Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.08.2021.

Јелена Станковић

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.04.1993.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovno upravljanje
 • Godina diplomiranja: 2016
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Станковић, Љ., Ђукић, С., Станковић, Ј. (2019). Истраживање мотива и ставова потрошача према „Зеленим производима“ као основа за развијање маркетинг стратегије предузећа у Републици Србији, Маркетинг, 50 (3), 167-178             М51

  Đukić, S., Stanković, J. (2021). Research into unplanned purchases on the Serbian market, Journal of Strategic Management, 26(2), 42-53  M51

  Ђорђевић, Б., Милановић, С., Станковић, Ј. (2021). Утицај задовољства комуникацијом на задовољство послом - Пример запослених у Републици Србији, Економски хоризонти, 23(2), 173-187, doi:10.5937/ekonhor2102173D          M51

  Станковић, Ј. (2018). Green marketing and green product, Economics of Sustainable Development, ISSN 2560-421X, Vol. 2, 37-46       М54

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ђукић, С., Станковић, Ј. (2020). Истраживање непланираних куповина на Српском тржишту, Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Економски факултет у Суботици, DOI: 10.46541/978-86-7233-386-2_24               M33

  Станковић Ј., Ђукић, С., Лепојевић., В., (2019) Мотиви и ограничења потрошача у куповини зелених производа у Србији, Conterporary economic trends: Technological development and challenges of competitiveness, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 225-235  M33

  Станковић. Љ., Ђукић. С., Станковић., Ј (2019). Истраживање мотива и ставова потрошача према „Зеленим производима“ као основа за развијање маркетинг стратегије предузећа у Републици Србији, Изазови савременог маркетинга, Златибор 1-3. новембар, 12-25     M33

  Ђукић., С., Станковић, Ј. (2020). Комуникациони капацитет дигиталних медија у стратегији маркетинг комуницирања предузећа у Републици Србији, Digital economy: Chances, risks, sustainable development, Економски факултет у Нишу, UDK 659.2:658.8(497.11)        M33

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Станковић, Ј., Алексић, А., Здравковић, М. (2019). Управљање производним програмом – пример компаније Proctar and Gamble, 22. Међународна DQM конференција, 212-217               М63

  Станковић, Ј., Здравковић, М., Алексић, А., (2018). Управљање марком на друштвеним мрежама на примеру компаније Starbucks, 21. Међународна DQM конференција, 106-112        M63

  Ђукић, С., Станковић, Ј. (2019). Зелени маркетинг као извор конкурентске предности предузећа, Међународна научно-стручна конференција, Пирот, ISBN 978-86-900497-0-7, 321-331           M63

  Ђукић, С., Лепојевић., В., Станковић Ј. (2019). Истраживање детерминанти потрошачког етноцентризма у Републици Србији, Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 515-523               М63

  Алексић, А., Станковић, Ј. (2019). Значај локалног економског развоја и улога органа самоуправе, Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 247-256       М63

  Станковић, Ј., Здравковић, М. (2018). Dемографски и економски развој у Tопличком и Jабланичком округу, Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 365-374     М63

  Алексић, А., Станковић, Ј. (2020). Неједнаки регинални развој Србије и потреба коришћења регионалних потенцијала, Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 311-318               М63

  Станковић, Ј., Ђукић., С. (2020). Истраживање утицаја деце у одлучивању о породичним куповинама у Републици Србији, Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 415-424               М63