Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Svetlana Sokolov-Mladenovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.10.1978.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta ekonomija
 • Godina diplomiranja: 2001.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2007) Izvori konkurentske prednosti trgovinskih preduzeća u Srbiji, Tematski zbornik Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u  Srbiji u uslovima evropskih integracija, Ekonomski fakultet, Niš, str. 173-193. (ISSN 978-86-85099-59-5) Р22

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2008) Institucionalne pretpostavke razvoja trgovinskog sektora Srbije u funkciji konkurentske prednosti, Tematski zbornik Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, Ekonomski fakultet, Niš, str. 281-297. (ISBN 978-86-85099-79-3) M44 (Р22)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2009) Kreiranje konkurentske prednosti trgovinskih kompanija u uslovima ekonomske krize, Tematski zbornik Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, Ekonomski fakultet, Niš, str. 147-166. (ISBN 978-86-6139-000-5) M44 (Р22)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2011) Ekonomski motivi i šanse za razvoj franšizinga u Srbiji, Monografija Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Ekonomski fakultet, Kragujevac, 2011, str. 247-259. (ISBN 978-86-6091-019-8) M45 (Р23)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2011) Kreiranje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima internacionalizacije trgovine, Monografija „Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede“, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 305-319. (ISBN 978-86-403-1179-3) M44 (Р22)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2015) Menadžment internacionalizacije trgovine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 244 str. (ISBN 978-86-6139-112-5) M42

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2012) Contradictions of trade internationalization – market strengths and weaknesses, Thematic Proceeding of international significance“Market failures and the roles of institutions“, Faculty of Economics, Belgrade, (editors Marko Backović and Vesna Karadžić), pp. 259-279. (ISBN 978-86-403-1210-3) M14

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2007) Izvori konkurentske prednosti trgovinskih preduzeća u Srbiji, Tematski zbornik Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, Ekonomski fakultet, Niš, str. 173-193. (ISSN 978-86-85099-59-5) Р22
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2008) Institucionalne pretpostavke razvoja trgovinskog sektora Srbije u funkciji konkurentske prednosti, Tematski zbornik Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, Ekonomski fakultet, Niš, str. 281-297. (ISBN 978-86-85099-79-3) M44 (Р22)
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2009) Kreiranje konkurentske prednosti trgovinskih kompanija u uslovima ekonomske krize, Tematski zbornik Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, Ekonomski fakultet, Niš, str. 147-166. (ISBN 978-86-6139-000-5) M44 (Р22)
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2011) Ekonomski motivi i šanse za razvoj franšizinga u Srbiji, Monografija Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Ekonomski fakultet, Kragujevac, 2011, str. 247-259. (ISBN 978-86-6091-019-8) M45 (Р23)
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2011) Kreiranje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima internacionalizacije trgovine, Monografija „Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede“, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 305-319. (ISBN 978-86-403-1179-3) M44 (Р22)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2013) Trade in Terms of Ecological Economics, The volume "Challenges for the trade of Central and Southeast Europe", International Business&Management (editor: Blazenka Knezevic, PhD), pp. 37-53. (ISBN 978-1-78190-832-7 ISSN 1876-066X (Series)) M13

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2013) Kreiranje vrednosti za potrošače kao izvor konkurentske prednosti trgovinskih preduzeća, Tematski zbornik sa Projekta "Istraživanje savremenih tendencija strateškog upravljanja primenom specijalizovanih menadžment disciplina u funkciji konkurentnosti srpske  privrede“ br. 179081 (redaktor: prof. dr Dejan Petrović), str. 60-81. (ISBN 978-86-7680-269-2) M44

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2013) Kritični faktori uspeha internacionalizacije maloprodaje, Tematski zbornik „Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke“, Ekonomski fakultet, Niš, (urednik prof. dr Zoran Aranđelović), str. 289-306. (ISBN 978-86-6139-086-9) M45

  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2014) The role of franchising in attracting foreign investment in Serbia, Thematic Proceedings of international significance "Possibilities and Perspectives for Foreign Direct Investment in the Republic of Serbia“, (ed. Prof. Pero Petrović), Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 261-275. (ISBN 978-86-7067-204-8) M14

  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2016) The role of e-commerce in tourism development of Republic of Serbia, Thematic Proceedings of international significance  „Tourism in funcion of development of the Republic of Serbia-Spa Tourism in Serbia and Experiences of Other Countries“, (eds. Drago Cvijanović, Anna Grigorievna Ivolga, Pavlo Ružić, Dragana Gnjatović, Tanja Stanišić) University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, pp. 518-535. (ISBN 978-86-89949-09-4, ISBN 978-86-89949-11-7) M14

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2016) Modeli internacionalizacije trgovine (teorija i praksa), Tematski zbornik „Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke“, Ekonomski fakultet, Niš, (urednici: prof. dr Jadranka Đurović Todorović i prof. dr Marija Radosavljević), str. 269-287. (ISBN 978-86-6139-114-9) M45

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2018). Elektronska trgovina-principi, struktura, razvoj. Niš: Ekonomski fakultet. 284. str. (ISBN 978-86-6139-167-5) (M42)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2016). Značaj prodajno-promotivnih tržišnih institucija za razvoj trgovine. Tematski zbornik Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije (redaktori Đurović Todorović, J., Radosavljević, M.), Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 259-271. (ISBN 978-86-6139-125-5) (M45)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2017). Načini kreiranja i održavanja konkurentske prednosti u trgovini. Tematski zbornik Primena specijalizovanih menadžment disciplina u unapređenju konkurentnosti srpske privrede (urednik Petrović, D.), Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, str. 62-78. (ISBN 978-86-7680-346-0) (M44)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2017). Stanje i perspektive razvoja politike zaštite potrošača na tržištu Republike Srbije. Tematski zbornik Menadžment i marketing-Trendovi i uticaji na efikasnost tržišta u  Republici Srbiji, Naučno društvo ekonomista Srbije, Beograd, str. 33-45. (ISBN 978-86-403-1530-2) (M44)

  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, S. (2017). Impact of innovation on trade development – evidence from Serbia. Conference proceedings: Economic policy for smart, inclusive and sustainable growth (Editors: Dragan Stojkovic, Milos Bozovic and Sasa Randjelovic), University of Belgrade, Faculty of Economics, pp. 345-366. (ISBN 978-86-403-1535-7) (M14)

  Ćuzović, Đ., Sokolov Mladenović, S. (2017). Managing environmental component of sustainable development in trade sector of Serbia (chapter 3). Green Economy in the Western Balkans: Towards a Sustainable Future (eds. Renko, S., Pestek, A.), Emerald Publishing Limited, pp. 139-171. (ISBN 9781787145009) (M13)

  Ćuzović, Đ., Sokolov Mladenović, S. (2017). Trgovinska politika kao faktor razvoja savremene trgovine. Tematski zbornik Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije (redaktori Đurović Todorović, J., Radosavljević, M.), Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 217-232. (ISBN 978‐86‐6139-144-6) (M45)

  Ćuzović, Đ., Sokolov Mladenović, S. (2018). Socio-ekonomske implikacije razvoja trgovinskih centara na malo. Tematski zbornik Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije (redaktori Đurović Todorović, J., Radosavljević, M.), Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 207-221. (ISBN 978-86-6139-161-3) (M45)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2019). Upravljanje trgovinskom markom u savremenim tržišnim i tehnološkim uslovima. Zbornik radova Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije (redaktori Đukić, T., Radenković Jocić, D.), Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 209-227. (ISBN  978-86-6139-196-5) (M45)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2020). Izazovi digitalne transformacije trgovinskog sektora. Zbornik radova Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (redaktori Đukić, T., Radenković Jocić, D.), str. 239-255. (ISBN 978-86-6139-209-2) (M45)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Sokolov Mladenović, S., Cvetanović, S., Mladenović, I. (2016). R&D expenditure and economic growth: EU28 evidence for the period 2002–2012. Economic research, 29 (1), pp. 1005-1020. https://doi.org/10.1080/1331677X.2016.1211948, SSCI, petogodišnji IF 2016: 0.559 (ISSN: 1331-677X) (M23)

  Sokolov Mladenović, S., Mladenović, I., & Ćuzović, D. (2019). Distributive trade and economic growth: EU28 evidence for the period 2008-2015. Journal of Business Economics and Management20(3), 489-506. ISSN 1611-1699. https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9857 SSCI, petogodišnji IF 2019: 1.741 (M22)

  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, S., Mladenović, I., & Stojković, D. (2020). The Importance of Food Control for Retail Development – Evidence Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Approach. Engineering Economics, 31(5), 575-583. ISSN 1392-2785.  https://doi.org/10.5755/j01.ee.31.5.24484 SSCI, petogodišnji IF 2019: 1.028 (M23)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ćuzović, S., Sokolov, S. (2004) Odgovor naših trgovinskih kompanija na savremene trendove u okruženju, Ekonomske teme, br. 1-2, Niš, str. 479-486.
  Sokolov, S. (2004) Creating and maintaining a retail image for small and medium business, Economic themes, No. 6, Niš, str. 61-70. Р62
  Ćuzović, S., Sokolov, S. (2006) Trade of the Republic of Serbia – condition and perspectives, Facta Universitatis, Vol. 3, Nº 1, Niš, str. 39-50. (ISSN 0354-4699) Р62
  Sokolov, S. (2006) Uticaj karakteristika prodavaca na prodajne performanse preduzeća, Ekonomika, br. 1-2, Niš, str. 135-141. Р62
  Sokolov, S. (2006) Prikaz knjige: Eparhova knjiga – priređivača mr Zorana Simonovića i prevodioca mr Aleksandra Đurića, Ekonomika, br. 1-2, Niš, str. 167-168.
  Sokolov, S. (2006) Prikaz knjige: Trgovina Srbije 1878.-1914. mr Branislava Jovančića, Ekonomika, br. 1-2, Niš, str. 169-170.
  . Sokolov, S. (2006) Prikaz knjige: Menadžment nabavke - dr Sretena Ćuzovića, Poslovna politika, Beograd, 2006, str. 68.
  Sokolov Mladenović, S. (2007) Politika zaštite potrošača u Srbiji – stanje i perspektive, Ekonomske teme, br. 1, Niš, str. 219-229. (YU ISSN 0353-8648) Р61
  Sokolov Mladenović, S. (2008) Prilagođavanje Ekonomskog fakulteta u Nišu izazovima Bolonjskog procesa – Osvrt na inovacioni seminar: Veštine pregovaranja i umeće sklapanja kupoprodajnog ugovora, Poslovna politika, Oktobar-Novembar, str. 45-46.
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2009) Unapređenje kvaliteta elektronske usluge u funkciji satisfakcije potrošača, Ekonomske teme, br. 2, Niš, 2009, str. 43-58. (YU ISSN 0353-8648) M51 (Р61)
  Sokolov Mladenović, S. (2010) Inovacije u trgovinskom menadžmentu (prikaz dela), Teme, br. 3, 2010, str. 1077-1079.
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2011) Uloga trgovine u unapređenju robne razmene Srbije sa inostranstvom, Ekonomske teme, br. 3, Niš, str. 449-465. (YU ISSN 0353-8648) M51 (Р61)
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2012) Trgovina u uslovima internet-web ekonomije (društveno-ekonomske pretpostavke i etička načela), Ekonomske teme, br. 2, Niš, str. 187-204. (ISSN 0353-8648) M51
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2012) Legal and institutional framework for state and market regulating of the trade sector in Serbia, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 8, Number 3 (special issue), Podgorica, pp. 119-130. (UDC 33 (51) ISSN 1800-5845 OBISS.CG-ID 9275920) M51
  Ćuzović, S., Mladenović, I., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2012) Business pefrormances of the Serbian trade sector in conditions of internationalization, Industy, Vol. XXXX, No. 4, Ekonomski institut, Beograd, pp. 41-61. (ISSN 0350-0373 UDK 33) M24
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2012) Socio-economic framework for trade internationalization on the Serbian market, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 8, Number 4, Podgorica, pp.79-94. (ISSN 1800-6698 UDC 33 (51) COBISS.CG-ID 9275920) M51
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2012) Marketinška dimenzija internacionalnih trgovinskih kompanija s posebnim osvrtom na tržište Srbije, Ekonomske teme, br. 4, Niš, str. 571-597. (ISSN 0353-8648) M51
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2013) Strategije prilagođavanja trgovinskog sektora na ekonomsku krizu, TEME, br. 1, str. 117-139. (ISSN 0353-7919) M24
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2013) Estetizacija sistema kvaliteta u funkciji korporativne prepoznatljivosti trgovinskog preduzeća, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 49, No 30, str. 279-293. (ISSN 0350-2120) M51
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2014) E-Commerce as the Leader of International Business, Journal of Economic and Business Sciences, Vol. 1, No. 2, pp. 18-29. (ISSN 2350-384X) M51
  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, S. (2014) Trgovinski menadžment u savlađivanju tajni održivog razvoja, Ekonomske teme, br. 3, str. 361-378. (ISSN 0353‐8648) M51
  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2014) Development of the concept of corporate social responsibility in trade under conditions of market globalisation, Eкономика, No. 4, pp. 117-129. (ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1)) M52
  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2015) Franchising as the model of internationalisation of retailing, TEME, Vol. XXXIX, No. 1, pp. 191-206. (ISSN 1820-7804) M24
  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, S. (2015) Kvalitet usluga u maloprodaji kao osnova donošenja odluka o kupovini, Marketing, Vol. 46, No. 1, str. 26-35. (ISSN 2334-8364) M51
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2015) Pricing strategies of trade companies in economic crisis conditions, Macedonian international journal of marketing, Vol. 1, No. 2, pp. 118-124. (ISSN 1857-9795) M51
  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2015) Partnership of trade and manufacturers in the deelopment of trademarks, Eкономика, No. 4, pp. 35-46. (ISSN 0350-137X) M52

   

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., & Ćuzović, Đ. (2017). Impact of Retail Formats on the Development of Food Retailing. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(1), 11-26, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2017.050101 (ISSN 2353-883X) (M24)

  Sokolov Mladenović, S. (2017). Održivost i održivi razvoj u maloprodaji-međunarodna i domaća iskustva. Economics of Sustainable Development, Vol. 1, No 1, Društvo ekonomista "Ekonomika", Niš, str. 47-55. (ISSN 2560-421X) (M53)

  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2017). Internationalization of retail – comparative analysis of Croatia and Serbia. Facta Universitatis-Economics and Organization, 14 (1), 17-30.. https://doi.org/10.22190/FUEO1701017S (ISSN 0354-4699) (M51)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ristić, M. (2017). Trade sector adjustment strategies for economic crisis with a review of Agrokor crisis. Novi Ekonomist, Vol. 11, No 2, pp. 64-70. https://doi.org/10.7251/NOE1722064C (M53)

  Ćuzović, Đ., Sokolov Mladenović, S. (2018). Determinants of globalisation and their effect on the economy of the Republic of Serbia. Journal of Economic and Business Sciences, Vol. 5, No 2, pp. 3-14. (ISSN 2350-384X) (M53)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2019). Тhe impact of social and cultural factors on success of trade internationalization. Business Excellence, Vol. 13, No 1, pp. 57-76. https://doi.org/10.22598/pi-be/2019.13.1.57 (ISSN  1846-3355) (M53)

  Sokolov Mladenović, S., Vukojević, V. (2019). Innovation as a driver of modern retail. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 16, No 2, pp. 171-182. https://doi.org/10.22190/FUEO1902171S (ISSN 0354-4699) (M52)

  Sokolov Mladenović, S. (2020). Application of institutional innovation in trade – experience of market-developed economies. Ekonomika, Vol. 66, No 3, pp. 15-26. https://doi: 10.5937/ekonomika2003015S (ISSN 0350-137X) (M51)

  Sokolov Mladenović, S., Mladenović, I., & Petrović Ranđelović, M. (2020). Emerging markets and internationalization of retail: the case of BRIC countries. Economic Themes, Vol. 58, No 4, pp. 479-500. https://doi:10.2478/ethemes-2020-0027 (ISSN 0353-8648) (M51)

  Ćuzović, Đ., Sokolov Mladenović, S. (2021). Agricultural
  intra-industry trade in Serbia. TEME, XLV (1), xxx. (ISSN 0353-7919) (M24)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Barac, N., Cvetković, S., Sokolov, S. (2004) Uloga sigurnosnih zaliha u lancu snabdevanja, XXIX Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem HIPNEF 2004, Vrnjačka banja, 19.-21.maj 2004, str. 545-550. Р54
  Sokolov, S. (2005) The role of trade and tourism in solving Republic of Serbia unemployment issue, VIII Međunarodna konferencija „Savremeni trendovi u turizmu“, Ohrid, 26-27. maj 2005, str. 241-247. (ISBN86-85099-11-0) Р54
  Sokolov, S. (2005) The role of loyalty programs in trade, Međunarodna naučna konferencija „Izazovi nove ekonomije“, Ohrid, 14-16. oktobar 2005, str. 191-200. Р54
  Ćuzović, S., Sokolov, S. (2006) Quality strategy as the element of management and marketing joining the European union, 3rd International Conference REGIONAL ECONOMIC COOPERATION IN SOUTH EASTERN EUROPE, May 2006, Bankya, Bulgaria. ASECU (Association of South Eastern Europe Economic Universities), pp. 369-380. (ISBN-10: 954-23-0327-0, ISBN-13: 978-954-23-0327-5) Р54
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2007) Total Quality Management in trade, International Conference People’s Friendship University of Russia, Moscow, 2007, pp. 196-200. (ISBN 978-5-209-02529-0) Р54
  Sokolov Mladenović, S. (2007) Establishing of competitive advantage through development and improvment services, IX International Conference: Strategic development of tourism industry in the 21st century, Ohrid, 25-26 May 2007, pp. 74-81. Р54
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2007) Prednosti i izazovi razvoja franšizinga u Srbiji, Tematski zbornik sa naučnog skupa Izazovi ekonomske nauke i prakse u procesu pridruživanja EU", Ekonomski fakultet Niš, str. 291-302. (ISBN 978-86-85099-61-8) Р54
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2008) Strategies entry of international retail companies on serbian market, International Conference „Commerce in contemporary society: theory and practise“, Varna, 10-11 October 2008, pp. 313-324. (ISBN 978-954-21-0371-4) M33 (Р54)
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2008) Implications of ethics in the trade internationalization process, International Scientific Conference „Competitiveness in conditions of a global economy“, Faculty of Economics Nis, pp. 109-121. (ISBN 978-86-85099-80-9) M33 (Р54)
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2010) Quality management in terms of trade internationalization, International Scientifice Conference „The challenges of economic science and practice in 21st century“, Faculty of Economics, Niš, pp. 371-385. (ISBN 978-86-6139-019-7) M33 (Р54)
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2011) Electronic commerce – a new paradigm internationalization of market, 3rd International Scientific Conference EUROBRAND, Kladovo, pp. 61-71. (ISBN 978-86-88665-16-0) M33 (Р54)
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2011) Strategies of trade internationalization on serbian market, International Scientific Conference „Distributive trade as SEE and CEE development driver“, Zagreb, pp. 290-301. (ISBN 978-853-6025-45-9) M33 (Р54)
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2012) Quality Service as a tool for positioning trade companies, Conference Proceeding „Economic and Social Development“ 1st International Scientific Conference, Frankfurt, (editors: Davor Filipovic and Anita Goltnik Urnaut), pp. 55-65. (ISBN 978-961-6825-49-8) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2012) Information and communications technologies in the function of creating a global market and the internationalization of trade, International Conference SYMORG 2012, Zlatibor, pp. 953-961. (ISBN 978-86-7680-255-5) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2013) Važnost partnerstva trgovine i proizvođača u opskrbnom lancu za osiguranje kvalitete asortimana proizvoda, Međunarodna konferencija "Perspektive trgovine 2013: Odnosi u lancima opskrbe", Zagreb, 20-21.11.2013., str. 134-152. (ISBN 978-953-6025-81-7) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2013) Specificity of range of products in terms of internationalization of trade, International Scientifice Conference "Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region", Topola, 5-7.12.2013., pp. 626-643. (ISBN 978-953-6025-81-7) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2013) Franšizing-inovacioni model preduzetništva, III Međunarodna konferencija "Kriza i inovacije kroz prizmu preduzetništva", Podgorica, 19.09.2013., str. 9-18. (ISBN 978-86-80133-69-0) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2013) The effects of internationalization of trade on employment in Serbia", International Conference "Economic Sciences on the Crossroad", Institut ekonomskih nauka, Beograd, 4.12.2013., pp. 410-419. (ISBN 978-86-89465-10-5) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2014) Elektronička trgovina kao poslovni koncept zasnovan na tehnološkim inovacijama, Međunarodna naučna konferencija „Perspektive trgovine 2014: Ljudi, tehnologija, znanje“, Ekonomski fakultet, Zagreb, str. 281-296. (ISBN 978-953-346-004-8) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2014) Kvalitet-izazov trgovinskom menadžmentu u globalnom okruženju, International Business Conference "How to prosper until 2020?-Business and Social Challenges of the Modern Word", Celje, str. 51-56. (ISBN 978-961-6542-32-6) M33
  Ćuzović, Đ., Sokolov Mladenović, S. (2014) Globalizacija i digitalna ekonomija, Međunarodna naučna konferencija "Uticaj Interneta na poslovanje u svetu i Srbiji", Univerzitet Singidunum, Beograd, 24-26.04.2014., str. 143-147. (ISBN 978-86-7912-539-2) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2014) Marketing instrumentalisation of HACCP standards in trade-an example of the market of the Republic of Serbia, 4th South-East European (SEE) meeting&scientific conference of management departments: "Management, leadership, organisation and entrepeneurship in 21st century: How to develop managerial and entrepreneurial skills and competences in the SEE region", Tuzla, pp.177-186. (ISSN 2233-0445) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Samardžija, J. (2015) Strategije trgovinskog marketinga u uslovima internacionalizacije-primer tržišta Republike Srbije, XX Internacionalni naučni skup SM, Ekonomski fakultet, Subotica, str. 691-702. (ISBN 978-86-7233-352-7) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2015) Customer Loyalty Management in Retail in Conditions of Internationalization, 5th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments, Varaždin, pp. 151-159. (ISBN 978-953-6071-50-0) M33
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2015) Institutional Innovation as a factor of food retail development, International Scientific Conference "Trade perspectives 2015: Innovations in Food Retailing", Faculty of Economics, Zagreb, pp. 4-18. (ISBN 978-953-346-016-1) M33

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2016). Quality management system for the development of trade. International Conference TRADE PERSPECTIVES-Safety, security, privacy and loyalty, Faculty of Economics, November 2016, Zagreb, pp. 238-254. (ISBN 978-953-346-035-2) https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/trg/trade%20perspectives%202016/Trade%20Perspectives%202016_proceedings.pdf  (M33)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., & Ćuzović, Đ. (2017). Trgovinski menadžment u savlađivanju tajni informaciono-komunikacionih tehnologija s osvrtom na tržište Republike Srbije. International Conference SM2017, Ekonomski fakultet Univerziteta u Subotici, str. 581-592. (ISBN 978-86-7233-352-7) (M33)

  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2017). Impact of tourism on the process of retail internationalization. International Conference Tourism in function of development of the Republic of Serbia-Tourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, pp. 145-162. (ISBN 978-86-89949-21-6, 978-86-89949-23-0) http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/96/9 (M33)

  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2017). Partnerstvo trgovine i proizvođača u uslovima globalizacije tržišta. Conference Proceedings Globalisation challenges and social-economic environment of the EU, Faculty of Business and Management Sciences,  Novo Mesto, pp. 490-499. (ISBN 978-961-6770-37-8) (M33)

  Ćuzović, Đ., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, S. (2017). The development and adoption of private labels, with special emphasis on the Republic of Serbia. International Conference: Marketing – Experience and Perspectives, Faculty of Economics, Varna, pp. 645-654. (ISBN 978-954-21-0931-0) (M33)

  Ćuzović, Đ., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, S. (2017). The importance customer loyalty programs in food retailing-case of Serbian market. International Conference Trade perspectives 2017: Specialization and Customer Centered Retailing, Faculty of Economics, University of Zagreb, pp. 93-107. (ISBN978-953-346-047-5)

  https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/TRG/trade%20perspectives2017/PROCEEDINGS%202017.pdf  (M33)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2018). Socio-cultural aspects of trade internationalization. International Conference Trade perspectives 2018-Contemporary aspects and role of international trade, Faculty of Economics, Zagreb, pp. 33-48. (ISBN 978-953-346-070-3) https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/TRG/Proceedings%20of%20The%20International%20Scientific%20Conference%20Trade%20Perspectives%202018.pdf (M33)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Milenović, J. (2019). Razvoj pograničnih područja opština Dimitrovgrad, Bosilegrad i Trgovište u funkciji regionalnog prosperiteta Republike Srbije. II Međunarodna naučna konferencija Regionalni razvoj i prekogranična saradnja, Privredna komora, Pirot, str. 361-370. (ISBN 978-86-900497-1-4) http://www.konferencija2018.komorapirot.com/pdf/ZbornikFinall.pdf (M33)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Mladenović, I. (2019). Digitalization of trade-opportunities and contraints. International Conference Trade perspectives 2019, Faculty of Economics, University of Zagreb, pp. 207-218. (ISBN 978-953-346-082-6) (M33)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2019). Stanje i perspektive razvoja mobilne i trgovine putem društvenih mreža u Republici Srbiji. Internacionalni simpozijum Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu-SM 2019, Ekonomski fakultet Univerziteta u Subotici, str. 172-179. (ISBN  978-86-7233-380-0) (M33)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Vukojević, V. (2019). Primena multikanalne strategije u savremenoj teoriji i praksi trgovine. 50th International Scientific Conference Contemporary economic trends: technological development and challenges of competitiveness, Faculty of Economics, Niš, pp. 215-224. (ISBN 978-86-6139-193-4) (M33)

  Ćuzović, Đ., Sokolov Mladenović, S. (2019). Analiza intra-industrijske trgovine između Srbije i Evropske unije. International Scientific Conference: Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU, Novo Mesto, str. 102 – 108. (ISBN 978-961-6770-43-9) (M33)

  Ćuzović, Đ., Sokolov Mladenović, S. (2019). Trade in Terms of Green Economy. X International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM 2019, Jahorina, 23-25. October, pp. 1840 – 1845. (ISBN 978-99976-787-1-3) (M33)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2020). Regionalni aspekt razvoja trgovine Republike Srbije. XXIV Naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 199-207. (ISBN 978-86-6139-201-6) (M33)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Veljković, J. (2020). Mobilno okruženje kao faktor digitalizacije trgovine. XXV Internacionalni naučni simpoziju Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Subotici, str. 195-204.  (ISBN 978-86-7233-386-2)  (M33)

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ćuzović, S., Sokolov, S. (2005) Regionalni razvoj trgovine u Republici Srbiji s osvrtom na Jablanički i Pčinjski okrug, Naučni skup „Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja“, Niš, jun 2005, str. 61-70. (ISBN 86-85099-11-0) Р65
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2008) Strukturne promene trgovine Srbije u uslovima konkurencije, Zbornik radova „Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja“, Ekonomski fakultet, Niš, str. 317-330. (ISBN 978-86-85099-70-0) M63 (Р65)
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2012) Trgovinska politika Srbije u funkciji harmonizacije sa Evropskom unijom, Naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Ekonomski fakultet, Kragujevac, (urednik prof. dr Vlastimir Leković), str. 309-325. (ISBN 978-86-6091-028-0) M63
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2013) Politika zaštite potrošača u Srbiji u funkciji njene harmonizacije sa Evropskom unijom, Naučni skup Institucionalne promene kao determinante privrednog razvoja Srbije (redaktor: prof. dr Vlastimir Leković), Ekonomski fakultet, Kragujevac, str. 467-477. (ISBN 978-86-6091-043-3) M63
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2014) Trgovina u uslovima globalizacije s osvrtom na internacionalne trgovinske lance u Republici Srbiji, Naučni skup Institucionalne promene kao determinante privrednog razvoja Srbije (redaktor: prof. dr Vlastimir Leković), Ekonomski fakultet, Kragujevac, str. 399-424. (ISBN 978-86-6091-047-1) M63
  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2015) Aktuelni tokovi u funkcionisanju trgovine Republike Srbije, Naučni skup Institucionalne promene kao determinante privrednog razvoja Srbije (redaktor: prof. dr Vlastimir Leković), Ekonomski fakultet, Kragujevac, str. 353-369. (ISBN 978-86-6091-056-3) M63
  Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2016) Institucionalne pretpostavke razvoja elektronske trgovine u Republici Srbiji, Naučni skup Institucionalne promene kao determinante privrednog razvoja Srbije (redaktor: prof. dr Vlastimir Leković), Ekonomski fakultet, Kragujevac, str. 421-436. (COBISS.SR-ID 22392428, ISBN 978-86-6091-065-5) M63
  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2016) Trgovinska politika Republike Srbije: stanje i perspektive, Naučni skup Ekonomska politika Srbije u 2016. godini, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 453-473. (ISBN 978-86-403-1482-4) M63

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S. (2017). Trgovinska marka kao faktor razvoja savremene trgovine. Naučni skup Izazovi i problemi savremenog marketinga, Srpsko udruženje za marketing, Zlatibor, str. 41-50. (ISBN 978-86-6047-256-6) (M63)

  Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2018). Trgovinska politika Republike Srbije u savremenim tržišnim uslovima. Naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, str. 343-359. (ISBN  978-86-6091-079-2) http://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene (M63)

Poslednji put izmenjeno nedelja, 06 jun 2021 19:01