Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.06.2021.

Александар Савић

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.07.1993.
 • Mesto rođenja: Лесковац
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Војна академија
 • Odsek / Grupa / Smer: Финансије
 • Godina diplomiranja: 2016
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Милош Миљковић, Александар Савић и Филип Милановић, „Економско-правна   анализа   висине   зараде   припадника   Војске   Србије   пре   и   у   току   трајања мултинационалне операције“, Војно дело бр. 2/2017., стр. 272-279, M51
  2. Tatjana Stevanović, Ljilja Antić i Aleksandar Savić, „Specifity of performance measurement in the ministry of defense and the Serbian armed forces“, Factauniversitatis, Series:Economics and Organization,Vol.16, No 3, 2019., str. 283-297, M51
  3. Александар Савић и Милош Миљковић, „Методе и мере за спречавање, односно елиминацију двоструког правног опорезивања“, Часопис за рачуноводство, ревизију и пословне финансије бр.2/2016, стр. 206-217, M52
  4. Александар Савић и Милош Миљковић, „Ефекти  пензијског  осигурања  на  економско  понашање  у  САД“, Гласник  за  друштвене  науке  на универзитету „Алфа“ бр.8/2016., стр. 123-145, M53
  5. Милош Миљковић и Александар Савић, „Анализа двоструког економског опорезивања и могућност његове примене у финансирању буџета“, Часопис за менаџмент, финансије и право„Одитор“, бр. 2/2018., стр. 60-68, M54
  6. Александар Савић, Милош Миљковић и Тамара Дамњановић, „Улога књиговодствене документације у рачуноводственом информационом систему“, Часопис за менаџмент, финансије и право „Одитор“, бр. 3/2018., стр. 110-127, M54
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Милош Миљковић, Александар Савић и Филип Милановић, „Структура тржишта са посебним освртом на тржиште производа наменске индустрије“, 19. Међународна DQM конференција „Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2016., стр. 579-585, M33
  2. Никола Миленковић, Милош Станојевић и Александар Савић, „Информациона анализа финансијских извештаја“, 8. Међународни научни конгрес „Ревизија“ Палић, 2018., стр. 70-77, M33
  3. Александар Савић, Милош Миљковић и Ива Матић, „Функционална веза јавног сектора са осталим макроекономским секторима“, 9. Међународни пољопривредни симпозијум „Одрживи развој савремене пољопривредне производње“ Палић 2019., стр. 74-81, M33
  4. Валентина Јовановић, Александар Савић, Ана Копривица и Душан Ђукић, „Национални извори међународног привредног права као основ развоја пољопривреде“, 9. Међународни пољопривредни симпозијум „Одрживи развој савремене пољопривредне производње“ Палић 2019., стр. 123-136, M33
  5. Александар Савић, „Раст и развој регионалног интелектуалног капитала у циљу одрживе конкурентности региона земље“, VII међународна научна конференција „Транзиција у 21.веку“, Крагујевац 2020., стр. 70-89, M33
Poslednji put izmenjeno utorak, 06 jul 2021 18:56