Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.01.2014.

Ljiljana Bonic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 4.12.1965.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Računovodstvo revizija i poslovne finansije
 • Godina diplomiranja: 1989.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  „Upravljanje vrednošću za vlasnike preduzeća“, (koautor dr Bojan Krstić), Ekonomski fakultet Niš, 2013., 220. str.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  - Strateška analiza poslovne dobiti u funkciji procene uspešnosti primenjene strategije, Ekonomske teme 6/2002, Ekonomski fakultet, Niš, str. 75-86.

  - Dometi u razvoju i primeni indikatora uspešnosti poslovanja, Računovodstvo 12/2002, SRRS, Beograd, str. 32-38.

  - Konsolidovani finansijski izveštaji prema Međunarodnim računovodstvenim standardima, Ekonomika 6/2002, Ekonomski fakultet, Niš,(koautor dr Milorad Stojilković), str. 26-34.

  - Upravljanje preduzećem u cilju stvaranja vrednosti za vlasnike (akcionare), Ekonomske teme 5/2003, Ekonomski fakultet, Niš, str. 85-98.

  - Ključne mere performansi značajne za vlasnike, Računovodstvo 5-6/2004, SRRS, Beograd, str. 27-34.

  - Afirmacija i osnovni postulati poslovnog izveštavanja, Ekonomske teme 5/2004, Ekonomski fakultet, Niš, str. 157-172.

  - Izveštavanje o intelektualnom kapitalu i nefinansijskim performansama - zahtev modernog biznisa, Ekonomske teme 5/2005, Ekonomski fakultet, Niš, (koautor mr Bojan Krstić), str. 209-218.

  - Implementacija Balanced Scorecard modela u malim i srednjim preduzećima, Ekonomske teme 4-5/2006, Ekonomski fakultet, Niš, (koautor dr Bojan Krstić), str. 47-56.

  - Merenje uspešnosti poslovanja zasnovano na cash flow konceptu, Računovodstvo 1-2/2007, SRRS, Beograd, (koautor dr Bojan Krstić), str. 53-64.

  - Obračun troškova i upravljanje zasnovano na aktivnostima u funkciji stvaranja vrednosti za vlasnike, Ekonomske teme 3/2009, Ekonomski fakultet Niš, (koautor Ljilja Antić), str. 57- 72.

  - Komplementarnost upravljanja zasnovanog na vrednosti i balansne karte performansi u funkciji strategijske kontrole (koautor dr  Bojan Krstić), TEME časopis za društvene nauke 2/2011, 587-602.

  - Strana ulaganja kao determinanta stabilnog privrednog rasta i razvoja u Srbiji (koautor mr Nebojša Stanković), Ekonomske teme 3/2011, 467-481.

  - Potential of Internal Auditing in Enterprise Risk Management (koautor Milica Đorđević), Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 9, br. 1, 2012., 123-137. 

  - Kontrola kvaliteta i javni nadzor eksterne revizije (koautor Milica Đorđević), Ekonomske teme, br. 2, 2013., str. 335-353.

  - Izveštavanje o ograničenom pregledu Izveštaja o održivom razvoju, (koautor Maja Stojanović), Računovodstvo 7-8/2013, SRRS, Beograd, 51-60.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  - Sistem za podršku finansijskom odlučivanju zasnovan na fnansijskoj analizi, referat na međunarodnoj konferenciji - Privredni inženjering i životna sredina, Fakultet zaštite na radu, Niš, 1995., (koautor Spasoje Cvetković); str. I15-1 - I15-5.

  -  Upravljanje ozdravljenjem preduzeća, referat na Međunarodnom naučnom skupu Menadžment u privredama u tranziciji, Ekonomski fakultet, Niš, 1999., str. 437-450.

  -  Busines performance management under the terms of crisis, Challengs Of The World Economic Crisis, Faculty of Economics, Niš, (koautor Bojan Krstić), 2009., str. 381-394.

  -  Balansna karta kao uravnotežen sistem mera performansi primenljiv u upravljanju preduzeća, XIV Internacionalni naučni skup – Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica – Palić, 2009.

  -   Affirmation Internal Auditing in Corporate Management, 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, MUFAD (Association of Accounting and Finance Academicians), Istanbul, (koautor Milicа Đorđević), 2010, str. 351-373.

  -   Strategijske opcije za sticanje konkurentske prednosti u funkciji maksimizacije vrednosti za vlasnike, ICDQM 2010 – Dependability and Quality Management, Zbornik radova, Beograd, str. 750-757.

  -  Reporting of Supreme Audit Institution (SAI) as a Determinant of Fiscal Policy Developing Function , The Economies of the Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, Cambridge Scholars Publishing, (koautor doc. dr Igor Mladenović, 2011., str. 324-341.

  -  Segmentacija tržišta – polazna osnova za učešće na globalnom tržištu, ICDQM 2012 Zbornik radova – Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 577-582.

  -  Kontrola kvaliteta revizije, ICDQM 2013 Zbornik radova – Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 94-105.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

  - Razvoj normativne osnove konsolidovanja finansijskih izveštaja kod nas, referat podnet na XV naučnom savetovanju - Efikasnost transformacije preduzeća, Ekonomski fakultet, Niš, 2000., str. 250-259.

  -  Revizija i kvalitet finansijskog izveštavanja – dometi i perpsektive razvoja, XL Simpozijum – 40 godina računovodstva i poslovnih finansija – dometi i perspektive, Zlatibor, SRRS, 2009., (koautor dr Milorad Stojilković), str. 146-179.

  -  Izveštavanje državne revizije kao instrument praćenja i kontrole fiskalne politike, 42 SIMPOZIJUM Kvalitet finansijskog izveštavanja – izazovi, perspektive i ograničenja, 2011.,330-358.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 16 januar 2014 22:57