Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.12.2013.

Dragana Radenkovic-Jocic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.04.1961.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1985
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  • Monografija, pod nazivom "Strane investicije u zemljama u tranziciji" objavljena je avgusta 1997. godine, strana 140, u izdanju Zadužbine "Andrejević" iz Beograda. Recenzenti su prof. dr Stevan Šogorov, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu i prof. dr Djurica Acin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Subotici (ISBN 86-7244-035-8)

  • Monografija "Instrumenti obezbeđenja plaćanja u ugovorima međunarodne trgovine", strana 122, april 2000. godine u izdanju Studentskog kulturnog centra iz Niša (recenzija - prof. dr Borko Krstić), (ISBN 86-7757-075-0)

  • Monografija "Anatomija korporativnog prava", str. 115, april 2007. godine, Niš, SKC (recenzenti: prof. Dr Dušanka Đurđev i prof. Dr Nada Barac) (ISBN 978 -86-7757-136-8)

  • Monografija " Unapređenje poslovne konkurentnosti (pravno određenje i međusobna uslovljenost)", str. 179,  Niš, 2007, koautori dr Ljiljana Stanković i dr Suzana Đukuć (ISBN 978-86-85099-38-0)

  • Public and private partnership – possible way to efficiency, u Improving the competitiveness of enterprises and national economies, 2017, str. 93-110, 

   ISBN 978-86-6139-137-8

  • European Union Competition Law – how the State Aid Improves Public Services, u Strengthening the Competitiveness of Entreprises and National Economies, 2018. str. 39-54,  ISBN 978‐86‐6139-144-6
  • Regulatiry Reform – Analysis for Serbia and Recommendations of a Necessary Improvment in the Function of Strengthening National Competition, 2018, u Crucial Aspects of Improving National Competitiveness, str. 103-121, ISBN 978-86-6139-153-8
  • Digital single market – benefits and disadvantages, why we need a digital single market, u Improving macroeconomic competitiveness , 2019, str. 221-236, ISBN
   978-86-6139-182-8

   

   

   

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  1. Privredno pravo, 2017, Niš

  2. Korporativno upravljanje, 2013, Niš

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. Quantitive approach to economic effects’ analysis considering electronic waste recyling, Technics Technologies Education Management - TTEM journal Vo.8, No 4, 2013, ISSN 1840-1503, e-ISSN: 1986-809X, Impact Factor: 0.414 (Indexes: Scopus, EBSCO: Education Research Index, Index Copernicus registration february, 2009), koautori: Jelena Stankovic, Marija Andjelkovic Pesic, Bruno Bojic, Boban Stojanovic

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Pristup koevolucije – neophodnost za osiguranje kvaliteta dizajna novog proizvoda, Ekonomske teme 51(3), 2013, Ekonomski fakultet Niš, str. 465-482, ISSN 0353-8648,

  2. Zaštita prava intelektualne svojine u kontekstu privrednog razvoja Srbije, Ekonomske teme 3, 2012, Ekonomski fakultet Niš, str. 337-350, ISSN: 0353-8648

  3. Dogovorna praksa u pravu konkurencije EU, zbornik ’Nauka i svetska ekonomska kriza’, 2012, izdavač Ekonomski fakultet Nis, str. 99-106, ISBN 978-86-6139-055-5, COBISS.SR.-ID 194027788

  4. Harmonizacija regulative o upravljanju bankarskim rizikom, Teme, Univerzitet u Nišu, 2012, broj.3,  Vol. Jul-septembar, str. 1193-1214, ISSN 0353-7919

  5. Dužnost pažnje – konkurentna prednost kompanija, Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet Niš,  2011, str. 289-296, ISBN 978‐86‐6139‐042‐5

  6. Legal Relation between the Shareholders and the Managers in South-Eastern European Countries as a Competitiveness Conditions, Economic themes,  No. 4/2009, str. 1-31, ISSN  0353-8648

  7. Intelektualna svojina – element zajedničkog tržišta EU, Teme, Niš, 2007 , str. 253-262, ISSN   0353-7919

  8. Preliminarni koraci i principi HACCP i zaštita potrošača, Niš, 1/2007, 3-16, ISSN 0353-8648

  9. Key Participants in Companies - Conflict of Interest (the Case of United Kingdom), Ekonomske teme, 6/2004, Nis, 19-26

  10. Izazov preuzimanja kompanija prema pravu kompanija EU, Evropsko zakonodavstvo, 11/2005, Beograd, str. 19-22

  11. Spajanje kompanija prema Trećoj direktivi EU, Pravo i privreda, 5-8/2005, Beograd, str. 834-843

  12. Uticaj procesa harmonizacije na korporacijsko pravo, Evropsko zakonodavstvo, 12/2005, Beograd, str. 69-72

  13. Položaj akcionara u značajnim korporativnim aktivnostima, Ekonomske teme, 3/2005, Niš, str. 65-74

  14. Principal-agent odnos kao element korporativnog upravljanja u pravu EU,  Ekonomske teme 1-2/2005, Niš, str. 181-188

  15. Single member company, convenient or not for the founders, Facta Universitatis, series Economics and Organization, Vol. 2, No 3, 2005, Niš, str. 209-219

  16.  Strane investicije kao faktor konkurentnosti u procesu pridruživanja EU, Ekonomske teme, 3-4/2006, str. 145-154, ISSN 0353-8648, ID 1117795, UDC 33

  17. The Board Structure As a Significant Element of Corporate Governance, Facta Universitates, series Economics and Organization, Niš, Vol. 3, No 2, 2006, Nis, 151-160

  18. Pravni aspekt osiguranja u EU - fokus na status posrednika u osiguranju, Pravni život  10/2004, Beograd, str. 957-967

  19. Koncesije kao način unapredjenja efikasnosti preduzeća, Nis, Ekonomske teme, 3/2003, pg. 129-136

  20. Podrška EU razvoju malih i srednjih preduzeća, Pravo i privreda 5/8-2004, Beograd, str. 1050-1061

  21. Finansijski lizing - bitan element domaćeg i međunarodnog prava, Pravni zivot, Beograd, 11/2003, str. 571-580

  22. Zloupotreba dominantnog položaja – element konkurentnosti (primer zemalja Istočne i Centralne Evrope), Tematski zbornik " Razvijanje konkurentske prednosti u  Srbiji u uslovima evropskih integracija", Ekonomski fakultet Niš, 2007, str. 117-130,  ISBN 978-86-85099-59-5

  23.  

   Internacionalizacija evropskog prava i globalizacija prava konkurencije, Tematski zbornik  „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, knjiga 2, Ekonomski fakultet Niš, 2008, str. 215-228, ISBN978-86-85099-79-3

  24.  

   Ethical Business  Behaviour – Condition to be Competitive – focus on director’s duties, Tematski zbornik „Competitiveness in the Conditions of  a Global Economy“, Niš, 2008, str. 371-382, ISBN 978-86-85099-80-9

  25.  

   Korporativno upravlajnje kao faktor poslovne uspešnosti preduzeća u Srbiji, Tematski zbornik „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, knjiga 3, 2009, str. 121-132, ISBN 978-86-6139-000-5

  26.  

   Državna pomoć – element konkurentne prednosti preduzeća, „Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije“, izdavač - Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2011, str. 319-334, ISBN 978-86-6139-033-3

  27.  

   The Shareholders’ Position as an Element of Corporate Governance – Focus on OECD Principles, Improving Competitiveness of Public and Private Sector by Networking Competences, izdavač - Faculty of Economics, University of Niš, 2011, str. 141-156, ISBN 978-86-6139-044-9

  28.  

   Bankruptcy – an inescapable part of the competition economy, Zbornik:Improving the competitiveness of enterprises and national economies – factors and strategies, 2013,  Ekonomski fakultet Niš,  str. 155-169, ISBN 978-86-6139-083-8, COBISS.SR.-ID 203438860 203438860

  29.  

   Introduction on Public and Private Partnership Regulation in the Companies Competitiveness Context, tematski zbornik Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, 2012, str. 16-177, ISBN 978-86-6139-051-7, COBISS.SR.-ID 193396492

  30.  

   Pravni status i značaj malih i srednjih preduzeća, Niš, Ekonomske teme, 5/2002, str. 71-79

  31.  

   Pravno regulisanje elektronskog poslovanja i njegova primena u cilju efikasnije strategije razvoja preduzeća, Beograd, Pravni život, 11/2002-III, str. 631-643

  32.  

   Franchising - an Advancement Form of Enterprises' Economic Efficiency, Facta Universitatis, Niš, 10/2002, pg. 47-56     

  33. Uloga države u razvoju efikasnosti preduzeća, Niš, Ekonomske teme, 3/2002, str. 123-131

  34.  

   Zaštita stranih investicija u Jugoslaviji i zemljama istočne i centralne Evrope, Pravo i privreda, Beograd, broj 5-8/2002, str. 522-531

  35.  

   Privatizacija u zemljama zapadne evrope - mogućnosti primene iskustava u postupku privatizacije u našoj zemlji, Nis, Ekonomske teme, 1-2/2002, str. 283-291

  36.  

   Pravo konkurencije u Evropskoj Uniji, Pravni život, broj 12/2001, str. 347-360

  37.  

   Ugovor o vođenju poslova (menadžmentu), Niš, Ekonomske teme, 3/2001, str. 357-364

  38.  

   Ugovorno-pravni aspekti zastupanja i distribucije robe, Pravni život, Beograd, broj 11/2000, str. 419-430

  39.  

   Osnivanje Evropskog društva, Ekonomske teme, Niš, broj 3/2000., str. 35-47

  40.  

   Upravljanje preduzećem i jugoslovensko pravo, Menadžment i privreda u tranziciji, Ekonomske teme, Niš, broj 2-3/1998, str. 478-489

  41.  

   Harmonizacija zakona o porezu na dodatu vrednost u zemljama Evropske unije sa osvrtom na naš poreski sistem, Niš, Ekonomske teme 1-2/99, str. 415-425

  42.  

   Privatizacija i restrukturiranje komunalnih preduzeća, Pravni život, Beograd, broj 10/98, str. 611-622

  43.  

   Strana ulaganja u Rumuniji, Ekonomika, Niš, No 5-6/95

  44.  

   Russia and Socio-Economic Changes of the System, Facta Universitatis, Series "Economics and Organization", Niš, Vol 1 No 3, 1995, str. 122-133

  45.  

   Akcionarsko pravo Kraljevine Srbije, Pravo- teorija i praksa, Novi Sad, broj 10/96, str. 123-132

  46.  

   Koncesije i domaća privreda, Izbor sudske prakse, Beograd, broj 1/96, str. 61-64

  47.  

   The Public Enterprises in Ownership Transformation, Facta Universitatis, Series "Economics and Organisation", 1997, Vol. 1, No 5, 1997, pg. 57-70

  48.  

   Privid pravne ličnosti, Izbor sudske prakse, Beograd, broj 4/97, str. 15-18

  49.  

   Pravni aspekti procesa transformacije preduzeća u Jugoslaviji i Makedoniji, Teme, Niš, broj 1-2/98, str. 31-48

  50. Утицај третмана страних директних инвестиција у домаћем законодавству на привредни развој Републике Србије, Економске теме, Ниш, 4/20, стр.501-516
  51. Правна природа и улога своп аранжмана и опција као финансијских инструмената, Економске теме, Ниш, 4/19, стр. 459-480
  52. The role of business environment in the promotion of investments activities: case studies of cities and municipalities in the Republic of Serbia, ТЕМЕ, Vol XLI, no 2, 2017, str. 457-473
  53. Relevance the regulation of innovation with the challenges of information technology and competition, Facta Universitatis, Economics and Organization Seria, Vol 14, No. 4, 2017, str. 333-344
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Sistemski pristup kontroli održivosti odnosa sa ključnim stejkholderima, XVIII Internacionalni naučni skup SM 2013 Strategijski menadžment I sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica 2013, str. 941-950, UDK BROJ ZBORNIKA-005.21.(082), ISBN-978-86-7233-329-9; COBISS-ID-278263303, UDK BROJ ZBORNIKA-005.21.(082), ISBN-978-86-7233-329-9; COBISS-ID-278263303

  2. Damage as an Element of European Competition Law, Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ.- Сборник научных трудов, Донецкий национальный университет, 2011,  str. 830-835, ISSN 1990-9187

  3. The Use of RFID in Retail Management, rad na skupu Proceedings of 11th International Conference ″Research and Development in MechanicalIndustry″, Soko Banja, 2011, ISBN-978-86-6075-007-7

  4. Liability of the shareholders and the managers under company laws in south-Eastern countries as a competitiveness conditions, Zborniku radova sa konferencije XI Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalizacion y Problemas del Desarrollo, Havana, Kuba, 2009, str. 262-263 (apstrakt)

  5. Intelektulni kapital i znanje kao konkurentska prednost, Poslovne strategije i izazovi modernog sveta, Celje, Slovenija, 2010, str. 474-479, 978-961-6542-29-6

  6. Independent Directors – Condition for Companies’ Competitions on European Market, „Problems and Prospects of Cooperation Between Countries of SEE within Context of Black Sea Economic Cooperation and GUAM“, Odessa, Ukraine, 2008, str. 71-77, ISSN 1990-9187

  7. Serbian Economy Advantages and Lack in Cooperation Process Development, Internacionalna konferencija ’Problems and prospects of cooperation between countries of south-eastern Europe within context of Black sea economic cooperation and guam’, Livadiya-Donetsk, Ukraina, 2007, 72-77, ISSN 1990-9187

  8. Role of Direct Foreign Investment in Development of Balkan Countries (The Case of Serbia), South-Eastern Europe Journal of Economics, 2(2004), Thessaloniki, Greece, 101-118

  9. The distributorship agreements as a step in European integration proces, Donetsk, Ukraina, 2003, str. 150-154

  10. Intellectual property rights in the terms of digitalization of business, Economics and Management – Based on New Technologies, EmoNT, SaTCIP, Vrnjačka banja. 2019, стр. 215-223
  11. Правни и корпоративни оквир примене концепта енергетске ефикасности, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 2019, стр. 455-462 
  12. Анализа ефикасности региона Републике Србије – DEA приступ, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 2019, стр. 217-226
  13.  

   Digital competences and skills of employees in the contemporary business conditions, Izzivi prihodnosti, međunarodna konferencija, Slovenia, 2020, str. 241-245
  14. Анализа структуре привреде Региона јужне и источне Србије, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 2020, str. 111-120
  15. Public and private partnership – presumption of companies’ competition, 7th International conference ’Economics and Management – based on new technologies’, Emont 2017 , str. 151-158
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Regulisanje modela korporativnog upravljanja, X Internacionalni simpozijum iz projekt menadžmenta ’Projektno upravljanje organizacijama – novi pristupi’, 15-17. maj 2006. godine, str. 85-89, ISBN 86-86385-00-1, COBISS.SR-ID 130635788

  2. Pravni okvir javnih nabavki - približavanje pravilima EU, Zlatibor, maj, 2003, str. 272-276

  3. Profitna decentralizacija preduzeća i upravljanje, Menadžment u privredama u tranziciji (medjunarodni naučni skup), Zbornik radova, Niš, mart 1999, str. 415-424

  4. Pravni aspekti procesa transformacije preduzeća u Jugoslaviji, Rezime, maj 1998, 138-139

Poslednji put izmenjeno utorak, 04 maj 2021 10:51