Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.01.2014.

Vera Djordjevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.02.1950.
 • Mesto rođenja: Čiflik
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1972.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   

  a) Monografije

  1. "Statistička kontrola procesa" (koautor Vesna Janković-Milić),Ekonomski fakultet Niš, 2008. god., 135 strana  M42

  2. "Primena statističkih metoda u istraživanju tržišta" (koautori: Vinko Lepojević, Vesna Janković-Milić), Ekonomski fakultet Niš, 2011. god., 202 strane  M41

  3. "Faktori koji utiču na prikupljanje podataka i njihov značaj u statističkom istraživanju", (koautor: V. Janković-Milić), Naučni skup: Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke, Ekonomski fakultet Niš, 2013., u štampi

   

   

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  a) Udžbenici

  1. "Statistika u ekonomiji", Ekonomski fakultet Niš, 2003. god., str. 383

  2. "Statistika u ekonomiji" (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje), Ekonomski fakultet Niš, 2004. gog., str. 386

  3. "Statistika u ekonomiji" (četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje), Ekonomski fakultet Niš, 2009. god., str. 400

  b) Zbirke zadataka

  1." Zbirka rešenih zadataka iz Statistike", Ekonomski fakultet Niš, 1997. god., str. 158

  2. "Metodi statističke analize kroz primere" (koautor: V. Lepojević), Ekonomski fakultet Niš, 2000. god., str. 196

  3." Zbirka rešenih zadataka iz Statistike" (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), Ekonomski fakultet Niš, 2006. god., str. 242

  4. "Zbirka rešenih zadataka iz Statistike" (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), Ekonomski fakultet Niš, 2010. god., str. 246

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Testiranje značajnosti sistemskih varijacija vremenskih serija, Ekonomske teme 2, Ekonomski fakultet Niš, 1990. godine, str. 141-154

  2. Različite koncepcije verovatnoće, Ekonomika 6, Niš, 1991. godine, str. 121-124

  3. Analiza reziduala u regresionom modelu, Ekonomske teme 1-2, Ekonomski fakultet Niš, 1992. godine, str. 118-123

  4. Spektralna analiza u obuhvatanjima vremenskih serija, Ekonomske teme 1, Ekonomski fakultet Niš, 1993. godine, str. 120-127

  5. Stacioniranost vremenskih serija, Ekonomske teme I-VI, Ekonomski fakultet Niš, 1997. godine, str. 109-115

  6. Comparation of the test power of Mann-Whitney-Wilkoxon-s and the t-testin small samples, Ekonomic themes, year-XXXVIII, Niš, decembre 2000., p.p. 103-109

  7. Kontrola kvaliteta i razvoj preduzeca u uslovima tranzicije, Ekonomske teme 5, Ekonomski fakultet Niš, 2002. godine, str. 81-87

  8. Testingin multiple regression analysis, Fakta Universitatis, Series:"Economics and Organisation", University of Niš, 10/2002., p.p. 25-29

  9. Modeli u oceni varijansnih komponenti (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), Ekonomske teme 1, Ekonomski fakultet Niš, 2003., str. 401-407

  10. Neki aspekti statističke analize troškova kvaliteta (koautor V. Janković-Milić), Ekonomske teme 2, Ekonomski fakultet Niš, 2003., str. 401-409

  11. Statistička kontrola kao metod poboljšanja kvaliteta (koautor V. Janković-Milić), Ekonomske teme 4, Ekonomski fakultet Niš, 2003. str. 75-82

  12. Negative ANOVA estimates in one-way classification, Economic themes 6, University of Niš, 2003., p.p. 1-9

  13. Henderson s approach to variance components estimation for unbalanceded data, Fakta universitatis 1, Series: Economics and Organisation Vol. 2, University of Niš, 2003., p.p. 65-72

  14.Konstrukcija kontrolnih karti - troskovni aspekt (koautor V. Janković-Milić), Ekonomske teme 1-2, Ekonomski fakultet Niš, 2004., str. 573-581

  15. Analiza varijanse i kvalitet (koautor V. Janković-Milić), Ekonomske teme 4, Ekonomski fakultrt Niš, 2004., str. 63-69

  16. Neki aspekti primene statističke analize vremenskih serija u predvidjanju inflacije (koautor V. Janković-Milić), Ekonomske teme 1-2, Ekonomski fakultet Niš, 2005., str. 358-366

  17. Istraživanje sposobnosti procesa u statističkoj kontroli procesa (koautor V. Janković-Milić), Ekonomske teme 4, Ekonomski fakultet Niš, 2005., str. 73-81

  18. Tražnja za radnom snagom u ekonometrijskom modeliranju privreda u tranziciji (koautor V. Janković-Milić), Ekonomske teme 1-2, Ekonomski fakultet Niš, 2006., str. 585-590

  19. Specifikacija modela u statističkoj analizi ekonomskih pojava (koautor V.Janković-Milić), Ekonomika 3-4, Niš, 2006., str. 104-110

  20. The role of regression analysisin econometrics (koautor V. Janković-Milić), Economic themes 6, Ekonomski fakultet Niš, 2006., str.35-40

  21. Two-wayanalisis of variance for random models (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), Economic themes 4, Ekonomski fakultet Niš, 2007., str. 89-99

  22.„The role of Quantitative techniques in decision making process“  (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), Ekonomske teme br. 1, Ekonomski fakultet  Niš, 2008., str. 1-11. M51

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Urbanizacija i deagrarizacija Jugoslavije, naučni skup: "Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja", Ekonomski fakultet Niš, 2000., str. 311-315 M33

  2. Prognoza korišćenja poljoprivredne opreme u Srbiji u sledećoj deceniji (koautor Snežana Đekić), XIPNEF 2002, Naučni skup sa medjunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 2002., str. 547-554 M33

  3. Total quality management (koautor V. Janković-Milić), RaDMI, Medjunarodna konferencija, Herceg Novi, 2003., str. 984-987 M33

  4. Proširenje Evropske unije i problem nezaposlenosti (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), medjunarodni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, Niš, 2004., str. 307-315  M33

  5. Geopolitičke karakteristike Balkana i demografski procesi (koautori: V. Lepojević, V. Janković- Milić), Medjunarodni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, Ekonomski fakultet Niš, 2005., str. 173-181 M33

  6. Istraživanje sposobnosti procesa u statističkoj kontroli procesa (koautor V. Janković-Milić), Zbornik radova: Strukturne promene i demgrafska kretanja zemalja Južne Evrope, Niš, 2006., str.575-580  M33

  7. Forecasting inflation using some econometrics models (koautor: V. Janković- Milić), VI naučno-praktična konferencija:”Страны с переходной экономикой в условиях глобализации”, zbornik radova, Российский Университет дружбы народов, Moskva, Rusija, 28-30. mart, 2006.  M33

  8. Planiranje uzorka u statističkoj kontroli kvaliteta (koautor V. Janković-Milić), ICDQM-2006., Zbornik radova, 2006.,str. 406-410  M33

  9. Metodološki problemi u analizi vremenskih serija tržišne statistike (koautor: V. Janković-Milić), Medjunarodni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš, 2007., str. 591-598  M33

  10. Bajesijanski razgranati regresioni model (koautor V. Janković-Milić), XXXIV Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2007., FON, Beograd, 2007., str. 661-666  M45

  11.Kvalitet - odgovornost svih jedinica poslovnog sistema (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), ICDQM, 11, Medjunarodni skup: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 2008.,str. 436-442  M33

  12.Primena naprednih tehnika u istraživanju tržišta (koautori:V. Lepojević, V.Janković-Milić), ICDQM-2012, 12, Medjunarodni skup: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 2009., str. 604-608  M51

  13. Multivariate statistical methods in fubnction of improving market research results (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), International scientific conference The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century, Ekonomski fakultet Niš, 2010., str. 671-677  M33

  14. Klaster analiza starosne strukture stanovništva Srbije (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), XVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš, 2010., str. 358-365 M63

  15. Modeliranje ključnih faktora u analizi migracija (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš, 2011., str. 415-428 M63

  16. Adaptive Filtering Method in Business Forecasting (koautori: V. Lepojević, V. Janković-Milić), Medjunarodna naučna konferencija: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, Ekonomski fakultet Niš       , 2011., str.485-492  M33

  17. Bajesijansko uprosečavanje modela u modeliranju ekonomskog rasta (koautor V. Janković-Milić), Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet Niš, 2012., str. 457-466 M45

  18. Kvalitet podataka u statističkom istraživanju (koautori: V. Janković-Milić, Vladan Igić), ICDQM-2013, Zbornik radova, 2013., str. 119-124  M33

  19. Radni kontigent i ekonomska aktivnost Stanovništva Srbije (koautori: V. Janković-Milić, Vladan Igić), Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš, 2013., str. 395-408 M63

  20. Explorationof relationship between components of sustainable developement in south-eastern Europe countries (koautori: S. Đekić, V. Janković-Milić, S. Jovanović), Međunarodna konferencija: The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, Ekonomski fakultet Niš, 2013., str. 195-204 M33

   

Poslednji put izmenjeno sreda, 29 januar 2014 11:36