmenta informacionih sistema“, Zbornik radova sa konferencije: Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik (LIMEN 2015), Beograd, Srbija, 10. decembar 2015., str. 574-582. ISBN 978-86-80194-02-8, COBISS.SR-ID 220662540, Koautor: Žarko Rađenović 

   “Ekološki aspekti informaciono-komunikacionih tehnologija i održivi regionalni razvoj”, Tematski zbornik radova sa 21. međunarodne konferencije: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Urednik: Z. Arandjelović, Ekonomski fakultet, Niš 2016., str. 213-223. ISBN 978-86-6139-122-4, COBISS.SR-ID 224107276  Koautor: Tatjana Jovanović 

   “Modeli i regulatori mobilnog bankarstva”, Zbornik radova sa 19. Međunarodne konferencije: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2016, Prijevor (Čačak), Srbija, 2016., str. 387-392. ISBN 978-86-86355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052

  „Upravljanje razvojem elektronskog
  poslovanja na nivou države“,
  Zbornik
  radova sa 16. Međunarodne konferencije: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2013, Beograd, Srbija, 27-28. jun 2013., str. 695-700.

  “Elektronsko učenje i transformacija obrazovnog procesa”, Zbornik radova sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem: Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju (RPPO 2013), Tehnički fakultet Čačak, Čačak 2013., str. 224-232.

  „Sigurnost informacionih sistema i konkurentska strategija preduzeća“, Zbornik radova sa 3. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem - Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment: Jačanje regionalne konkurentnosti u uslovima tranzicije, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin 2012. , str. 117-123.

  „Ekonomska propaganda u funkciji unapređenja prepoznatljivosti marke Mercedes-benz“, Zbornik radova sa 15. međunarodne konferencije: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću (ICDQM-2012), Istraživački centar DQM Čačak, 28-29. Jun 2012, Beograd, str. 223-233. (koautori: G. Milovanović L. Mihailović, V. Milovanović)

  „Elektronsko poslovanje i konkurentska
  strategija preduze
  ća“, Zbornik radova sa medjunarodnog naučnog skupa: Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta (ES-NBE 2011), Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2012., str. 1009-1020.

  “Radikalna i inkrementalna transformacija
  poslovnih procesa uz podršku informacionih tehnologija”,
  Zbornik radova sa 2. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment - šansa za progres, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin 2011., str. 289-294.

  “Uloga informacione  tehnologije u agrobiznisu”, Zbornik radova sa naučne konferencije sa međunarodnim učešćem: AGROBIZ 2011, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar 2011., str. 322-332.

  „Korišćenje informacione tehnologije u agrarnom sektoru“, Zbornik radova sa 8. skupa privrednika i naučnika (SPIN2011): Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020, Beograd, 2011., str. 570-577.

  “Problemi u implementaciji integralnog informacionog sistema preduzeća”, Zbornik radova sa 14. međunarodne konferencije: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću (ICDQM-2011), Beograd 2011., str. 560-565.

  “Elektronsko učenje – tehnologije, prednosti i nedostaci”, Zbornik radova sa konferencije: Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, Univerzitet Metropolitan, Beograd, 2010., str. 32-37.

  „Reinženjering poslovnih procesa i menadžment informacioni sistemi“, Zbornik radova sa 1. konferencije: Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment, Zrenjanin, 2011. str. 181-185.

  “Informacioni sistemi za kreiranje znanja u
  preduzeću”,
  Zbornik radova sa 7. skupa privrednika i naučnika (SPIN-2009): Operacioni menadžment i globalna kriza, Beograd, 2009., str. 626-631.

  "Studija izvodljivosti i pregled troškova
  informacionih sistema"
  , Zbornik radova sa 13. medjunarodnog simpozijuma o upravljanju projektima (YUPMA-2009), Zlatibor, 2009., str. 35-39.

Poslednji put izmenjeno subota, 01 maj 2021 09:07