Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 09.06.2021.

Đurđijana Ilić Koderman

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.09.1992. g.
 • Mesto rođenja: Kruševac, Srbija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovno upravljanje
 • Godina diplomiranja: 2015. g.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Đurđijana Ilić Koderman, "Uticaj promene poslovne strategije na proces upravljanja karijerom u preduzeću", biblioteka "INITIUM", Zadužbina Andrejević, Beograd, 2021. g. - procedura objavljivanja u toku

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Ilić Đ., Andrejić, M., Janošević M., „Prilog unapređenju komunikacije i poslovanja u logističkim poslovnim sistemima“, Vojno delo, 7/2017, DOI: 10.5937/vojdelo1707424I, str. 424–436 (M51)

  2. Ilić Đ., „Razvoj i mesto preduzetništva u privredi Republike Srbije“, naučno – stručni časopis „Trendovi u poslovanju“, sves. 1, br. 11, 2018. g., Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, str. 1 – 10 (M53)

  3. Ilić Đ., Ilić S., „Specifičnosti finansiranja proizvodnih malih i srednjih preduzeća“, naučno-stručni časopis „Trendovi u poslovanju“, sves. 2, br. 12, 2018. g., Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, str. 19 – 28 (M53)

  4. Andrejić M., Panić S., Ilić Đ., „Uloga i delovanje elite u oslobađanju i usmeravanju društvene energije“, Vojno delo 5/2018, DOI: 10.5937/vojdelo1805334A, str. 334–355 (M51)

  5. Andrejić M., Janošević M., Ilić Đ., Panić S., „Mentor i mentorski rad“, Vojno delo 6/2019, DOI: 10.5937/vojdelo1906406A, str. 406 – 424 (M52)

  6. Ilić Đ., Andrejić M., Janošević M., Ilić S., „Uticaj nacionalne kulture na proces upravljanja organizacionim promenama“, Vojno delo 7/2019, DOI: 10.5937/vojdelo1907419I, str. 419 – 440 (M52)

  7. Janjić I., Ilić Đ., „Zadovoljstvo poslom kao merilo subjektivnog uspeha u karijeri“, naučno – stručni časopis „Trendovi u poslovanju“, sves. 1, br. 13, 2019. g., Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, ISSN 2334-816X UDK:005.32:331.101.32, str. 49 – 60 (M53)

  8. Ilić Đ., Janjić I., Ilić S. „Upravljanje karijerom putem karijernog savetovanja“, naučno – stručni časopis „Trendovi u poslovanju“, sves. 2, br. 14, 2019. g., Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, ISSN 2334-816X UDK:005.966005.942, str. 36 – 44 (M53)

  9. Andrejić M., Ketin S., Ilić Đ., „Prilog unapređenju promišljanja u Srbiji o brodarstvu i logistici privrednih brodova“, Vojno delo 4/2019, DOI: 10.5937/vojdelo1904359A, str. 359–384 (M52)

  10. Ilić Đ., „Merenje apsentizma kao preduslov kvalitetnog upravljanja apsentizmom“, naučno – stručni časopis „Trendovi u poslovanju“, sves. 1, br. 15, 2020. g., Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, ISSN 2334-816X, UDK: 330.341:32(497.11) 352.07:331.13, str. 66 – 74 (M53)

  11. Ilić Đ., „Razumevanje faza i ciljeva procesa razvoja karijere u kontekstu uspešnog upravljanja karijerom“, naučno – stručni časopis „Trendovi u poslovanju“, sves. 2, br. 16, 2020. g., Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, str. 49 –56 (M53)

  12. Ilić Đ., Mrdak G., Bojić M., „Sociološki aspekt apsentizma radne snage“, Časopis za menadžment, finansije i pravo „Oditor“, volumen VII, broj 01/2021, Beograd, 2021. g., str. 195 – 224 (M51)

  13. Ilić Koderman Đ., „Organizaciona posvećenost zaposlenih kao posledica zadovoljstva zaposlenih“, naučno – stručni časopis „Trendovi u poslovanju“, sves. 1, br. 17, 2021. g., Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, str. 16 – 24 (M53)

  14. Andrejić M., Ilić Koderman Đ., Ketin S., „Prilog unapređenju promišljanja o sastancima kao načinu vaspitnog rada rukovodioca u sektoru odbrane“, Vojno delo 2021 (M52) - procedura objavljivanja u toku

  15. Ilić Koderman Đ., „Uzroci fluktuacije radne snage kao posledica nezadovoljstva poslom“, naučno – stručni časopis „Trendovi u poslovanju“, sves. 1, br. 17, 2022. g., Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, str. (M53), procedura objavljivanja u toku

  16. Ilić Koderman Đ., "Implikacije strategije nepovezane diverzifikacije u poljoprivredi na strategiju upravljanja karijerom", Ekonomika poljoprivrede, (M24) procedura objavljivanja u toku

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Janosević M., Nikolić S., Veljković N., Ilić Đ., “THE INFLUENCE OF IRREGULAR EXPLOITATION OF OILAND ITS DERIVATIVES IN THE ENVIRONMENT”, 6th International Conference “APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT” – ANTiM 2018, 19.–21. april 2018., Belgrade, Serbia, Faculty of Information Technology and Engineering, Faculty of Business Studies and Law, UNIVERSITY „UNION – NIKOLA TESLA” OF BELGRADE, r. 595 – 605 (M33)

  2. Nikolić S., Janosević M., Tešanović B., Ilić Đ., “HAZARDS OF ACCIDENT OF OIL DERIVATIVES”, 6th International Conference “APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT” – ANTiM 2018, 19.– 21. april 2018., Belgrade, Serbia, Faculty of Information Technology and Engineering, Faculty of Business Studies and Law, UNIVERSITY „UNION – NIKOLA TESLA” OF BELGRADE, r. 341 – 350 (M33)

  3. Ilić Đ., Andrejić, M., Janošević, M., „Satisfaction factors as a criterion of success in career“, Zbornik radova sa 22. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2019, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2019. g., str. 193 – 198 (M33)

  4. Ilić Đ., Andrejić, M., Janošević, M., Ilić, S., „Mentorizing process and mentoring, Zbornik radova sa 22. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2019, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2019. g., str. 117 – 122 (M33)

  5. Ilić Đ., Andrejić, M., Janošević, M., Ilić, S., „Traditional versus modern career models“, Zbornik radova sa 22. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2019, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2019. g., str. 205 – 210 (M33)

  6. Ilić Đ., Andrejić, M., Panić S., „Specifications of individual and organizational career management“,Zbornik radova sa 22. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2019, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2019. g., str. 232 – 239 (M33)

  7. Panić S, Ilić Đ., Andrejić M., Andrejić S., „Efficient preparation and realization of business meeting“, Zbornik radova sa 23. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2020, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, septembar 2020. g., str. 185 – 193 (M33)

  8. Ilić Đ., Andrejić M., Ilić S., „Systemic approach to the causes of labor fluctuation“, Zbornik radova sa 23. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2020, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, septembar 2020. g., str. 194 – 199 (M33)

  9. Ilić Đ., Andrejić M., Ilić S., Andrejić S., „The psychological aspect of absenteeism“, Zbornik radova sa 23. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2020, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, septembar 2020. g., str. 200 – 205 (M33)

  10. Ilić Đ., Andrejić M., Ilić S., „The medical aspect of absenteeism“, Zbornik radova sa 23. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2020, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, septembar 2020. g., str. 206 – 212 (M33)

  11. Ilić Đ., Andrejić M., Andrejić S., Brkljač N., „Meetings as a form of educational operations of leaders“, Zbornik radova sa 23. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2020, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, septembar 2020. g., str. 213 – 220 (M33)

  12. Janjetović, R., Ilić Đ., Stanković M., „The role of the control in the public sector“,XI International scientific meeting „Sustainability of economic development“, 15. – 18. jul 2020. godine, Palić, ISBN 978-86-88535-21- 2, str. 164 – 174 (M33)

  13. Ilić Koderman Đ., Andrejić M., Ilić S., „Learning organization as a sustainable competitive advantage“, Zbornik radova sa 24. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2021, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću – DQM, Prijevor, jun 2021. g., str. 286 - 292  (M33) 

  14. Ilić Koderman Đ., Ilić S., Andrejić M., „Non – formal education as a necessity of the modern age“, Zbornik radova sa 24. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2021, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću – DQM, Prijevor, jun 2021. g., str. 293 - 300 (M33) 

  15. Ilić Koderman Đ., Ilić S., Andrejić M., „Interconnection of education and development of entrepreneurship“, Zbornik radova sa 24. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2021, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću – DQM, Prijevor, jun 2021. g., str. 140 - 149 (M33) 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Andrejić M., Mirčevski M., Jovanović, V., Ilić Đ., „Preduzetništvo i preduzetnici u sferi rada“, Zbornik radova, 19. DQM Međunarodna konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM - 2016, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2016. g., str. 123 – 132 (M63)

  2. Ilić Đ., Andrejić, M., Janošević, M., Arsić, S. „Prilog unapređenju komunikacije logističkim poslovnim sistemima“, Zbornik radova, 19. DQM Međunarodna konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2016, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2016. g., str. 442 – 450 (M63)

  3. Andrejić, M., Ilić Đ., „Razvoj brenda Ribarske banje kao turističke destinacije“, Zbornik radova sa Međunarodne naučno - stručne konferencije „Inovacijama u budućnost“ održane 08. decembra 2016. godine, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Moskovska međunarodna visoka škola biznisa i Ledra College Nikosia, 2016. g., str. 228 – 236 (M63)

  4. Ilić Đ., „Usklađivanje marketing strategije i strategije preduzeća“, Zbornik radova sa prve naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju“ održane 17. maja 2017. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, str. 211 – 214 (M63)

  5. Ilić Đ., „Organizaciona struktura preduzeća kao faktor razvoja liderstva“, Zbornik radova sa prve naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju“ održane 17. maja 2017. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, str. 243 – 247 (M63)

  6. Ilić Đ., Andrejić, M., Dragović N., Menadžment ljudskih resursa“, Zbornik radova sa 20. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2017, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2017. g., str. 321 – 326 (M63)

  7. Ilić Đ., Andrejić, M., Panić S., „Govor tela – osnovne perspektive“, Zbornik radova sa 20. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM-2017, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2017. g., str. 327 – 332 (M63)

  8. Ilić Đ., „Važnost strategijske analize kao faze strategijskog menadžmenta“, Zbornik radova sa druge naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju“ održane 17. maja 2018. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, str.101 – 106 (M63)

  9. Ilić Đ., Nikolić S., Andrejić, M., „Doprinos sektora malih i srednjih preduzeća privrednom razvoju Republike Srbije“, Zbornik radova sa 21. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM - 2018, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2018. g., str. 226 – 231 (M63)

  10. Ilić Đ., Andrejić, M., Ilić S., „Marketing i savremeno tržište“,Zbornik radova sa 21. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM - 2018, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2018. g., str. 208 – 213 (M63)

  11. Andrejić, M., Ilić Đ., Conić N., „Logistika brodova trgovačke mornarice“,Zbornik radova sa 21. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM - 2018, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2018. g., str. 220-225 (M63)

  12. Ilić Đ., Ivanović – Đukić M., Andrejić, M., „Važnost strategije diverzifikacije u savremenim uslovima privređivanja“,Zbornik radova sa 21. DQM Međunarodne konferencije UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM - 2018, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun 2018. g., str. 321-326 (M63)

  13. Ilić Đ., „Uticaj i značaj poreza na dodatu vrednost u poreskom sistemu“, Zbornik radova sa VIII Međunarodnog naučnog kongresa „Revizija“, Palić, 2018. g., Centar za ekonomska i finansijska istraživanja Beograd, ISBN 978-86-88535-12-0, str. 191 – 212 (M63)

  14. Janjić I., Ilić Đ., „Značaj obrazovanja za regionalni razvoj jugoistočne Srbije“, 23. naučni skup „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope“, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, 29. jun 2018. g., str. 293 – 299 (M63)

  15. Ilić Đ., Jovićević P., Mihajlović M., „Strategija diverzifikacije kao nužnost opstanka, rasta i razvoja proizvodnih preduzeća“, Zbornik radova sa IX Međunarodnog naučnog kongresa „Revizija“, Kragujevac, Centar za ekonomska i finansijska istraživanja Beograd, maj 2019. g., str. 249 – 260 (M63)

  16. Janjić I., Ilić Đ., „Zadovoljstvo poslom u fazama karijere zaposlenih“, Zbornik radova sa treće naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju“, održane 16. maja 2019. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, str. 193 – 198 (M63)

  17. Ilić Đ., Janjić I., Ilić S., „Sličnosti i razlike između posla i karijere“, Zbornik radova sa treće naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju“, održane 16. maja 2019. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, str. 199 – 204 (M63)

  18. Ilić Đ., „Zadovoljstvo poslom kao imperativ upravljanja karijerom“, IX međunarodni poljoprivredni simpozijum „Održivi razvoj savremene poljoprivredne proizvodnje“, oktobar 2019. godine, Palić, ISBN 978-86-88535-20- 5, str. 291 – 305 (M63)

  19. Ilić Đ., „Najvažniji faktori koji utiču na apsentizam radne snage“, Zbornik radova sa četvrte naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju“, održane 24. septembra 2020. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, str. 127 – 132 (M63)

  20. Ilić S., Ilić Đ., „Važnost analize posla kao aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa“, Zbornik radova sa četvrte naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju“, održane 24. septembra 2020. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, str. 143 – 150 (M63)

  21. Ilić Koderman Đ., Ilić S. „Principi bitni za povećanje efektivnosti dnevnog rada menadžera i organizacija“, Zbornik radova sa pete naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju“ održane 25. oktobra 2021. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, Biznis inkubator Kruševac, str. 147 – 152 (M63)

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 03 februar 2022 01:26